E18 DØRDAL-TVEDESTRAND

Nye Veier har valgt rådgiver til reguleringsplanen for E18 Dørdal-Tvedestrand

Cowi har fått oppdraget med å utarbeide reguleringsplan for E18 Dørdal-Tvedestrand. Strekningen er om lag 54 kilometer lang og består i dag av vei med ulik standard, fartsgrenser og varierende ulykkesfrekvens.

Illustrasjonen viser deler av den vedtatte kommunedelplanen for E18 Dørdal-Tvedestrand.
Illustrasjonen viser deler av den vedtatte kommunedelplanen for E18 Dørdal-Tvedestrand. Illustrasjon: Nye Veier
12. juni 2020 - 15:34

Det var i april Nye Veier meldte at dette planarbeidet skulle forseres. Nå er det valgt rådgiver som skal utarbeide reguleringsplanen. Det er ventet at kontrakten blir signert før sommeren. 

– Vi er glade for å ha fått Cowi om bord i prosjektet og ser fram til å samarbeide med et godt rådgiverteam. Cowi scoret samlet best på kravene vi stilte for å få oppdraget. Nå kan vi gå i gang med å utarbeide reguleringsplanen. Vi skal vi se på muligheter for å optimalisere plasseringen av veilinja og andre forbedringsmuligheter. Reguleringsplanen  må gi handlingsrom for detaljprosjekteringen  entreprenøren skal gjøre i neste fase  igjen. Målet er å skape et transportsystem som er sikkert og fremmer verdiskaping i regionen, binder sammen bo- og arbeidsmarkedet og legger til rette for at transportsystemet blir samfunnsøkonomisk lønnsomt. Nye Veier er forpliktet til å bidra til å nå sektorpolitiske mål i NTP 2022-2033 for å få reduserte CO2-utslipp, sier Johan Arnt Vatnan, utbyggingsdirektør i Nye Veier, i en pressemelding.

Reguleringsplanen som skal utarbeides bygger på kommunedelplan for E18 Dørdal-Grimstad som ble vedtatt høsten 2019. Det foreligger utkast til planprogram for E18 Dørdal-fylkesgrensa og E18 Pinesund-Tvedestrand. Planprogrammet skal ferdigstilles som en del av oppdraget. Planarbeidet for utbedring av ny fylkesvei 416 til Risør skal også koordineres opp mot prosjektet.  

– Som kommune forholder vi oss til Nye Veier, men vi ser at de rådgiverne Nye Veier velger er viktig for veiutbyggingen. Vi forventer at rådgiverne viser en tydelig faglig integritet samtidig som de viser respekt for hvor sammensatt veiplanlegging er. Rådgiverne må ligge langt framme i bruk av digitale løsninger i planarbeid og medvirkning. Vi forventer også at de har stor kompetanse på fagområdene miljø og klima. Det blir stadig viktigere å innfri ambisiøse klimamål når nye veier skal planlegges og bygges, sier Per Kristian Lunden, ordfører i Risør og styreleder for det interkommunale plansamarbeidet.

Nye Veier mener fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 er klar for bygging.
Les også

Brukte flere milliarder på vei og bane-planlegging. Nå er organisasjonen bak lagt ned

Tar i bruk digitale medvirkningsverktøy 

Det skal gjennomføres en planprosess som bidrar til god medvirkning for berørte innbyggere, politiske miljøer, offentlige myndigheter, interesseorganisasjoner og barn og unge.  

– Nye Veier er pådriver for effektivisering og modernisering gjennom bruk av digitale verktøy. Vi ønsker at dette blir en fulldigital offentlig plan- og medvirkningsprosess. Vi  forventer bruk av digitale verktøy som kan fornye, forenkle og forbedre arbeidet med innspill og informasjon og som kan deles med offentlige myndigheter til bruk i sin saksbehandling. Et planarbeid kan fornyes og forenkles på flere måter for eksempel gjennom interaktive møter på digitale plattformer og gjerne med chattemuligheter. Det blir spennende å se hva som ligger av muligheter her, sier Vatnan.

Denne skissen viser nordre alternativ, og hvordan den nye Mjøsbrua kan se ut.
Les også

Nye Veier har bestemt seg for hvor den nye Mjøsbrua skal gå

Status for prosjektet 

For tiden pågår arbeid med arkeologi, grunnundersøkelser, vann- og naturregistreringer og andre forberedelser. Som en del av forberedelsene til veiprosjektet har AT Skog fått oppdrag med skogregistrering. I juni igangsettes dette registreringsarbeidet som vil pågå i sommer og høst. Nye Veier vil senere invitere grunneiere til informasjonsmøter om videre fremdrift og informasjon om grunnervervet. Arbeidet med kommunedelplanen E18 Dørdal-Grimstad ble organisert som et interkommunalt plansamarbeid og ledet av et styre  representert av de berørte kommunene. Det er besluttet å videreføre det interkommunale plansamarbeidet videre inn i reguleringsplanfasen, heter det i meldingen.

Utbyggingen av E18 Vestkorridoren mellom Oslo og Bærum er godt i gang. Her sett fra Lysaker, mot Ramstadsletta.
Les også

E18 Vestkorridoren: Forenklet lokk skal kutte kostnadene

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.