INFRASTRUKTUR

Ødelagt drikkevann regnes som en større risiko for Oslo enn en pandemi. En fjord på Ringerike skal bli redningen

For 60 år siden startet Oslo kommune jakten etter en ekstra vannforsyning. Etter at Mattilsynet kom med strenge krav er prosjektet endelig i gang.

Uten den nye vannforsyningen fra Holsvannet vil Oslo innenfor Ring 3 være uten vann i løpet av tre til fire timer dersom det skjer noe med Maridalsvannet eller dagens vannrenseanlegg.
Uten den nye vannforsyningen fra Holsvannet vil Oslo innenfor Ring 3 være uten vann i løpet av tre til fire timer dersom det skjer noe med Maridalsvannet eller dagens vannrenseanlegg. Foto: Oslo kommune

Sollihøgda: Solen skinner og fuglene kvitrer ved Holsfjorden. De siste bladene er i ferd å med å ramle av noen løvtrær helt nede ved vannkanten, og en svak dur fra Ringeriksveien høres i det fjerne. Det er lite som vitner om det enorme prosjektet som allerede er i gang i denne enden av Tyrifjorden.