Ny rapport: 40 prosent av dødsulykkene på veiene har samme årsak. Dette kan forhindre dem

Fire av ti dødsulykker i trafikken skjer fordi trafikantene ikke overholder trafikkreglene.

Ny rapport: 40 prosent av dødsulykkene på veiene har samme årsak. Dette kan forhindre dem
Fire av ti dødsulykker på norske bilveier skyldes at føreren ikke har overholdt trafikkreglene. Foto: Presttun, Remi Bøe

40 prosent av dødsulykkene i trafikken på norske veier skyldes forhold som kjøring over tillatt fartsgrense, promillekjøring og manglende sikkerhetsbeltebruk. Rett og slett at føreren ikke overholder trafikkreglene.