SAMFERDSEL

Oslo byråd vurderer ny avgift for bensin- og dieselbiler

Selv hybridbiler kan bli avgiftsbelagt.

Oslo byråd jobber for redusere eksos fra biler i byen.
Oslo byråd jobber for redusere eksos fra biler i byen. Bilde: Colourbox
Av NTB
24. feb. 2017 - 07:53

Byrådet i Oslo vurderer å innføre en ny avgift for tunge kjøretøy allerede i år og vurderer nå muligheten for en ny avgift for personbiler også, ifølge Aftenposten. 

Byrådet jobber for tiden med hvordan en eventuell avgift for en ny lavutslippssone skal utformes, hvem som skal omfattes av den og hvor sonen skal være.

I en utredning fra i fjor foreslo kommunen at hele Oslo bør bli en lavutslippssone, slik at man betaler en ekstra avgift for å kjøre innenfor kommunens grenser. Et annet alternativ er ny avgift for kjøring innenfor Ring 2.

Kan også gjelde hybrider

Ifølge Aftenposten ønsker byrådet i Osloå innføre en ny avgift for tunge kjøretøy allerede i år, som skal fange opp tunge kjøretøyer som for eksempel brukes til transport og varelevering innenfor bomringen. Tunge kjøretøy med Euro VI-motor, som vil si at de er kjøpt etter 2014, vil trolig slippe å betale avgift.

I tillegg kan det altså være aktuelt å innføre en avgift for personbiler i lavutslippssonen. Her vurderes det ikke bare om avgiften skal innføres, men også om den skal gjelde for hybridbiler – i tillegg til diesel- og bensinbiler.

Hensikten med en lavutslippssone er å redusere biltrafikken, og å få folk og næringsliv til å bytte til mer klima- og miljøvennlige kjøretøy.

Ennå ikke bestemt

Det er bystyret i Oslo som har bestilt forslaget, og for å få innført en ny avgift må byrådet legge fram et forslag for bystyret som må godkjennes før det kan iverksettes. Dette vil trolig skje i løpet av våren, ifølge Aftenposten.

NTB får opplyst hos Miljøpartiet De Grønne at byrådet ennå ikke har bestemt seg for om en slik avgift skal innføres, eller hvordan den skal utformes.

– Et bredt politisk flertall i Oslo bystyre stemte i 2015 for at Oslo kommune skulle innføre lavutslippssoner når den statlige hjemmelen forelå, og byrådet jobber nå med å avklare hvordan dette på best måte kan innføres i Oslo, sieropplyser miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg til NTB.

Hun minner om at Norge er dømt i EFTA-domstolen for helseskadelig luftforurensing blant annet i Oslo, og at over 200.000 innbyggere i byen bor i områder med for høy luftforurensing.

– Hensikten med lavutslippssoner er nettopp å redusere luftforurensingen i Oslo på permanent basis, sånn at vi i fremtiden slipper å måtte innføre inngripende tiltak som dieselforbud for å ta vare på helsa til innbyggerne våre, sier Berg.

Protest fra Akershus

Etter at byrådet gjennomførte en faglig utredning av hvordan en lavutslippssone kan innføres, kom den statlige hjemmelen på plass ved årsskiftet.

– Fagfolkene anbefaler å starte med de eldste lastebilene som forurenser mest, og at nye og mer miljøvennlige lastebiler slipper å betale. Et viktig premiss her er at pengene som kommer inn, skal brukes på miljøvennlig transport. Vi utreder derfor også hvordan inntektene skal brukes til å støtte enda mer opp om miljøvennlig transport og trygg luft i Oslo, sier Berg.

Ifølge Aftenposten har Akershus fylkeskommune protestert på planene om en lavutslippssone i tillegg til planene om en ny bomring som det ble enighet om i Oslopakke 3-avtalen. Her ble man også enige om at bilene og lastebilene som forurenser mest, også skal betale mest – såkalte miljødifferensierte bompenger.

Dersom lavutslippssonen kommer i tillegg til dette, vil pengebelastningen på bilistene bli for stor, noe som kan sette samarbeidet i Oslopakke 3 i fare, mener fylkesordfører Anette Solli (H).

Solli sier det er naturlig å se lavutslippssoner i sammenheng med Oslopakke 3, fordi avtalen blant annet regulerer pengeinnkreving fra dem som kjører i de to fylkene.

Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.