Nye helikoptre er unyttige for fregattene

Nye helikoptre er unyttige for fregattene
Det første NH-90-helikopteret lander på KV Nordkapp under testing i Vestfjorden. Bilde: Kystvakten

NH-90

  • Produsent: NHIndustries, et konsortium eid av Eurocopter (62,5 prosent), AgustaWestland (32 prosent) og Stork Fokker (5,5 prosent)
  • Første flyging: 18.12.1995
  • Rekkevidde: 530 nautiske mil (nm)
  • Motorer: 2x RTM322-01/9, 1,662 kW eller 2x GE T700-T6E, 1,577 kW
  • Maks cruisehastighet: 162 knop
  • Maks bruttovekt: 10,6 tonn

NH-90 er dessuten én av fem kandidater til å overta etter Sea King som redningshelikopter i 330 skvadron

Base i Bardufoss

  • Bardufoss skal være hovedbasen for Forsvarets helikopterstruktur
  • 334 skvadron (flyttet fra Sola) får seks NH-90 som skal støtte fregattene, mens 337 skvadron får åtte NH-90 til støtte for Kystvakten
  • I tillegg kommer et detasjement med NH-90 til støtte for fregatter og kystvaktskip i Sør-Norge, men hvor er ennå ikke avklart ifølge neste års statsbudsjett

I løpet av andre halvår 2010 og første halvår 2011 skal de fire første NH-90-maskinene leveres Norge.

Men heller ikke disse vil bidra til at de nye fregattene i Fridtjof Nansen-klassen blir fullt operative.

Disse helikoptrene vil ikke ha ASW-systemer, altså utstyr for antiubåtkrigføring som er essensielt for NH-90-ene som skal jobbe sammen med fregattene, bekrefter Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) overfor Teknisk Ukeblad.Fregatten nærmer seg den indre delen av Oslofjorden.
Kystvaktutrustning UTEN HELIKOPTER: Fregatten KNM Fridtjof Nansen i indre Oslofjord. (FOTO: Asbjørn Goa) Asbjørn Goa

Kystvaktutrustning

– De fire første maskinene leveres med en utrustning som tilsvarer det Kystvakten har behov for, sier oberstløytnant Ivar Dyrdal, som leder anskaffelsesprosjektet hos FLO.

Det er snart ni år siden Forsvaret bestilte 14 nye maritime helikoptre til 5,7 milliarder kroner.

Etter den opprinnelige planen skulle det første helikopteret blitt levert i 2005. Blant det som er forsinket, er altså den såkalte «ubåtpakken» som skal sitte på de seks fregatthelikoptrene.

Dyrdal opplyser at ett av helikoptrene som Forsvaret starter mottakskontroll på neste sommer vil ha sonar.

Han påpeker også at helikoptrene som kommer vil kunne gjøre nytte for fregattene i opptrening. Alle helikoptrene er i bunn og grunn samme fleksible maskin – i stand til rollebytte på noen timer.

Det vil si når utstyrsskiftet kommer.– Langt fram

– Vi skulle helst hatt NH-90 i sin fulle versjon allerede i dag, sier sjefen for Fregattvåpenet, kommandør Bjørn Egenberg.

Staben hans er nå i ferd med å seile hjem den fjerde av de nye fregattene, KNM Helge Ingstad, fra Navantias verft i Spania. Den legger til kai i Bergen første gang 20. november.

Egenberg forteller at han ikke er informert om nøyaktig hva slags kapasitet NH-90-maskinene har når de kommer. Men han konstaterer:

– Det er nok dessverre langt fram i tid før kampsystemet vårt kan utnyttes til sitt fulle potensial. Samtidig er det mye bedre enn ingenting at de første NH-90 kommer neste år, selv uten ubåt-kit.

Generalinspektøren for Sjøforsvaret, Haakon Bruun-Hansen, har tidligere i Teknisk Ukeblad advart mot et svekket fregattvåpen uten helikoptre: – Mindre operativ uten NH-90

Så raskt som mulig

For å kunne trene besetningen på fregattene til helikopteroperasjoner, har Sjøforsvaret nylig tegnet en fireårskontrakt med Lufttransport om bruk av deres helikopter av typen Eurocopter SA 365 Dauphin.

– Dette er for å bli hundre prosent operative så raskt som mulig og unngå å kaste bort tid når NH-90 først kommer, forklarer Egenberg.Reforhandlinger

Når og til hvilken pris de siste ti helikoptrene skal leveres fra AgustaWestland-fabrikken i Milano, er fortsatt et åpent spørsmål:

– Vi har altså besluttet å ta levering på fire helikoptre. Nå starter vi reforhandlinger av kontrakten med industrien, som følge av forsinkelsene. Den videre leveransen er avhengig av resultatet av disse forhandlingene – en aktivitet som vil pågå utover høsten og vinteren, forteller Dyrdal.

Parallelt har produsenten startet testing i norske farvann. Denne uka avsluttes tre ukers testflyginger med NH-90 i Vestfjorden utenfor Bodø.

Kystvakten har stilt KV Nordkapp til disposisjon som plattform for uttestingen for å se om helikopteret fyller kontraktskravene.

Det handler blant annet om krav som er satt til take off/landing og det som handler om pitch og roll (krenging og stamping).Motiverende

– Hva er erfaringene etter testingen så langt?

– Det er både mange positive erfaringer og en del utfordringer. Men nå er det altså industrien selv som gjennomfører testene med et helikopter som er tungt instrumentert med måleutstyr. Resultatene skal analyseres i detalj i etterkant. Så jeg ønsker ikke å hoppe på noen prematur konklusjon, sier Dyrdal.

Det er et italienskregistrert NH-90 tilhørende fabrikken som flyr i Vestfjorden.

Det norske NH-90-eksemplaret er ikke sertifisert for denne type operasjoner, men er i stedet blant annet brukt i torpedo- og synkeminetesting utenfor Skottland.

Også norske testpiloter og tekniske instruktører fra Luftforsvarets skolesenter Kjevik har deltatt i Vestfjorden disse tre oktoberukene.

– Det jeg kan si, er at for oss som har jobbet med dette prosjektet i flere år og dem som skal operere utstyret, er det motiverende å endelig se konkrete resultater som disse testflygingene, sier Dyrdal.

Les også: NH-90 taklet norsk vær

Trøbbel for mulig Sea King-erstatter