NYE VEIER

Nye Veier har startet detaljplanleggingen av E6 Øyer – Otta

Men planlegging, finansiering og bygging av nesten 50 kilometer gjenstår før E6 Øyer – Otta kan erklæres effektiv og trafikksikker.

Dagens E6 gjennom Gudbrandsdalen har varierende standard. Veien går blant annet gjennom Ringebu sentrum, med fartsgrense på 40 km/t.
Dagens E6 gjennom Gudbrandsdalen har varierende standard. Veien går blant annet gjennom Ringebu sentrum, med fartsgrense på 40 km/t. Foto: Nye Veier
Jarle SkoglundJarle SkoglundJournalist
2. nov. 2020 - 08:28

På den cirka 40 kilometer lange delstrekningen Øyer-Frya skal det utarbeides reguleringsplan og på delstrekningen Frya-Sjoa (cirka ti kilometer) skal de eksisterende reguleringsplanene fra 2011 og 2013 revideres.

Nye Veier har engasjert rådgivergrupperingen Dr. Ing. A.Aas-Jokobsen og Asplan Viak til oppdraget. Snart jobber cirka 50 personer med planlegging av E6 Øyer-Otta.

– Arbeidslaget for planleggingen av E6 Øyer-Otta, som vi etablerte tidligere i år, er godt i gang. De første formelle møtene med kommuneadministrasjonene gjennomføres nå og enkelte grunneiere blir kontaktet allerede i høst i forbindelse med gjennomføring av grunnundersøkelser, sier Asbjørn Heieraas, leder for plan og prosjektutvikling i Nye Veier.

24 arbeidere er evakuert fra tunnelen som står i brann i industrianlegg på Alnabru.
Les også

24 evakuert etter tunnelbrann – vanskelig slukkearbeid

Oppstart på Moelv og Øyer til neste år

Nye Veier har nylig åpnet 43 kilometer med firefelts motorvei på E6 mellom Kolomoen og Moelv og planlegger med anleggsstart på de neste 43 kilometerne mellom Moelv og Øyer i 2021 med ferdigstilling i 2025.

– E6 gjennom Gudbrandsdalen er hovedfartsåren mellom Oslo og Trondheim og avgjørende for både gods- og persontrafikk fra og til Nordvestlandet. I tillegg er E6 svært viktig for lokalt og regionalt næringsliv og alle som daglig ferdes på hele eller deler av strekningen til og fra jobb, skole og fritidsaktiviteter. Når hele Kolomoen-Otta står ferdig snakker vi om en teoretisk reduksjon i reisetid på ca. 35 minutter og vesentlig bedre trafikksikkerhet, noe som vil bety svært mye for Innlandet og Gudbrandsdalen, sier Heieraas.

Elbiler får ikke lenger lov til å benytte seg av kollektivfeltet i Oslo og Akershus.
Les også

Oslo og Akershus: Nå blir det forbudt for elbiler å kjøre her

Dagens E6 med fartsgrense 40 km/t

Dagens E6 gjennom Gudbrandsdalen har varierende standard. Veien går blant annet gjennom Ringebu sentrum, med fartsgrense på 40 km/t. Veien er også ulykkesbelastet og flomutsatt.

– Økt samfunnsøkonomisk nytte og samfunnssikkerhetsvurderinger blir viktig i planleggingen. E6 gjennom Gudbrandsdalen er en av Norges viktigste samferdselsårer og nå skal reisetiden ned, trafikksikkerheten bedres og fremkommeligheten styrkes. Veien skal bygges som en to/trefeltsvei med forbikjøringsfelt og fysisk midtdeler for 90 km/t. Det er samme standard som på E6 Frya-Sjoa som ble åpnet i 2016, sier Åmdal.

Dr. Ing. A.Aas-Jokobsen og Asplan Viak har med seg et bredt sammensatt og tverrfaglig arbeidslag inn i prosjektet.

– Vi er veldig fornøyde med nok en gang å være foretrukket rådgiver for en stor og viktig planleggingsoppgave fra Nye Veier. For oss som selskap er dette med å befeste og styrke vår rolle som en viktig aktør og leverandør av spisskompetanse i planlegging av nasjonalt viktige samferdselsanlegg, sier Per Christian Randgaard, divisjonsdirektør Infrastruktur i Asplan Viak.

Vedlikehold og rassikring må prioriteres i Nasjonal transportplan, mener NAF.
Les også

Fylkesveiene: Forfall og rassikring vil koste 166 milliarder

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.