OLJE OG GASS

Økt risiko for store ulykker offshore

Petroleumstilsynet advarer.

Konstruksjonsskadene på Yme-innretningen var med å bidra til at Petroleumstilsynets storulykkeindikator har beveget seg i negativ retning.
Konstruksjonsskadene på Yme-innretningen var med å bidra til at Petroleumstilsynets storulykkeindikator har beveget seg i negativ retning.
Roald RamsdalRoald RamsdalJournalist
25. apr. 2013 - 14:02

I dag presenterte Petroleumstilsynet deres årlige kartlegging av risikobildet for petroleumsvirksomheten i Norge. Årets Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP) inneholder flere lyspunkter, men spesielt på ett punkt mener tilsynet at utviklingen er bekymringsverdig:

Tilsynets storulykkeindikator har beveget seg i feil retning etter flere hendelser med såkalt storulykkepotensial.

Dette er hendelser som kunne blitt en storulykke dersom omstendighetene hadde endret seg marginalt.

Fjorårets alvorlige hendelser som gasslekkasjen på Heimdal, olje- og gasslekkasjen på Ula, konstruksjonsskadene på Yme-innretningen og stabilitetshendelsene på de to flyttbare innretningene Scarabeo 8 og Floatel Superior bidro til å snu indikatoren i negativ retning.

Les også: Nå skal Yme skrotes

Yme bidro til økt risiko

På flyttbare innretninger har antallet hendelser med såkalt storulykkepotensial steget.

– Det er på de flyttbare innretningene vi får den store stigningen, fortalte fagleder Torleif Husebø under presentasjonen.

Flere konstruksjonshendelser i 2012, blant annet på Yme, bidrar også til at storulykkeindikatoren beveger seg i feil retning.

– Vi har en liten økning fra 2011 og stor økning fra 2010 i skader på bærende konstruksjoner. Tre av hendelsene er i mest alvorlige kategori, Yme er med blant disse fordi den oppstod mens det var folk på innretningen, fortalte Husebø.

Petroleumstilsynet mener risikostyringen i bransjen må bli bedre for å snu utviklingen.

Det er 13. året på rad at tilsynet legger frem denne rapporten.

Les også: Disse riggene gikk det galt med

Færre lekkasjer

I 2012 var det seks hydrokarbonlekkasjer på norsk sokkel. Dette er det laveste tallet noensinne.

– Antallet lekkasjer er på et historisk lavt nivå, sa Finn Carlsen, fungerende direktør i Petroleumstilsynet, da han oppsummerte funnene.

Han mener utfordringen nå ligger i å opprettholde dette nivået.

Ingen dødsfall

Ingen har omkommet på norsk sokkel i 2012. Vi må tilbake til 2009 for å finne siste dødsulykke.

Skadefrekvensen er nå 0,51 alvorlige personskader per million arbeidstimer for hele sokkelen.

Det ble i 2012 innrapportert sju alvorlige personskader, mens tilsvarende tall for 2011 var tre. Sammenligner vi nivået i 2012 med nivåene i hele perioden fra 2006, er 2012 likevel nest beste år i hele perioden, ifølge tilsynet.

Vil sjekke boreentreprenører

Til tross for at det er flere positive trekk, viser undersøkelsen at det er flere enkeltområder hvor ting ikke er gode nok, ifølge Carlsen.

– RNNP er et viktig bidrag for å få til forbedring av sikkerhet og arbeidsmiljø på sokkelen og landanleggene, fortalte Carlsen.

Han stilte spørsmål ved hvorvidt selskapene bruker RNNP-rapporten på en god måte for å forebygge hendelser.

Han varslet også at tilsynet kommer til å prioritere tilsynet med boreentreprenørene etter hendelsene med de flyttbare boreinnretningene.

Les også:

“Skremmesenter” skal gi mer brannsikre plattformer

Yme-byggerne skal bygge ut et av verdens største oljefelt

Havbunnsfabrikken blir klar før 2020  

Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.