MARITIM

Ocean Space Centre: Godtar ikke regjeringens begrunnelse

Regjeringen vil spare 405 millioner kroner på å sette byggingen av nytt marinteknisk senter på pause i inntil tre år. Begrunnelse: Stål og betong er blitt dyrere.

Bassengtest med minejaktversjonen av Vanguard-prosjektet ved Sintef OCean i Trondheim. Senteret må oppgraderes og fornyes for å opprettholde Norges posisjon innen havromsteknologi.
Bassengtest med minejaktversjonen av Vanguard-prosjektet ved Sintef OCean i Trondheim. Senteret må oppgraderes og fornyes for å opprettholde Norges posisjon innen havromsteknologi. Tore Stensvold

Sivert Bjørnstad fra Fremskrittspartiet ber i et skriftlig spørsmål til regjeringen om svar på hvilken ny informasjon regjeringen har mottatt om kostnadsøkning for Ocean Space Centre siden Stortinget i desember 2021 bevilget penger til byggestart i 2022.