INDUSTRI

Ny simulator skal sikre oppdrettslaksen

Første modul testes i november.

Tørrtrening: Operasjoner med kran på forankring av merd kan være risikofylt både for folk og anlegg. I en simulator vil dette kunne øves på. Screenshot fra illustrasjonsvideo laget av Sintef.
Tørrtrening: Operasjoner med kran på forankring av merd kan være risikofylt både for folk og anlegg. I en simulator vil dette kunne øves på. Screenshot fra illustrasjonsvideo laget av Sintef. Bilde: MarinSim
11. sep. 2013 - 13:58

Norsk oppdrettsnæring

  • Det finnes 1000 områder i Norge som er godkjent for oppdrett. 700 er i drift til enhver tid.
  • Hver lokalitet gir i snitt 53 årsverk, og det kjøpes varer og tjenester for 130 million­er kroner årlig. 
  • Norge er den nest største eksport­nasjonen i verden på sjømat.
  • Norge eksporterte sjømat for rundt 55 milliarder kroner i 2011. Over halvparten­ kom fra oppdrett. 

Kilde: Fiskeri- og kystdepartementet og forsknings­konsernet NOFIMA

TRONDHEIM: En unik treningssimulator vil bli lansert i november. Sintef utvikler teknologien, som vil gi folk i oppdrettsbransjen mulig­het til å øve på kritiske situasjoner i trygge omgivelser.

Den raskt voksende oppdrettsnæringen har lenge slitt med høye rømningstall fra merdene, noe som har ført til store økonomiske tap og omdømmeproblemer.

Dette har Sikkerhetssenteret i Rørvik og Sintef Fiskeri og havbruk bestemt seg for å gjøre noe med.

De jobber nå sammen for å utvikle en simulator, som kan brukes i opplæring av folk i oppdrettsbransjen. Teknologien er ny både nasjonalt og internasjonalt.

Minimalt med opplæring

– Kjører du en kranbil på land, må man ha sertifikat for å gjøre dette. Kjører du en brønnbåt med kran, trengs ingen sertifisering, og vi vet at folk får minimalt med opplæring. Dette er en utfordring i bransjen, som vi ønsker å gjøre noe med, sier Lars Johan Skagemo, prosjektleder for MarinSim.

Opplæring av personell i oppdrettsanlegg har frem til i dag i stor grad foregått ute i anlegget.

– I en simulator kan man trene på samhandling mellom folk på for eksempel servicebåten, brønnbåten og folk som jobber på merdene. Dette er ikke mulig uten en simulator, sier simulatoransvarlig ved Sikkerhetssenteret i Rørvik, Bård Godager.

Den første modulen av simulatoren blir satt i drift i Rørvik allerede i november, men utviklingen av teknologien vil fortsette helt fram til 2015. Da vil også et kursopplegg være ferdig utviklet.

– Gjennom økt kunnskap, kvalitetssikring og mestring vil oppdrettsnæringen kunne redusere antall ulykker både når det gjelder fiskerømninger og personskader, og gjennom dette bedre bransjens omdømme, mener Godager.

Les også: Kan holde laksen fersk i 20 dager

Trener på overraskelser

Det russiske firmaet Transas har allerede utviklet flere navigasjonssimulatorer, som er i bruk i Rørvik. Sintef jobber med å utvikle en simulator som viser samspillet under vann i og rundt selve merdene.

– Realistisk simulering av havbruksoperasjoner krever raskere dynamikk i modellene for not, fortøyning og flytekrage enn i skips- og navigasjonssimulatorer. Vi utvikler derfor en helt ny simulatorteknologi, sier prosjektleder for Sintef Fiskeri og havbruk, Ingunn Marie Holmen. 

MarinSim-prosjektet har satt seg tre hovedmål med den simulatorbaserte opplæringsplattformen:    

1. Identifisere risiko med tanke på rømning, fiskehelse, fiskevelferd og operasjonell sikkerhet.

2. Utvikle en simulatormodell med realistisk simulering av bølger, not, propulsjon, styresystemer og utstyr under ekstreme forhold og feilhendelser.

3. Utvikle en opplæringsplattform for planlegging, opplæring og trening av mannskap i å håndtere overraskende situasjoner.

Les også: Gjennombrudd i kampen mot lakselus

Kompleks programmering

Det krever mye programmering fra Sintef for å lage en simulator av en merd med fisk.

– Denne teknologien er kompleks, sier Skagemo.

Simulatoren kan på sikt brukes til mer enn opplæring av personell. Det skal være mulig både å simulere faktiske hendelser, for å komme til bunns i hva som egentlig skjedde, og teste ut nytt utstyr. 

– I dag prøves og feiles det altfor mye ute i oppdrettsanleggene. Det finnes også svært mange forskjellige løsninger. En felles standard for bransjen hadde vært positivt, mener forskeren.

Opplæringen i Rørvik vil bestå av både praktisk og teoretisk undervisning, hvor vanskelighetsgraden på simulatortreningen blir høyere jo lenger ut i kurset man kommer.

– Vi utvikler simulatorer for brønnbåter, kran-operasjoner og servicebåter. Merden vil være full av fisk, og små feil kan sette enorme krefter i sving. Om det er dårlig vær, kan fortøyningen ryke. Hvis fiskene blir skremt, kan de ødelegge hele nota, sier Skagemo.

Les også: Nytt superagn skal sikre godt fiske

Vil ha sikkerhet i fokus

MarinSim-prosjektet vil stimulere bransjen til mer samhandling, sikkerhetsanalyser og trening i trygge omgivelser.

– Jeg har vært styrmann på tankbåt siden 1981 og har brukt simulatortrening systematisk for å kunne gjennomføre jobben min på en sikker måte. Jeg kan selv dokumentere to stygge nestenulykker, som heldigvis gikk bra på grunn av at jeg visste hva jeg skulle gjøre fordi jeg hadde øvd på liknende hendelser i simulator, sier prosjektleder Skagemo.

MarinSim har deltatt på Aqua Nor messen i Trondheim denne uka. Fra venstre simulatoransvarlig ved Sikkerhetssenteret i Rørvik, Bård Godager, prosjektleder for MarinSim, Lars Johan Skagemo og prosjektleder for Sintef Fiskeri og havbruk, Ingunn Marie Holmen.
– Jeg har vært styrmann på tankbåt siden 1981 og har brukt simulatortrening systematisk for å kunne gjennomføre jobben min på en sikker måte. Jeg kan selv dokumentere to stygge nestenulykker, som heldigvis gikk bra på grunn av at jeg visste hva jeg skulle gjøre fordi jeg hadde øvd på liknende hendelser i simulator, sier prosjektleder Skagemo.MarinSim har deltatt på Aqua Nor-messen i Trondheim denne uka. Fra venstre simulatoransvarlig ved Sikkerhetssenteret i Rørvik, Bård Godager, prosjektleder for MarinSim, Lars Johan Skagemo og prosjektleder for Sintef Fiskeri og havbruk, Ingunn Marie Holmen. Ingvil Snofugl

Les også:

Norsk robot hentet opp organismer fra 8000 meters dyp

Slik skal fiskefôret bli bedre

Her hogges plattformer opp. Like ved drives fiskeoppdrett

 

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.