SAMFERDSEL

Oslofjordtunnelen – dobbelt løp er ikke det viktigste nå

Seks tiltak kan løse mange av problemene rundt Oslofjordtunnelen. De vil koste en brøkdel av prisen for nytt tunnelløp.

Seks tiltak ved Oslofjordtunnelen koster ikke 5,8 milliarder – og de reduserer det umiddelbare behovet for et nytt tunnelløp, skriver innleggsforfatteren.
Seks tiltak ved Oslofjordtunnelen koster ikke 5,8 milliarder – og de reduserer det umiddelbare behovet for et nytt tunnelløp, skriver innleggsforfatteren. Foto: Joachim Seehusen
Carl-Georg Opaker, sivilingeniør og bruker av Oslofjordtunnelen
13. okt. 2022 - 15:00

Administrerende direktør Geir A. Mo i Norges Lastebileier-Forbund sto fram på nyhetene etter at statsbudsjettet var offentliggjort og beklaget at det ikke ble et nytt tunnelløp i Oslofjordtunnelen.

Han mente at stadige stengninger kom på grunn av bilstans og mange branner og at det derfor er tvingende nødvendig med et tunnelløp til.

Tunnelen stenges ofte på grunn av bilstans. Hva kommer det av? Som regel er det tekniske feil eller dårlig teknisk tilstand på kjøretøyet som resulterer i brann eller stans. At kjøretøy får stans, er ikke noe nytt. Hvor enn på veien dette skjer, medfører det problemer for trafikken.

Mye som kan gjøres for å forbedre trafikksikkerheten

Prislappen for en ny Oslofjordforbindelse er 5,8 milliarder kroner. Illustrasjonen viser eksisterende trasé i blått, foreslått ny trasé i rødt. I øst kommer Oslofjordtunnelen (E134) opp i dagen ved Måna i gamle Akershus fylke. <i>Foto:  Statens vegvesen</i>
Prislappen for en ny Oslofjordforbindelse er 5,8 milliarder kroner. Illustrasjonen viser eksisterende trasé i blått, foreslått ny trasé i rødt. I øst kommer Oslofjordtunnelen (E134) opp i dagen ved Måna i gamle Akershus fylke. Foto:  Statens vegvesen

Som jevnlig bruker av Oslofjordtunnelen ser jeg at det er mye som kan gjøres for å forbedre fremkommeligheten og sikkerheten.

Tilførselsveien til Oslofjordtunnelen fra østsiden går via E134 fra E6. I det øyeblikket det oppstår stopp i tunnelen, fylles denne veien av biler som skal til Drøbak og Nordre Frogn, i tillegg til bilene som skal gjennom tunnelen. Da oppstår det farlige situasjoner med bilister som er utålmodige og snur for å komme seg vekk fra den stillestående køen.

Busser til Drøbak blir stående og kan ikke komme videre. Problemet er at tunnelen er stengt, og man kommer ikke fram fordi veien kun har ett kjørefelt i hver retning.

Enkle installasjoner til noen få millioner kroner

Dersom avkjøringen fra E6 til E134 stenges umiddelbart når det blir en bilstans i tunnelen, blir det ikke så mange biler som står på E134. De som skal ned i tunnelen, kan stå på en bred veiskulder eller på et ekstra, høyre kjørefelt før rundkjøringen på Måna.

Da kan trafikken til Drøbak og Nordre Frogn passere, og problemet for denne trafikken ville være løst. En tilsvarende løsning på fjordens vestside vil hjelpe der.

For trafikk fra Drøbak er det et tilsvarende problem. Trafikantene får ikke informasjon om at tunnelen er stengt før de svinger opp bakken til Heer. Sett opp elektronisk opplysningsskilt før denne bakken. Da kan trafikken på RV152 mot tunnelen eller E6 gå videre og komme ut på E6 ved Horgen/Årungen.

På vestsiden burde det være tilsvarende informasjonstavler flere steder langs veien fra Røyken til tunnelen. Likeledes bør det settes opp tavler på veiene fra Nesodden og Nordre Frogn.

Disse enkle installasjonene til noen få millioner kroner vil redusere irritasjonen over stengt tunnel vesentlig.

Seks tiltak for mindre kø og kaos rundt Oslofjordtunnelen

For å redusere ulempen for dem som skal gjennom tunnelen, kan man etter mitt skjønn drastisk redusere tiden den er stengt ved å gjøre noen enkle tiltak.

  1. Lag en dobbelt kjørebane/bred veiskulder 150-200 meter mot rundkjøringen på Måna, slik at de som ikke skal gjennom tunnelen, får passere.
  2. Ha bergingsbil(er) fast stasjonert ved den gamle bomstasjonen på Måna, slik at biler som har fått stans, kan fjernes umiddelbart. I dag må man vente i timevis på at beregningsbilen skal komme fram på den stengte veien.
  3. Stasjoner en brannbil med vannkanon på samme sted som bergingsbilen(e). Den kan opereres av samme person, slik at en brann kan slukkes i løpet av et par minutter og ikke vente 15 minutter på Follo brannvesen, som må kjøre helt fra brannstasjonen ved Korsegården. Et slikt førsteresponstiltak vil redusere omfanget av brann i tunnelen til et minimum. Nødvendig materiell kan oppstilles i et enkelt bygg med plass for personell og alt utstyr, samt fungere som en utskutt brann- og redningsstasjon i Frogn.
  4. Intensiver kameraovervåkning, styring av bommer og elektroniske veiskilt, samt riktig bruk av ventilasjonen ved brann. Umiddelbar inngripen ved bilstans og ved brann reduserer skadeomfang og tiden tunnelen er stengt.
  5. Elefanten i rommet er tungtransporten. Det må stilles krav til kjøretøy som får bruke denne tunnelen. Etter hva jeg kan se, skyldes samtlige av de store ulykkene i tunnelen tekniske feil som ikke ville oppstått med skikkelig vedlikehold og rett bruk av kjøretøyet. Menneskelige feil kan unngås ved at sjåfører er kvalifisert og har nødvendig erfaring for å kunne kjøre denne tunnelen. Dette er eieren av kjøretøyet sitt ansvar. Hvis kjøretøyparken var i nødvendig stand, ville ikke disse stoppene skjedd, så her har organisasjonene og bileierne en oppgave å gjøre. Et ekstra tunnelløp endrer ikke antall stans i kjøretøy og branner. Det vil bare gjøre det mulig å kjøre i det tunnelløpet som ikke er berørt.

Disse tiltakene vil ikke koste 5,8 milliarder, men etter mitt anslag kanskje 20-30 millioner, og de vil redusere det umiddelbare behovet for et nytt tunnelløp. Tiltakene kan settes i verk fortløpende og få virkning på få ukers sikt.

Prioriter dem som ikke har alternative omkjøringsveier

Det er to helt greie alternativer til Oslofjordtunnelen i dag. Både ferge Moss-Horten og via Oslo.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
Innovasjon Norge
Trer frem med omstilling som innstilling
Trer frem med omstilling som innstilling

Dermed kan disse pengene prioriteres til andre veistrekninger i Norge som ikke har alternative omkjøringsveier – og til de som kutter Norge i to når det skjer noe på de strekningene.

Et eksempel er veistrekningen E6 Megården-Mørsvikbotn i Nordland som også ble utsatt i statsbudsjettet i år. Her er omkjøringstiden på 11 timer. 

At veimyndighetene ikke har gjennomført noen av de ovennevnte tiltakene til nå, kan virke som et forsøk på å diskreditere tunnelen, slik at man kan presse fram et nytt tunnelløp uten å se andre løsninger på kort sikt. Dersom det skal gjøres prioriteringer av hvilke veistrekninger som absolutt trenger penger, så velg dem som virkelig trenger det.

Avlast Oslofjordtunnelens trafikanter med de forslåtte tiltakene nå.

– Det er bare flaks at det ikke har skjedd svære tragedier der, sier Geir A. Mo, administrerende direktør i Norsk Lastebileier-forbund, om Oslofjordtunnelen.
Les også

Utbedring av ulykkestunnelen kan stå i fare: – Skjønner ikke at de tør

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.