KRAFT

Ørskog-Fardal-utsettelse kan gi problemer for Nyhamna-utvidelse

Nye kompressorer kan bli stående uten kraft.

Olje- og energidepartementet kan ikke love at Statnett får gjenoppta arbeidet på kraftlinjen i Bremanger tidsnok til å få satt Ørskog-Fardal-linjen i drift i 2016. Linjen er viktig for ilandføringen av gassen fra Aasta Hansteen.
Olje- og energidepartementet kan ikke love at Statnett får gjenoppta arbeidet på kraftlinjen i Bremanger tidsnok til å få satt Ørskog-Fardal-linjen i drift i 2016. Linjen er viktig for ilandføringen av gassen fra Aasta Hansteen.
Øyvind LieØyvind LieJournalist
9. juli 2014 - 10:27

I forbindelse med utbyggingen av Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet skal gassprosessanlegget på Nyhamna i Møre og Romsdal utvides for å ta imot gassen.

Blant annet skal det installeres et kompresjonsanlegg for å øke utvinningen av Ormen Lange-feltet.

Det nye anlegget har to innløpskompressorer på 38 MW hver og en eksportkompressor på 48 MW, til sammen 124 MW, opplyser kommunikasjonssjef Kitty Eide i Shell til Teknisk Ukeblad.

Ormen Lange-anlegget på Nyhamna, hvor Shell er operatør, har i dag et kraftforbruk på 170-180 MW.

Les også: Kraftkabelen mellom Norge og Tyskland får tysk konsesjon

Ferdig i 2016

I stortingsproposisjonen om Aasta Hansteen-utbyggingen, som ble vedtatt i Stortinget i fjor vår, het det at den økte kompresjonskapasiteten har en planlagt oppstart i 2016. Videre slås det fast at kraftforbruket på Nyhamna forventes å øke etter at utvidelsen av anlegget er ferdig i 2016.

Arbeidene er i full gang. Eide sier at alt går i henhold til stortingsvedtaket, og at de nye kompressorene skal være ferdige til å ta imot gassen fra Aasta Hansteen i 2016.

I stortingsproposisjonen påpekes det at Midt-Norge lenge har vært preget av å være et underskuddsområde for kraft.

«Før den nye 420 kilovolt-ledningen mellom Ørskog og Sogndal er ferdigstilt, vil det være krevende å gjennomføre den planlagte forbruksøkningen ved gassprosesseringsanlegget på Nyhamna», heter det.

Les også: Dette aggregatet pensjoneres etter 78 års drift

Forsinket

Kraftlinjen har imidlertid vært rammet av flere forsinkelser. Det toppets seg i fjor da Statnett ble nektet tilgang til en trafotomt i Bremanger.

Da advarte Statnett i mai om at de måtte ha tilgang til trafotomten innen september samme år for at ikke idriftsetelsen av linjen skulle bli utsatt til 2017.

I den forbindelse skrev Olje- og energidepartementet et brev til Miljøverndepartementet hvor det het at «dersom Ørskog-Sogndal forsinkes med idriftsettelse først i 2017 vil det bli svært krevende å gjennomføre de planlagte utbyggingene av landanlegget på Nyhamna uten utsettelse eller bruk av gasskraftverk».

Statnett fikk da også tilgang til tomten i september, og fortsatte arbeidene med plan om idriftsettelse av linjen i 2016.

Men forrige fredag slo altså Gulating lagmannsrett fast at OEDs konsesjonsvedtak på trasévalget gjennom Myklebustdalen i Bremanger ble fattet på feilaktig faktisk grunnlag og at Statnetts tiltredelsesrett til trafotomten ikke er gyldig.

Les også: Statnett har investert 75-100 millioner på linje de nektes adgang til

Ankefrist i september

Statnett har sagt til Teknisk Ukeblad at avgjørelsen vil forsinke linjen. Men det er helt uvisst hvor lang tid det tar før selskapet kan gjenoppta arbeidene i området, og Statnett kan nå derfor ikke love at linjen blir ferdig i 2016.

–  I og med dommen i Gulating lagmannsrett blir ledningen forsinket. Hvor mye forsinket, vil blant annet avhenge av Olje- og energidepartementets beslutninger videre i saken, sier informasjonssjef Irene Meldal i Statnett til  Teknisk Ukeblad.

Det er Olje- og energidepartementet (OED) som gir konsesjon til Statnetts kraftlinjer.

Statnett har ikke tatt stilling til om kjennelsen i lagmannsretten skal ankes. Ankefristen går ut i september.

– Hvis dere for eksempel får klarsignal til å bygge i det aktuelle området i Bremanger om tre måneder, ville dere da kunne fått linjen klar i løpet av 2016?

– Vi har ikke svaret på rede hånd i dag, men jobber med ulike scenarier, sier Meldal.

Les også: Verdens største offshore-anlegg for høyspent likestrøm på vei til Norge

Ingen løfter fra OED

OED kan heller ikke gi noen løfter om å få lagt til rette for at Statnett får gjenopptatt arbeidet i tide til å få satt linjen i drift i 2016.

«Departementet foretar i disse dager en grundig gjennomgang av kjennelsen Statnett fikk mot seg i Gulating lagmannsrett for å få brakt konsekvensene på det rene for de forvaltningsvedtak som departementet har fattet i denne kraftledningssaken. Kraftledningen er viktig blant annet for kraftforsyningssikkerheten i Midt-Norge. Departementet skal sørge for at alle rettslige krav ivaretas  i den forbindelse. Den videre prosessen må departementet komme tilbake til», opplyser kommunikasjonsrådgiver Håkon Smith-Isaksen i OED til Teknisk Ukeblad.

Nåverditap

Kitty Eide sier Shell fremdeles jobber med utgangspunkt i at de nye kompressorene skal kunne ta imot gassen fra Aasta Hansteen i 2016.

– Hvis Statnett ikke får linjen klar i 2016, vil det føre til at dere må redusere gassproduksjonen, slik at produksjonen må utsettes? Og vil ikke det i tilfelle gi store nåverditap?

– Vi har ikke fått noen ny dato fra Statnett, og kan ikke kommentere dette før vi har en ny dato å forholde oss til, sier Eide.

– Men frykter dere at kraftlinjen blir forsinket, noe som ifølge Stortingsvedtaket vil gjøre det krevende å gjennomføre den planlagte forbruksøkningen?

– Vi avventer mer informasjon fra Statnett. Det er for tidlig å si noe om hva slags konsekvenser dette kan få.

Som Teknisk Ukeblad nylig skrev, krever Shell 659 millioner kroner av Statnett for etter en rekke strømutkoblinger på Nyhamna de siste årene. Den høye summen kommer av at Shell i tar nåverditapet på den utsatte produksjonen med i beregningen.

Les også:

Da kundene måtte betale for effekt i stedet for forbruk, gikk strømforbruket ned med 20 prosent

– Hvordan ville en oljeplattform på strøm, designet av Elon Musk se ut?

Denne strømkabelen var nede i 103 dager siste halvår i fjor  

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.