ELBIL

Nye batterifabrikker kan gjenåpne grafittgruve

Woxnagruven kan muligens åpnes igjen.
Woxnagruven kan muligens åpnes igjen. Foto: Maria G Nilsson+Marias Of Sweden

Woxnagruven utenfor Edsbyn i Hälsingland i Sverige kan snart åpne på nytt. Årsaken er batteriindustrien som er i ferd med å etableres i Europa.

Den svenske batteribedriften Northvolt vil ha så mye kortreiste metaller som mulig i batteriene som skal produseres i den planlagte fabrikken, skrev svenske Ny Teknik nylig. Men ingen av metallene utvinnes i Sverige i dag. Snart kan det bli en endring på det.

Sist gang Woxnagruven utenfor Edsbyn tok ut grafitt var i 2015. Da var det med stålindustrien som potensielt marked. Da prisen på mineralet sank så mye at den kanadiske gruveeieren Leading Edge Materials ikke lengre vurderte at virksomheten var lønnsom, trykte de inn pauseknappen. Nå er det planer om å starte gruvedriften igjen, i en nær framtid.

– Vi har ingen konkrete planer ennå, men gruven har alle tillatelser, og er klar til bruk. Den er i prinsippet åpen, men drives ikke og produserer ingen grafitt akkurat nå, sier den sverigebaserte styrelederen Filip Kozlowski i Leading Edge Materials, til Ny Teknik.

Bloomberg News oppgir at planene for å kjøre i gang driften i Woxnagruven igjen, avhenger av at Leading Edge Materials kan begynne å levere grafitt til de ulike batterifabrikkene som er planlagte eller under bygging i Europa, og nevner i artikkelen sin både Northvolt og BMW.

Hvilken eller hvilke batterifabrikker som kommer til å bli fremtidige kunder, er ifølge Filip Kozlowski for tidlig å si, siden noen faktisk batteriproduksjon i større skala ennå ikke er i gang i Europa.

– Vår naturlige grafitt er et potensielt alternativ til den syntetiske grafitten som vanligvis brukes i litium-ionbatterier. Den grafitten som benyttes i batterier må være veldig ren, og ha andre spesifikke egenskaper. Nå undersøker vi hvilken teknisk prosess som er best egnet for å foredle den grafitten vi kan få opp av gruven vår, slik at den kan brukes som et substitutt til syntetisk grafitt.

Grønnere og billigere energi en nøkkel

For å forklare hva fordelen med naturlig grafitt kan være for Leading Edge Materials’ potensielle kunder, starter Filip Kozlowski med å fortelle om bakgrunnen til at man har brukt syntetisk grafitt i litium-ionbatterier. Det er noe man har vært tvunget til, ettersom grafitten trenger å være såpass ren, sier han.

Når grafitten produseres i syntetisk form, kan man bestemme hvilke egenskaper grafitten skal ha.

– Mye av denne grafitten kommer fra Kina. Der tar man oljekoks som varmes opp til veldig høye temperaturer slik at alle urenheter brennes bort. Fordelen er at man kan styre prosessen. Men dette krever mye energi, og energi koster mye. Det har også en negativ miljøeffekt i Kina. Fordelen, slik vi ser det, er at vi kan foredle vår grafitt ved hjelp av svensk, grønn strømproduksjon. Den største innsatskostnaden i batteriproduksjonen er energi, og hvis vi har produksjonen i Sverige, får vi tilgang til både grønnere og billigere energi, sier Filip Kozlowski.

– Bloomberg nevner, foruten Northvolt, også at dere har samtaler med BMW. Stemmer det?

– I en oppbyggingsfase for en helt ny industri er det naturlig at det foretas løpende samtaler med fremtidige partnere og potensielle kunder. Vi er en del av EUs batteriallianse, som har blitt dannet av EU-kommisjonen. I denne alliansen er hele verdikjeden representert. Hensikten er å få til en europeisk batteriproduksjon. For å gjøre det, må man bryte ned barrierene mellom ulike parter, og få til samarbeid.

– Hvor raskt vil dere kunne levere grafitt?

– Vi har for tiden ingen kunder å selge materialet vårt til i Europa. Samtidig må vi samarbeide med framtidige kunder for å kunne produsere materialer de vil ha. Det neste naturlige steget, når vi har identifisert den foredlingsprosessen som vi skal benytte, er å sette opp et pilotanlegg der vi kan demonstrere hvordan produksjonen vår kommer til å fungere. Deretter kan vi finjustere prosessen sammen med kundene våre. Først i neste steg kan det komme på plass avtaler.

Billigere elbilbatterier

For å sette i gang en kommersiell produksjon vil Leading Edge Materials være nødt til å bygge et foredlingsanlegg i tillegg til den nåværende gruven, og da kan de komme til å trenge nye tillatelser.

Sist gang Woxnagruven utenfor Edsbyn tok utvant grafitt var i 2015. Foto: Maria G Nilsson+Marias Of Sweden

– Optimistisk sett ser jeg at vi kommer til å ha en kommersiell produksjon av grafitt for litium-ionbatterier om to år, sier Filip Kozlowski.

Direktøren i Leading Edge Materials, Blair Way, gir i Bloombergs artikkel en beregning av hvor mye billigere et Tesla-batteri skulle kunne bli om det inneholdt renset naturlig grafitt i stedet for syntetisk. Et Teslabatteri til 20.000 dollar inneholder ifølge regneeksempelet syntetisk grafitt for 1200 dollar. Med renset naturlig grafitt ville prisen på grafitten kunne bli 40 prosent lavere.

– Det kan virke som et lite beløp i denne sammenhengen, men i dette markedet er det ekstreme volumer og små marginer. Produsenten vil måtte kutte i alle kostnadene for å bli konkurransedyktige, sier Filip Kozlowski.

I tillegg til grafitten undersøker også Leading Edge Materials mulighetene for utvinning av litium og kobolt i Sverige, Norden og Europa. Bedriften har blant annet foretatt to boreprogrammer for å undersøke forekomstene av litium rett nord for Gävle.

– Om vi kommer i gang med grafittsalg til batterifabrikker, er det nærliggende å se på også å se på de andre materialene som det er behov for. At vi vil leter etter kobolt i Europa skyldes ikke bare miljøaspektet, men også det sosiale. Mye av den kobolten som benyttes i dag kommer fra Kongo, der den utvinnes under veldig dårlige arbeidsforhold, og i visse tilfeller til og med graves opp av barnearbeidere. Om vi kan utvinne materialene i Europa, reguleres prosessen av vestlig gruve- og miljølovgivning, og vi og våre eventuelle kunder kan være mer sikre på at ting foregår på riktig måte.

Fabrikk vil komme til å trenge mye grafitt

Ifølge Northvolts direktør Peter Carlsson, kommer batterifabrikken blant annet til å trenge 35.000 tonn grafitt per år, samt 25 tonn av metallet nikkel. Enhetssjef Erika Ingvald, på SGU, Sveriges geologiska undersökning, anser at det finnes potensial til å utvinne kobolt, nikkel, grafitt, mangan og litium i Sverige.

Artikkelen ble først publisert på NyTeknik.se

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.