PROSJEKTER

Ny Ringeriksbane og E16 blir 5,5 milliarder dyrere

Krevende grunnforhold og høy fartsgrense bidrar til sprekken.

Krysset mellom ny E16 og riksvei 35 i Styggedalen rett sør for Hønefoss.
Krysset mellom ny E16 og riksvei 35 i Styggedalen rett sør for Hønefoss. Ill: Bane NOR
21. mai 2019 - 14:55

Den endelige kostnaden for Bane NOR og Statens vegvesens fellesprosjekt Ringeriksbanen og E16 er beregnet til 33,9 milliarder kroner. Det er 5,5 milliarder kroner mer enn beløpet som er anslått i Nasjonal Transportplan or 2018-2029.

Det opplyser Fellesprosjektet som nå har gjort ferdig det endelige forslaget til statlig reguleringsplan for prosjektet. Planen ble overlevert samferdselsdepartementet og kommunal- og moderniseringsdepartementet tirsdag.

Prosjektet omfatter 40 kilometer dobbeltsporet jernbane mellom Sandvika og Hønesfoss, og 15 kilometer ny E16 fra Høgkastet ved Sundvollen til Hønefoss.

Høy fartsgrense - dårlig grunn

Det er flere grunner til at kostnadene er blitt høyere enn da transportplanen ble laget i 2017, opplyser Fellesprosjektet i pressemeldingen som er sendt ut i forbindelse med overleveringen.

På Elnestangen ved Sundvollen begynner E16-strekningen Høgkastet Hønefoss, som det nå er levert inn reguleringsplan for. <i>Ill:  Bane NOR</i>
På Elnestangen ved Sundvollen begynner E16-strekningen Høgkastet Hønefoss, som det nå er levert inn reguleringsplan for. Ill:  Bane NOR

En av årsakene er at grunnforholdene har vist seg å være mer krevende enn først antatt. Prosjektet har dessuten fått nye og fordyrende krav å forholde seg til etter at oppdraget ble gitt i 2015. Blant annet er det blitt fastsatt at fartsgrensen på E16 skal være 110 kilometer i timen, noe som har ført til at man har måtte lage dyrere kryssløsninger ved Elstangen, Styggdalen og Ve.

I tillegg var kostnadene til grunnerverv beregnet for lavt opprinnelig. Også utgiftene til jernbanetunnelen var opprinnelig satt for lavt i forhold til de reelle kostnadene.

«Kostnadsanslaget i Nasjonal transportplan var basert på kostnadsberegninger i en tidlig fase av prosjektet, med en usikkerhet på pluss/minus 40 prosent. Dette betyr at jo mer detaljert reguleringsplanen har blitt, jo bedre oversikt har vi fått over de totale kostnadene», skriver Fellesprosjektet.

Fellesprosjektet har fått inn mer enn 300 høringsuttalelser til reguleringsplanen, og prosjektdirektør Morten Klokkersveen skriver at han håper reguleringsplanen blir vedtatt i løpet av høsten 2019. I så fall er det planlagt å starte byggingen i 2021 eller 2022.

Fire felt og halvert reisetid

Når planen er vedtatt begynner arbeidet med å kjøpe opp eiendommene som ligger i prosjekttraseen, og arkeologiske utgravinger og andre forberedende arbeider. Fram til da fortsetter kontraktsarbeidet for å planlegge oppgavene som må gjøres før byggestart. Alt dette er imidlertid avhengig av at det bevilges penger til eiendomskjøp og forberedende arbeider.

E16 ved Sundvollen og Kroksund i Hole. I bakgrunnen ses den nye Ringeriksbanen som skal gå parallelt med ny E16 vestover mot Hønefoss. <i>Ill:  Bane NOR</i>
E16 ved Sundvollen og Kroksund i Hole. I bakgrunnen ses den nye Ringeriksbanen som skal gå parallelt med ny E16 vestover mot Hønefoss. Ill:  Bane NOR

Den nye Ringeriksbanen vil korte ned reisetiden mellom Sandvika og Hønefoss fra en time og ti minutter til 20 minutter, og knytte Ringeriks-regionen til bo- og arbeidsmarkedet rundt Oslo. Også reisetiden mellom Oslo og Bergen vil bli nesten en time kortere.

Den nye E16-traseen skal bygges som firefeltsvei med midtdeler, og halvere reisetiden mellom Sundvollen og Hønefoss.

Fellesprosjektet beskriver to alternative løsninger tre steder i planen. Dette gjelder størrelsen på utfyllingen ved Sundvollen, om det skal velges sammenhengende lange bruer eller en kombinasjon av fylling og bruer over Mælingen, og om det skal bygges motorvegkryss eller ikke ved Helgelandsmoen.

Fellesprosjektet skriver at de anbefaler liten utfylling ved Sundvollen, kombinasjonen av fylling og bruer over Mælingen og at det ikke lages motorvegkryss ved Helgelandsmoen.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
Innovasjon Norge
Trer frem med omstilling som innstilling
Trer frem med omstilling som innstilling

– Det er imidlertid opp til Samferdselsdepartementet som har bestilt planen, og Kommunal- og moderniseringsdepartementet som planmyndighet, å ta de endelige avgjørelsene, skriver Klokkersveen.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.