SAMFERDSEL

Beregninger: To enkle grep kan gi Oslos innbyggere 345 flere leveår

Og spare inn rundt 173 helsemillioner.

Illustrasjonen viser beregnet årsmiddel for det minste svevestøvet (PM2,5) i Oslo i 2013 .
Illustrasjonen viser beregnet årsmiddel for det minste svevestøvet (PM2,5) i Oslo i 2013 . Bilde: Illustrasjon: Nilu
Øyvind LieØyvind LieJournalist
17. aug. 2016 - 06:00

Hvert år dør 1700 personer i Norge som følge av høye nivåer av det fineste svevestøvet, PM 2,5, ifølge Det europeiske miljøbyrået (EEA).

Oslo er ifølge Miljødirektoratet den byen i landet med dårligst luftkvalitet, og vedfyring er en viktig kilde for svevestøvutslippene.

Mange gamle ovner

I et notat Miljødirektoratet har sendt til Klima- og miljødepartementet går det fram at det vil være svært samfunnsøkonomisk lønnsomt å skifte ut de gamle vedovnene i Oslo med nye.

Brann og redningsetaten i Oslo kommune har ifølge Miljødirektoratet registrert 119.482 vedovner i sin base.

Av disse er 68.097 eldre lukkede ovner.

Vis mer

Å skifte ut alle disse ovnene med rentbrennende ovner ville ifølge direktoratet kun koste 380.000 kroner, til tross for at investeringskostnaden per rentbrennende ovn er beregnet til å være 12.000 kroner.

Les også: Ny forskning: Så mye betyr antall pigger i dekket for svevestøv

Penger å spare

Årsaken til den lave samlede prisen er at de nye ovnene er så mye mer effektive at huseierne vil bruke mindre ved til fyringen og slik spare penger.  

I regnestykket har Miljødirektoratet tatt utgangspunkt i besparelsene huseierne vil gjøre fram til 2030, uten å ta hensyn til støtteordninger for utskiftning (se faktaboks).

Svevestov Oslo
Svevestov utslipop2

En slik utskiftning ville redusere svevestøvkonsentrasjonene i byen med minimum 1 mikrogram/m3. 

Helsegevinsten for samfunnet av dette ville ifølge Miljødirektoratets beregning være hele 64.800.000 kroner.

I dette regnestykket har direktoratet regnet om helsegevinsten til såkalt DALY, som betyr leveår justert for funksjonshemming og kombinerer informasjon om sykelighet og dødelighet.  

Hvert slik leveår er verdsatt til 500.000 kroner. Dette tiltaket ville altså ifølge direktoratets regnestykke gi befolkningen til sammen 130 ekstra leveår (DALY).

Les også: Bransjeforening vil ha forbud mot gamle ovner

– Samfunnsøkonomisk lønnsomt

– Det er bra for luftkvaliteten og befolkningens helse at man får redusert utslippene fra vedfyring i byer. Utskiftning fra gamle til nye ovner er også et samfunnsøkonomisk lønnsomt tiltak, sier seksjonsleder Siri Sorteberg i Miljødirektoratet til Teknisk Ukeblad.

Om i tillegg de åpne peisene i Oslo ble fjernet, ville gevinsten vært enda mye større. Oslo kommunes brann og redningsetat her registrert 29.753 murte peiser.

Direktoratet beregner at utskifting av gamle vedovner kombinert med fjerning

Vis mer

av åpne peiser ville gitt en helsegevinst på 172.800.000 kroner, eller til sammen 345 ekstra leveår.

«Oppsummert viser våre vurderinger at dette tiltaket har stor nytteverdi og lave kostnader. Tiltaket vil også bidra til at PM10-[svevestøv]konsentrasjonen reduseres ned mot nasjonale mål», skriver Miljødirektoratet.

Ifølge notatet bidrar vedfyring til om lag 30 prosent av det minste svevestøvet (PM 2,5) i Oslo. Av dette kommer cirka 55 prosent fra gamle vedovner, 29 prosent fra nye ovner og 16 prosent fra åpne peiser.

Miljødirektoratet understreker at det er en god del usikkerhet knyttet til effekten av tiltakene og kostnadene før man gjør grundigere analyser.

Les også: Hvordan oppnår du optimal trekk og riktig fyring i vedovnen?

Kraftige tiltak

Klima- og miljødepartementet vurderer nå å innføre nye nasjonale målene for god luftkvalitet.

Målene er satt ut fra hvor ren lufta må være for at den ikke skal skade folk.

Men det må ekstremt kraftige tiltak til for at målene skal kunne oppfylles for alle innbyggerne.

Miljødirektoratet skriver også at Oslo antakeligvis vil få en betydelig helsegevinst om byen intensiverer feiingen og støvdempingen i samme takt som Trondheim gjorde for noen år siden. Akkurat hvor stor helsegevinsten blir, har imidlertid ikke direktoratet regnet ut.

Les også: Her fyrer man mest med ved i Norge

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.