Økning i bruk av biodrivstoff av palmeolje

Flytende biodrivstoff bidro til å kutte Norges utslipp med 1,3 millioner tonn CO2 i 2019, men økt bruk av biodrivstoff fra palmeolje bekymrer miljøvernere.

Økning i bruk av biodrivstoff av palmeolje
Flytende biodrivstoff bidro til å kutte Norges utslipp med 1,3 millioner tonn CO2 i 2019, men økt bruk av biodrivstoff fra palmeolje bekymrer miljøvernere. Foto: Colourbox

Biodrivstoff fra palmeolje og biprodukter fra palmeoljeproduksjonen sto for 17 prosent av den totale mengden biodrivstoff som ble solgt i Norge i 2019, ifølge Miljødirektoratets årlige rapport om salg av biodrivstoff i Norge.

Det er en økning på nær 20 prosent fra året før, og Regnskogfondet kaller tallene en fallitterklæring for regjeringen og Norges biodrivstoffsatsing.

– Dette skjer til tross for at alle er enige om at dette må ta slutt, og det vitner om en total handlingslammelse hos regjeringen, sier leder Nils Hermann Ranum for Regnskogfondets Nullavskogingsprogram.

Les også

Negative konsekvenser med palmeolje

Sju selskaper rapporterte i 2019 inn sine tall for omsetningen av biodrivstoff. Kun én av de store omsetterne brukte biodrivstoff laget av palmeolje i 2019, mot to året før, opplyser Miljødirektoratet.

Bruk av palmeolje som tilfredsstiller bærekraftskriteriene, er tillatt innenfor omsetningskravet, men EU har definert palmeolje som et råstoff med stor risiko for negative konsekvenser som følge av indirekte arealbruksendringer, ifølge Miljødirektoratet.

Ranum ber politikerne komme på banen.

– Det er naivt å tro at palmeoljen vil forsvinne av seg selv. Vi trenger derfor en politisk løsning på palmeoljeproblemet til Norges biodrivstoffpolitikk, sier han.

Mindre reduksjon globalt

Den globale klimaeffekten beregnes på annet vis, blant annet er utslippene fra produksjonen av biodrivstoffet også medregnet her. Bruk av biodrivstoff førte dermed til en reduksjon av utslipp på nesten 1,1 millioner tonn CO2-ekvivalenter globalt.

Totalt ble det solgt omtrent 110 millioner liter mer flytende biodrivstoff i 2019 enn i 2018. Mengden avansert biodrivstoff, som anses mer bærekraftig, økte med nesten 40 millioner liter.

Det mest brukte råstoffet i 2019 var raps, med en andel på 24 prosent av alt biodrivstoff. Deretter følger slakteavfall som er uegnet til dyrefôr, og så palmeolje.

Norge har et omsetningskrav som i 2019 påla de som selger drivstoff, å bruke minst 12 prosent biodrivstoff. Tallene som er rapportert inn, viser at biodrivstoff utgjorde omtrent 15 prosent av alt flytende drivstoff som ble brukt til veitransport.

Les også