DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Nye krav til brøyting av gang- og sykkelveier

Byggelederne kan nå velge mellom tre driftsklasser for vinterdrift.

19. jan. 2022 - 13:45

Når byggherren skal velge driftsklasse ved utlysning av kontrakten, er det flere ting å tenke på:

  • Hvor kald er vinteren i området
  • Hvor mange går og sykler
  • Er det sårbar vegetasjon langs gang- og sykkelveien
  • Ligger den langs en bilvei som saltes

Vegvesenets Håndbok R610 har egne vinterdriftsklasser for gang- og sykkelveier. Nå er de endret slik at driftskontrakter som lyses ut nå, med oppstart 1. september 2022, kan velge mellom driftsklasse GsA (som er uendret), GsB (som er endret) og GsC (som er en ny driftsklasse).

Det skriver Vegvesenet i en nyhetsmelding.

– Det skal være trygt og behagelig å gå og sykle året rundt. Gode føreforhold kan bidra til at flere går og sykler. Samtidig er det ikke alle gang- og sykkelstrekninger som har potensiale for å få høy trafikkmengde. På slike strekninger vil det være uhensiktsmessig å opprettholde kostbare standarder ment for hovednett med høy trafikk, sier Bård Nonstad i Statens vegvesen i meldingen.

GsC: Ny driftsklasse for mindre trafikk

Hensikten med de tre driftsklassene er å gjøre det lettere å velge en klasse som passer.

GsA er uendret og opprettholdes som høy standard for gang- og sykkelveier med bruk av salt som preventivt tiltak, og for å opprettholde og gjenopprette «bar vei». Det betyr at GsA passer godt til vekslende værforhold. Ved snøvær skal driftsentreprenøren brøyte og koste veibanen før salting for å oppnå bar vei. Sand brukes kun når bar vei ikke kan oppnås med salting, brøyting og kosting, for eksempel ved lave temperaturer.

– Salting er for eksempel en effektiv vinterdriftsmetode i områder med høy trafikk og hyppig skiftende vær rundt null grader. Men, dersom veidekket er i dårlig stand eller det er fare for at saltet kan gå i grunnvannet eller ødelegge trær, vil det være bedre å velge en annen vinterdriftsmetode, sier Nonstad.

GsB er en «blandingsstandard», hvor sand brukes, men hvor det tillates bruk av salt preventivt for å opprettholde bar vei og forhindre glatt vei forårsaket av rimfrost, fuktig eller våt veibane som fryser til is, og lett snøfall. Det betyr at GsB passer godt til kalde og stabile vinterforhold.

Så lenge det er snø/isdekke på deler av veibanen, skal salt kun benyttes når dekketemperaturen er over minus 3 grader, ellers skal det brukes sand som strømiddel.

GsC er en ny vinterdriftsklasse som bruker sand som strømiddel, men med reduserte krav til friksjon, snødybde, syklustid på brøyting og strøing, jevnhet og tidsperiode disse gjelder (klokken 06-21). I snøvær kan det samle seg opp litt mer snø, før det er forventet at brøytebilen tar det.

– GsC er mindre kostbar, men vil også medføre noe dårligere forhold for gående og syklende enn GsA og GsB, og passer derfor til gang- og sykkelveier med lite trafikk, sier Nonstad.

Nytt kurs for byggeledere og kontrollingeniører

Vegvesenet har satt i gang med et rykende ferskt kurs som tar for seg de nye driftsklassene for gang- og sykkelveier.

– Vi har lagd det for byggeledere og kontrollingeniører som følger opp driftskontraktene med entreprenørene, men det er åpent for alle som er interessert, sier Nonstad.

Disse endringene i driftsklassene for gang- og sykkelveiene kommer som følge av forskningen i FoU-programmet BEVEGELSE, som handler om innsatsnivå og metoder for drift og vedlikehold som fører til økt gang- og sykkeltrafikk.

Programmet skal gi økt kunnskap om gående og syklendes forutsetninger og behov, driftsmetoder, utstyr og organisering for å få effektivt drift og vedlikehold på gang- og sykkelanlegg og samarbeidsformer, kontraktsutforming og oppfølging av entreprenører.

Oppskytningen av Miura 1, som lages av PLD Space.
Les også

14 selskaper skal gjøre Europa selvstendig innen romfart

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.