SAMFERDSEL

Ny rapport: 40 prosent av dødsulykkene på veiene har samme årsak. Dette kan forhindre dem

Fire av ti dødsulykker i trafikken skjer fordi trafikantene ikke overholder trafikkreglene.

Fire av ti dødsulykker på norske bilveier skyldes at føreren ikke har overholdt trafikkreglene.
Fire av ti dødsulykker på norske bilveier skyldes at føreren ikke har overholdt trafikkreglene. Foto: Presttun, Remi Bøe

40 prosent av dødsulykkene i trafikken på norske veier skyldes forhold som kjøring over tillatt fartsgrense, promillekjøring og manglende sikkerhetsbeltebruk. Rett og slett at føreren ikke overholder trafikkreglene.