OLJE OG GASS

Oljekrisen har gjort at antall oljegründere har eksplodert

Innovasjon Norge ser klar tendens i hele landet.

 Endswell fikk i mai et tilskudd fra Innovasjon Norge på 800.000 kroner, for å utvikle sitt styringssystem for plugging av brønner og nedstenging av oljefelt. De er ett av i alt 108 prosjekter i Rogaland som har fått støtte til nå i år.
Endswell fikk i mai et tilskudd fra Innovasjon Norge på 800.000 kroner, for å utvikle sitt styringssystem for plugging av brønner og nedstenging av oljefelt. De er ett av i alt 108 prosjekter i Rogaland som har fått støtte til nå i år. Bilde: Ina Steen Andersen
Ina AndersenIna AndersenJournalist
26. juni 2015 - 06:00

Innovasjon Norge registrerer en tydelig økning i antallet som ønsker å starte opp egen virksomhet.

– Det er kanskje tidlig å slå fast betydningen av reduserte investeringer og nedbemanning i oljesektoren, men tendensen er klar: Vi har en stor økning i antall som ønsker å begynne egen virksomhet, og økningen er størst der hvor reduksjonene i oljesektoren rammer mest, sier Bård Stranheim, direktør for gründere og oppstartsbedrifter.

Bare i Rogaland har Innovasjon Norge fått en tredobling av søknader om støtte hittil i år, sammenlignet med fjoråret.

– Men dette er en tendens vi ser over hele landet, det blir mer attraktivt å være gründer, poengterer Stranheim.

Stor oversikt: Stor oversikt: Her har oljejobbene forsvunnet

– Vil gi nye løsninger

Ifølge Innovasjon Norge er det nå en høy andel, men samtidig også en stor økning i antall, entreprenører som satser innenfor olje- og gassteknologi.

I Rogaland er det også en stor økning av nye virksomheter innen helse, uten at gründerdirektøren vil spekulere i om det er snakk om kompetanse- og teknologioverføring fra olje og gass.

– Men jeg vil si at det er svært sannsynlig at vi vil få nye selskaper som tar i bruk kunnskap om eksempelvis analyse, beslutningsstøtte og logistikk fra oljesektoren, og inn i nye anvendelsesområder. Samtidig vil etterspørselen etter kostnadsreduksjoner i bransjen føre til helt nye løsninger og nye aktører som underleverandører til oljesektoren, understreker Stranheim.

Les også: Nå røkter den tidligere plattformsjefen bier

Når enden er god

Endswell er blant dem som har fått støtte fra Innovasjon Norge i år. Stavanger-selskapet fikk 800.000 i etablerertilskudd i mai, for å utvikle mer kostnadseffektive løsninger innen plug & abandonment (P&A), altså nedstenging av brønner, og decommissioning, fjerning av plattformer.

De er ett av flere selskaper som har fått støtte i år til å satse innen nettopp dette markedet.

Bedre løsninger for P&A er noe oljebransjen har etterpurt. Et regnestykke fra Norsk olje og gass viser nemlig at man i verste kan fall stå overfor en regning på mange hundre milliarder kroner for å få plugget alle brønnene på sokkelen, med dagens teknologi.

Endswell utvikler et styringssystem for å best mulig planlegge og gjennomføre både fjerning av installasjoner og plugging av brønner.

– Det er en metodisk tilnærming til alle de ulike barriereelementene. Det ligger et stort potensial for kostnadsreduksjoner i god planlegging, for det er de første fasene, konseptvalg og kontraktstrategi, som dikterer kostnadene for selve operasjonen. Slik kan vi spare penger, selv med dagens teknologi på området, sier operasjonell leder og gründer, Svein Olav Stormark.

Les også: Dette ville den amerikanske investoren kastet penger på i Norge

Kostnadseffektive

Ved å legge større vekt på konseptvalget, og bruke mer tid på å vurdere tilstanden på brønnen og deretter valg av leverandører og teknologi, mener Endswell at de kan finne fram til den mest kostnadseffektive metoden på vegne av oljeselskapene.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
Innovasjon Norge
Trer frem med omstilling som innstilling
Trer frem med omstilling som innstilling

Selskapet ønsker å gå inn som prosjektansvarlige, og styre operasjonene innenfra operatørselskapene.

– Da kan vi jobbe for å få den beste teknologien som er tilgjengelig, til nettopp den enkelte brønnen, og du får best kvalitet på arbeidet. Et element i dette er at du vil unngå å gjøre pluggearbeid flere ganger, fordi du får lekkasjer. Det har sett flere eksempler på, forklarer Stormark.

Han påpeker at noe av utfordringen med å plugge brønner er at alle er ulike. Reservoarer har ulikt trykk, brønnene er laget forskjellig og de har ulik teknisk tilstand. Dermed er det ikke en operasjon som enkelt kan standardiseres, eller én type teknologi som kan dekke alle behov.

Denne næringen eksporterer for 8 milliarder: Denne næringen eksporterte for 8 milliarder - kan den ta av i Norge?

Forutså ikke kostnadskutt

Lav oljepris og kostnadskutt hos oljeselskapene har ført til at riggratene har stupt den siste tiden. Det gjør at det også åpner mulighet for å øke aktivitetene for å avslutte og stenge ned flere brønner.

Stormark påpeker at oljeselskapene dermed burde se mulighetene som ligger i å plugge brønner nå.

Endswell hadde likevel ikke forutsett at oljeselskapenes skulle utsette av avslutning av installasjoner, felt og brønner på grunn av kostnadskutt, da de etablerte seg i 2014, påpeker daglig leder Asbjørn Josdal.

– Kostnader knyttet til brønnavslutning og fjerning av innretninger er ikke regnet som investeringer fra oljeselskapenes side, men direkte utgifter som må tas på et eller annet tidspunkt. Gode økonomer får utsettelse av avslutning generelt til å ta seg bedre ut på selskapenes bunnlinje, men samtidig er det slik at jo lenger du utsetter en avslutning av brønn og innretninger, dess mer kostbart kan det bli fordi brønnene og innretningene forringes, poengterer han.

Les om: Tre råd til grundere som vil gjøre det stort

3000 brønner må plugges

Josdal påpeker likevel at oppstarten av selskapet er en ambisiøs videreføring av en prosess de har jobbet med siden 2010.

– Dette gjør vi uavhengig av svingninger i markedet, men med bakgrunn i det behovet som vil måtte materialisere seg her, forklarer Josdal.

P&A er uansett et marked som bare vil vokse, ettersom det kan være så mange som 3000 brønner på norsk sokkel som fremdeles ikke er permanent plugget, ifølge Norsk olje og gass.

De mest utsatte ingeniørene: De mest utsatte ingeniørene: Derfor frykter de ikke automatiseringen

Har stengt ned 120 brønner

Også Innovasjon Norge har tro på markedet, og peker på at erfaringen som Endswell besitter, kan gjøre at selskapet vil spille en viktig rolle for P&A framover. 

Med ressurser som til sammen har erfaring som prosjektansvarlig fra nedstenging av nærmere 120 oljebrønner og fjerning av installasjoner fra 15 felt, sitter nemlig selskapet på en unik kompetanse.

Selskapet jobber dessuten med å etablere et nettverk for selskaper og gründere som jobber med P&A-markedet, noe de har fått 100.000 kroner ekstra i støtte fra Innovasjon Norge til. Slik ønsker de også å stimulere til ny teknologi på området.

Les også: Her vil de etablere Norges nye gründer-bydel

35 millioner til 108 prosjekter

Nestleder i Innovasjon Norge i Rogaland, Kari Holmefjord Vervik, forklarer at det i fylket, per 15. juni i år, var delt ut flere millioner i etablerertilskudd enn i hele 2014 til sammen.

Det er delt ut 35 millioner så langt i år, mot 32 millioner i hele fjor og 19 millioner i 2013.

– Sammenligner vi årets tilskudd med samme periode i fjor, ser vi en tredobling i støtte, forklarer Holmefjord Vervik.

I midten av juni var det 108 ulike prosjekter i Rogaland som hadde fått støtte. I hele 2014 fikk 97 prosjekter tilskudd, 65 i 2013.

Mens andre kutter, benytter dette selskapet krisen: Mens andre kutter, benytter dette selskapet krisen til å ta opp konkurransen med de store

Effektiviserende teknologi

Omkring en fjerdedel av prosjektene som har fått støtte i Rogaland i år er innenfor olje og gass-segmentet, og disse har fått 35 prosent av støtten som er delt ut så langt i 2015.

– Vi ser i tillegg en økning i antall tilskudd gitt til utviklingsprosjekter innenfor olje- og gassnæringen, og en økning i prosjekter hvor teknologi eller tjeneste er utviklet innenfor olje og gass, men de søker å utvikle den mot andre markeder, påpeker Holmefjord Vervik.

Innovasjon Norge Rogaland registrerer dessuten at nesten alle prosjektene innenfor olje og gass har som mål å bidra til effektivisering og kostnadsbesparing.

I tillegg er det prosjekter knyttet til redusert risiko og forbedring av miljø. Svært mange nyetableringer er i tillegg knyttet til IKT, noe som gjelder også innenfor olje- og gassbransjen.

– Og vi mener alle har internasjonalt potensial, poengterer hun.

Han ba kompisene i oljebransjen om en gründer-idé: Han ba kompisene i oljebransjen om en gründer-idé. Dette ble resultatet

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.