E18 DØRDAL-TVEDESTRAND

Nye Veier søker rådgivere til å lage reguleringsplan for ny E18 på Sørlandet

Nye Veier er i gang tidligere enn ventet, og kontrakt skal signeres før sommeren.

Fv. Solfrid Førland, konstituert prosjektdirektør E18 Sørøst, Nye Veier og Per Kristian Lunden, leder av styret for det interkommunale plansamarbeidet E18 Dørdal-Grimstad og ordfører i Risør, her på Brokelandsheia i Gjerstad.
Fv. Solfrid Førland, konstituert prosjektdirektør E18 Sørøst, Nye Veier og Per Kristian Lunden, leder av styret for det interkommunale plansamarbeidet E18 Dørdal-Grimstad og ordfører i Risør, her på Brokelandsheia i Gjerstad. Foto: Nye Veier
19. apr. 2020 - 20:08

18. april lyste Nye Veier ut oppdraget med å lage reguleringsplan for den 54 kilometer lange E18-strekningen Dørdal-Tvedestrand.

Som det heter i utlysingen: Rådgiveren må utarbeide alt materiale som er nødvendig for løse oppgaven i henhold gjeldende lover, forskrifter og øvrig regelverk. Rådgiver må påregne at det i prosessen kan oppstå behov for utredninger utover det som er beskrevet i lov og regelverk.

Rådgiveren skal lede, organisere og drive prosessen med utarbeidelse av reguleringsplanen, herunder nødvendig saksbehandling til myndigheter, og møteledelse i forbindelse med medvirkningsprosesser og offentlige høringer. Oppdraget omfatter også nødvendige grunnundersøkelser.

Arbeidet med planene er beregnet til å starte 1. juli i år. Sluttfrist for oppdraget er satt til årsskiftet 2021/22.

Interesserte rådgivningsfirmaer må sende inn tilbud innen 15. mai i år.

Flere strekninger på E39 og E18 i Agder og Telemark kan være krevende å holde åpne om vinteren.
Les også

Kontrakt til 731 mill. skal gi færre problemer

Kommunene er positive

Per Kristian Lunden er ordfører i Risør og styreleder for det interkommunale plansamarbeidet på strekningen. Han kommenterer saken slik i en pressemelding fra Nye Veier:

– Det er gode nyheter for kommunene at arbeidet med reguleringsplan for E18 Dørdal-Tvedestrand kommer i gang tidligere enn forventet. I disse tider er det ekstra bra å få fortgang i reguleringsplanarbeidet. Fra kommunenes side er vi klare både til å sette av ressurser til arbeidet og få til god koordinering oss imellom og sammen med Nye Veier. Vi vet at det for en stor del er gjennomgangstrafikk, men E18 mellom Dørdal og Tvedestrand er også viktig som transportåre for å kunne utvikle bo- og arbeidsmarkedene i vår region. For Risør kommune sin del er det bra at reguleringsplanarbeidet for fylkesvei 416 koordineres inn i dette prosjektet, sier Lunden i meldingen.

Det foreligger kommunedelplan med konsekvensutredning for strekningen E18 Dørdal-Grimstad som ble vedtatt høsten 2019. E18 Dørdal-Tvedestrand inngår i denne kommunedelplanen. Det foreligger også utkast til planprogram for E18-delstrekningene Dørdal-fylkesgrensa og Pinesund-Tvedestrand.

– Vi har gode erfaringer med interkommunalt plansamarbeid fra forrige runde med kommunedelplanen. Da ble arbeidet ledet av et styre der de åtte berørte kommunene Bamble, Kragerø, Gjerstad, Vegårshei, Risør, Tvedestrand, Arendal og Grimstad hadde hver sin representant. Vi fortsetter med interkommunalt plansamarbeid, sier Lunden.

Strekningen som nå skal reguleres. <i>Illustrasjon:  Nye Veier</i>
Strekningen som nå skal reguleres. Illustrasjon:  Nye Veier

Alle de seks kommunene som inngår i arbeidet med reguleringsplanen har fattet vedtak om bompengeopplegget. Det gjenstår vedtak om lånegarantier i de to berørte fylkeskommunene Agder samt Vestfold og Telemark.

En av strekningene uengigheten står om er E136 mellom Dombås og Vestnes.
Les også

Statens vegvesen og Nye Veier i krangel

Kontraktsignering før sommeren

– Nye E18 Dørdal-Tvedestrand planlegges for fartsgrense 110 km/t. Vi er opptatt av at reguleringsplanen gir handlingsrom for entreprenørens prosjektering i neste fase. I arbeidet med reguleringsplanen skal vi innledningsvis se på muligheter for å optimalisere plassering av veilinja og andre forbedringsområder. Anleggsgjennomføring skal være en integrert del i denne fasen så vi får en løsning som er byggbar, sier Solfrid Førland i pressemeldingen. Hun er konstituert prosjektdirektør for E18 Sørøst i Nye Veier.

Ifølge Førland er det ventet at kontrakten om oppdraget for Nye Veier blir signert før sommeren.

Ingrid Lomelde går fra Aker Horizons for å blirbærekraftansvarlig i Hafslund. Hun blir ikke erstattet.
Les også

Tre «grønne» Aker-topper ferdige på kort tid – blir ikke erstattet

Samhandling via digital medvirkningsportal

– Nye Veier forventer en effektivisering og modernisering av kommunikasjon og medvirkningsprosessen gjennom bruk av digitale verktøy. Vi ønsker å utvikle en fulldigital offentlig plan- og medvirkningsprosess, med digitale oversendelser og behandling av planer. Medvirkning fra barn og unge skal ivaretas særskilt, sier Førland i meldingen.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
Innovasjon Norge
Trer frem med omstilling som innstilling
Trer frem med omstilling som innstilling

Hun viser til at Medvirkningsportalen blir hovedsiden for ekstern informasjon om prosjektet og til enhver tid skal være oppdatert i tråd med fasene i planprosessen. Nye Veier forventer også at bruk av eventuelle øvrige digitale verktøy som kan fornye, forenkle og forbedre arbeidet med innspill og informasjon. Innspill som mottas via digitale innsynsløsninger, må enkelt kunne hentes ut. De digitale verktøyene skal også deles med offentlige myndigheter til bruk i sin saksbehandling i planprosessen. Nye Veier ønsker i prosjektet å ta i bruk streaming av møter og  gjennomføre interaktive møter på digitale plattformer med chattemuligheter.

Frank Sve er en av de fem representantene fra FrP som står bak forslaget om å avvikle Statens vegvesen.
Les også

Vil legge ned Vegvesenet: – Manglende sikkerhetsforståelse

Krav til planarbeidet

Nye Veier lister i pressemeldingen opp en rekke elementer som blir viktige for planarbeidet for nye E18.

Trafikksikkerhet skal ligge som en forutsetning for alle løsningsvalg. Alle vurderinger og valg av løsninger skal belyse trafikksikkerhetsmessige aspekter ved løsningene. Dette gjelder både i anleggsfase og for løsningene som ligger til grunn for driftsfasen. Trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper skal være en integrert del av løsningsutvikling.

Klimagassutslipp: Nye Veier har i tråd med Nasjonal transportplan overordnede mål om reduksjon av klimagassutslipp. Målene er 40 prosent utslippsreduksjon fra anleggsfasen, og 75 prosent utslippsreduksjon over en 40 års driftsperiode, sammenlignet med baseline kalkulert for kommunedelplanen.

Miljøprogram: Det skal utarbeides et miljøprogram som grunnlag for å håndtere miljøutfordringer i prosjektet. Miljøprogrammet skal fastsette mål som ligger til grunn for valg av tiltak gjennom hele prosjektets livsløp. Det er en egen miljøplan for anleggsfasen. 

Sertifiseringer: Prosjektet skal CEEQUAL-sertifiseres og «assessment type» skal være «Strategy & Design» eller eventuelt «Whole Project». Nivå på sertifiseringen skal være minimum «very good», men det skal tilstrebes høyest mulig sertifiseringsgrad. Valg av sertifisering gjøres etter godkjent regulering som en «Interim Design assessment» for å vise kvaliteten på arbeidet som er gjort i strategi- og designfasen. 

Utviklingen i miljøkvalitet: Nye Veier har under uttesting et indikatorsystem for å overvåke utviklingen i miljøkvalitet gjennom ulike prosjektfaser, fra planlegging til ferdig bygd anlegg. Det er foreløpig definert tre indikatorer: arealbeslag, terrengendring, og audiovisuelt felt.

Klimagassbudsjett: Det skal utarbeides forslag til klimagassbudsjett for anleggs- og driftsperioden. Klimabudsjettet skal legges til grunn for beregning av utslipp både fra arealendringene som følger av planforslaget og utslipp knyttet til eksempel valg av materialer og maskinpark i anleggsfasen. Det skal lages et klimaregnskap og -budsjett og planlegges for løsninger og tiltak som gir lavest mulig klimagassutslipp.

Utbyggingen av E18 Vestkorridoren mellom Oslo og Bærum er godt i gang. Her sett fra Lysaker, mot Ramstadsletta.
Les også

E18 Vestkorridoren: Forenklet lokk skal kutte kostnadene

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.