Selvkjørende biler

Ny rapport: Nær hver tredje bil borte fra veiene i 2030

Likevel vil det selges flere biler, og vi vil kjøre mer enn noen gang før.

Illustrasjon av Nissans selvkjørende konseptbil IMx.
Illustrasjon av Nissans selvkjørende konseptbil IMx. (Bilde: Nissan)

Likevel vil det selges flere biler, og vi vil kjøre mer enn noen gang før.

Hei, dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg.
Lyst til å lese mer? Få fri tilgang for kun 235,- i måneden.
Bli Ekstra-abonnent »

Selvkjørende og delte biler kan få en stor innvirkning på den europeiske bilparken. Om 12 år kan antallet biler på Europas veier ha blitt redusert med 80 millioner.

Det er nesten dobbelt så mange biler som det finnes i Tyskland i dag, og en reduksjon på omtrent 29 prosent. 

Antallet privateide manuelt styrte biler i Europa kan reduseres med 110 millioner i 2030.

Samtidig kan hver tredje kjørte kilometer bli utført av selvkjørende biler, ifølge en ny rapport fra PricewaterhouseCoopers (PDF) om omveltningene i bilindustrien. 

Vi kommer til å kjøre mer

Færre biler på veiene betyr imidlertid ikke at vi kommer til å kjøre mindre. Snarere tvert imot: Rapporten anslår at vi i Europa kommer til å kjøre 23 prosent lenger i 2030 sammenlignet med i dag.

Antallet biler på veiene vil falle, mens det vil selges flere nye biler, ifølge rapporten. Foto: PricewaterhouseCoopers

Dermed kan det totalt sett bli langt mer trafikk enn i dag. Likevel vil det ikke bli mer trafikkaos, ettersom bilene vil være koblet sammen og kan kommunisere, noe som er ventet å effektivisere trafikkflyten betraktelig.

Det er særlig fremveksten av billige delte kjøretøy en viktig faktor for dette. Slike vil sørge for at å kjøre alene i en bil bare blir ett av mange alternativer. Rapporten estimerer at hver tredje kjørte kilometer vil være i en delt bil i 2030.

Rapporten anslår at i Europa vil 27 millioner biler, eller omtrent 13 prosent av bilparken, stå for 40 prosent av antall kjørte kilometer i 2030.

Elbiler blir viktig

Foruten selvkjørende biler, vil elbiler være en viktig faktor for denne trenden. Rapporten anslår at 55 prosent av bilene er elbiler i 2030. At elbiler generelt er mer driftssikre vil bidra til at de foretrekkes.

Konseptbilen Generation EQ fra Mercedes-Benz. Bilde: Daimler AG - Global Communicatio

I motsetning til hva man kanskje skulle tro, spår PwC at bilsalget vil øke, og det betraktelig: Innen 2030 vil det i Europa selges 34 prosent flere biler i året.

Årsaken er at de delte bilene vil ha langt høyere utnyttelsesgrad, og dermed må skiftes ut oftere.

Det vil likevel ikke bli glade dager og fete overskudd for bilindustrien. Store flåteoperatører vil presse prisene nedover, slik at fortjenestemarginene blir stadig mindre. Samtidig vil konkurranse fra teknologiindustrien gjøre sitt inntog.

Invester eller dø

For å holde hodet over vannet i konkurransen tvinges dessuten bilprodusentene til å gjøre store investeringer i teknologi til selvkjørende biler, elbiler, og ikke minst produksjon av bilene.

– I dette scenarioet er de eneste selskapene som kan overleve på lang sikt de som enten går foran som innovasjonsledere på produktsiden, eller de som innser at mobilitet ikke lenger er et produkt, men en tjeneste og derfor gir kundene sine komfortable og billige tilbud som er enkle å bruke, sier Christoph Stürmer, sjefsanalytiker i PwC Autofacts.

Konseptbil fra Volkswagen-gruppen som forsøker å gi et inntrykk av hvordan fremtidens selvkjørende biler kan se ut. Bilde: Volkswagen Group

Rapporten viser til en tidligere analyse, som anslår at bilprodusentene vil investere mindre i produktutvalg. Allerede i 2020 kan investeringene ha falt med 19 prosent sammenlignet med i dag, heter det. 

I stedet går penger til forskning og utvikling innen programvare. De som prioriterer slik i dag har allerede større vekst enn konkurrenter som ikke gjør dette, ifølge rapporten.

I perioden mellom 2020 og 2025 forventer forfatterne at bilprodusenter og underleverandører i stor grad vil streve med fallende marginer, samtidig som investeringsbehovet øker. De som klarer å komme opp med fleksible og skalerbare løsninger tidlig, vil være blant dem som vil befinne seg i en posisjon som tillater dem å ta en aktiv rolle i å forme bilindustrien etter 2025, hevdes det.

Fremtidens bil er elektrisk og selvkjørende

Rapporten beskriver fremtidens bil som elektrisk, autonom, oppdatert hvert år, tilgjengelig for alle, billigere å bruke.

TU var i fjor på besøk hos Mobileye i Israel. Da fikk vi demonstrert teknologi som gjør bilen selvkjørende. Bilde: Mathias Klingenberg

Særlig de to siste vil ha stor påvirkning på samfunnet, ettersom grupper som i dag ikke kan kjøre bil selv får tilgang til transport, mens de som ikke har råd til å kjøpe bil selv får tilgang til en billig bil når de har behov for det.

At bilene oppdateres hvert år betyr at dagens produktsykluser med oppdatering av biler hvert femte til åttende år, forsvinner. En ny modell må lanseres hvert år for å holde den relevant i den teknologiske utviklingen. 

Omtrent som med smarttelefoner, med andre ord. Privatpersoner vil imidlertid ikke kunne kjøpe en ny bil hvert år, så rapporten antar at dette vil foregå gjennom jevnlige oppgraderinger av delte kjøretøy.

Kina vil utvikle seg annerledes

Dette vil imidlertid påvirke ulike markeder forskjellig. I Europa og USA vil det se relativt likt ut. Begge steder synker antallet biler på veiene, men i USA er det litt mindre, med en reduksjon på 22 prosent i 2030.

I USA vil dessuten nybilsalget ikke øke like markant, med en økning på 20 prosent i 2030.

Chevrolet Bolt i selvkjørende utgave. Bilde: Jeffrey Sauger

Kina vil imidlertid påvirkes på en annen måte. Her anslår rapporten nemlig at antallet biler på veien øker med hele 53 prosent innen 2030. Samtidig øker nybilsalget 30 prosent, som er fire prosentpoeng lavere enn i Europa.

Kineserne vil dessuten reise langt mer enn i dag, og øke sin kjørelengde med 183 prosent. Det er langt mer enn USAs forventede økning på 24 prosent, og Europas nevnte forventede økning på 23 prosent.

Dette fordi delte autonome biler vil få større markedspenetrasjon raskere i Kina enn i Vesten. Dette kan gjøre Kina til verdens viktigste marked med tanke på omveltninger i bilindustrien, heter det i rapporten.

By og land

Ifølge rapporten vil det trolig være forskjell på bilhold i byen og på landet. Mens det i byene vil være mindre attraktivt å eie egen bil, vil de som bor på landet fremdeles eie egen bil.

Konseptbil fra Volkswagen-gruppen som forsøker å gi et inntrykk av hvordan fremtidens selvkjørende biler kan se ut. Bilde: Volkswagen Group

Disse bilene kan imidlertid også være selvkjørende, men slike biler vil i større grad være et statussymbol for personer som fremdeles synes det er viktig å eie sitt eget kjøretøy, spår forfatterne. 

I 2030 vil de fleste bilene i Europa og USA i rent antall fremdeles være privatbiler du selv må kjøre, heter det. I Kina vil slike «tradisjonelle» biler bare utgjøre rundt 50 prosent.

Stor usikkerhet

Forfatterne medgir imidlertid at det er vanskelig å si noe sikkert om utviklingen. Den avhenger av en rekke ulike scenarioer, som lovverk og teknologi. 

Alstom viste en variant av en autonom selvkjørende buss. Bilde: ORV

I verste fall har selvkjørende biler knapt noen utbredelse i Europa i 2030, mens det i beste fall er rundt 30 prosent vanlige, sjåførstyrte biler på veiene.

Rapporten beskriver også et annet scenario, som den riktig nok kaller teoretisk og urealistisk: Om alle biler er delte og selvkjørende, kan kjøretøyparken i Europa reduseres til 14 prosent av dagens tall.

I realiteten trengs imidlertid mange flere biler, ettersom etterspørselen vil variere i løpet av døgnet, og gjennom året.

Kommentarer (1)

Kommentarer (1)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå