PROSJEKTER

Nye Veier havnet i disputt om skogtaksering, men ble ikke felt i Kofa

Et firma sådde tvil om leverandøren som fikk jobben kunne være uavhengig. Men der tok de feil.

Tømmervelte ved skogsbilvei. Skogbruk. Hogst. Forbruk. Konsum.Foto: © Bjørn Frostad / Samfoto
Tømmervelte ved skogsbilvei. Skogbruk. Hogst. Forbruk. Konsum.Foto: © Bjørn Frostad / Samfoto Illustrasjonsfoto: Bjørn Frostad, NTB Scanpix
20. apr. 2021 - 06:51

I juli 2020 etterlyste Nye Veier noen til å taksere skogareal, en kontrakt anslått til 750.000 kroner i verdi.

Her trengtes det strekningsvis taksering av skogareal som blir berørt av ny E6 i Trøndelag, og arealet ble anslått til omtrent 4000 dekar. Dessuten var det aktuelt med en opsjon på strekninger som trenger supplerende taksering, eller takseringer på andre utbyggingsstrekninger av E6 i Trøndelag.

Maria Archontoulis og Per Kristian Næss-Fladset i DNB er nøkkelpersoner i DNBs gründersatsing. Her i et kreativt rom i DNBs hovedkontor, hvor gründere får luftet sine ideer og planer med banken.
Les også

Norges største bank bruker gründere til å drive innovasjon

Interessekonflikt?

En bestemmelse i konkurransegrunnlaget har særlig betydning for denne saken. Nye Veier skrev følgende i grunnlaget: «Leverandøren skal være uavhengig og ikke i interessekonflikt ved gjennomføringen av oppdraget. Han skal uten ugrunnet opphold varsle oppdragsgiveren hvis en slik situasjon oppstår. Dersom leverandøren ikke gjenoppretter sin uavhengighet uten ugrunnet opphold, kan oppdragsgiveren heve kontrakten i henhold til NS 8402 pkt. 16».

Nye Veier fikk fire tilbud på oppdraget, og det var fra disse leverandørene:

  • Mjøsen Skog
  • Norskog
  • Allskog
  • Nettskog

De tre første er større skogeierforeninger eller -samvirker, mens sistnevnte er et mer spesialisert konsulentfirma som særlig tar seg av skogrydding ved infrastruktur.

Nye Veier valgte Allskog til kontrakten. Allskog er et samvirke nordafjells som omsetter en million kubikkmeter tømmer i året. Nettskog påklagde beslutningen. I klagen ba Nettskog om en redegjørelse for hvordan tildelingen skulle ivareta kontraktsbestemmelsen om leverandørens uavhengighet.

Klagen ble ikke tatt til følge.

Nye Veier signerte kontrakt med Allskog 4. september 2020. Noen dager senere sendte Nettskog saken til Klagenemnda for offentlige anskaffelser (Kofa).

Og nå har Kofa behandlet saken, og det ser i grove trekk slik ut:

Nettskog ba klagenemnda om å vurdere om Nye Veier hadde brutt regelverket ved å inngå kontrakt med Allskog. Årsak: Allskog er ikke uavhengig, slik det kreves i konkurransegrunnlaget. Nettskog angir at Allskogs vedtektsfestede formål og organisering ikke er forenlig med kontraktsbestemmelsen som tidligere er referert.

Nettskog antyder med andre ord at Allskog under takseringen av skogen kan komme til å skjele til sine egne medlemmers interesser; foreningen organiserer jo en mengde skogeiere blant annet i Trøndelag.

Nye Veier avviste saken blankt: Taksten skal gjennomføres etter objektive og etterprøvbare kriterier. Takstmennenes habilitet skal også sikres før gjennomføringen av oppdraget.

Entreprenørene fra Stjørdal ble lite fornøyd da de tapte et anbud i regi av Vegvesenet. Bildet ikke fra det aktuelle prosjektet og er kun ment som illustrasjon.
Les også

Mente de ble urettmessig avvist – klager på Vegvesenet

Ikke mye å pirke på

I klagen fra Nettskog finner Kofa lite å henge seg opp i.

For det første: Nettskog har «ikke fremsatt et konkret rettslig påstandsgrunnlag for påstanden om brudd på regelverket. Reglene om plikt til å avvise en leverandør på grunn av vesentlige avvik fra anskaffelsesdokumentene i forskriften § 9-6 (1), finner man i forskriften del II, som ikke kommer til anvendelse i denne saken. Anførselen kan derfor ikke føre frem på dette grunnlaget

Så den omstridte uavhengigheten. Kofa skriver slik om Allskogs virksomhet: «Valgte leverandør er et samvirkeforetak som i dag har 7800 andelseiere. Det vedtektsfestede formålet til samvirkeforetaket er å «arbeide for andelseiernes økonomiske interesser tilknyttet deres skogeiendom». Vedtektene angir ulike virkemidler for å nå dette overordnede formålet. Det er ikke utenkelig at noen av andelseierne vil få skogeiendommene sine taksert gjennom den avtalen som anskaffelsen gjelder. Det kan videre tenkes at den tilknytningen som den oppnevnte takstmannen har til andelseierne/samvirkeforetaket, i noen tilfeller vil komme i konflikt med kontraktsbestemmelsens krav om uavhengighet ved utførelsen av oppdraget. Der skogen som skal takseres tilhører andelseiere i samvirkeforetaket, vil valgte leverandørs vedtektsfestede formål tilsi at taksten settes høyt, for slik å fremme skogeiernes økonomiske interesser.»

Men uansett: Med de opplysningene som Kofa har fått om saken, så er det likevel ingen grunn til å konkludere med at kravet til uavhengighet vil bli misligholdt. Klagenemnda viser til at Allskog har laget en organisering og plan for det hele. Takseringen skal gjennomføres i samsvar med etablert bransjepraksis, og den skal være basert på objektive kriterier. I tillegg vil den oppnevnte takstmannen vurdere sin egen habilitet opp mot hver enkelt skogeier.

Kofas oppsummering fra 14. april i år: Nye Veier har ikke brutt regelverket ved å tildele kontrakten til Allskog.

Illustrasjonsfoto: Stedet og maskinen på bildet har ingen tilknytning til klagen.
Les også

Konkurrent mener entreprenøren ikke er kvalifisert til å bygge vei

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.