OSLOFJORDFORBINDELSEN

Ny Oslofjordtunnel nærmer seg: Nå skal det bygges ny gang- og sykkelvei i Frogn

Som del av byggetrinn 2 for E134 Oslofjordforbindelsen skal Statens vegvesen sikre et tilbud for gående og syklende i Frogn kommune. Kontrakten er lyst ut.

Enkelte steder skal veien forskyves sideveis på grunn av bebyggelse.
Enkelte steder skal veien forskyves sideveis på grunn av bebyggelse. Foto: Statens vegvesen
26. jan. 2021 - 05:58

Statens vegvesen mener det er mest hensiktsmessig å bygge gang- og sykkelveien langs fylkesvei 1390 Osloveien, tidligere kjent som fylkesvei 76.

Prosjektet strekker seg langs fylkesvei 1390 Osloveien fra Ottarsrud (krysset mellom fylkesveiene 1390 og 152) og fram til bussholdeplassen ved Bakker bru.

Prosjektet er en totalentreprise.

Oppdraget omfatter 3300 meter lang og 3,5 meter bred gang- og sykkelvei på sør og vestsiden av fylkesveien, med tilhørende belysning. Gang- og sykkelveien knytter seg til eksisterende gang- og sykkelvei fra Drøbak ved Ottarsrud og avsluttes ved busslomme på Bakker bru.

600 meter av Osloveien, mellom Ødegården og Bilitt, skal forskyves mot nord for å redusere konflikt med bebyggelsen. I tillegg blir det litt justeringer der et par mindre veier skal stenges og nye adkomstveier bygges. En del kabelomlegging hører også med, og det samme gjelder VA-anlegg for Frogn kommune.

Fornøyde prosjektledere og byggeledere i Statens vegvesen. Fra venstre: Terje Nystrøm, John Kjeken, May Bente Hiim Sindre, Øyvind Storløkken og Tom Heldal Larsen.
Les også

Nå er bruene støpt ferdig på ny E16 over Sollihøgda

Omtrentlige hovedmengder

Oversiktskart E134 med omkjøringsrute. Gang- og sykkelveg vist med prikket linje, blå for eksisterende, rød for planlagt. Veinumrene er gamle. <i>Illustrasjon:  Statens vegvesen</i>
Oversiktskart E134 med omkjøringsrute. Gang- og sykkelveg vist med prikket linje, blå for eksisterende, rød for planlagt. Veinumrene er gamle. Illustrasjon:  Statens vegvesen
  • 3300 meter gang- og sykkelvei med 3,5 meter bredde
  • 400 meter adkomstveier/avkjørsler
  • 600 meter ny/sideforskyvet fylkesvei med bredde på 7,5 meter
  • 8 bussholdeplasser
  • 3300 meter vegbelysning
  • 4350 meter VA-anlegg og 3000 meter trekkerør for fiber for Frogn kommune
  • 3 pumpestasjoner med teknisk bygning for Frogn kommune
  • 700 meter trekkerør til fiber for Telenor

Frist for ferdigstillelse er 1. november 2022.

Siden det er en fylkesvei, er det såklart Viken fylkeskommune som er veieier, og som overtar prosjektet ved ferdigstillelse. Statens vegvesen er byggherrens representant i prosjektet.

Gjennomsnittlig trafikkmengde på fylkesvei 1390 er cirka 3500 kjøretøy i døgnet, men siden veien også er omkjøringsvei for E134 ved behov, så kan ÅDT da øke til rundt 17.000. Under byggingen skal derfor fylkesveien til enhver tid være åpen for fri ferdsel, med unntak av avklarte stengninger i varslingsplanene.

Vegvesenet arrangerer tilbudskonferanse 10. februar med møtested Nygårdskrysset anleggsrigg.

Og frist for å gi tilbud er 22. mars.

Før flomsikringen: Prognosen for en 200-årsflom med 20 % klimapåslag. Deler av Bismo havner under vann. Vannføringen i Otta er på snaue 1060 kubikkmeter i sekundet.
Les også

Store deler av bygda ble liggende under vann: Redningen: Et av Norges største sikringsanlegg

 
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.