Ny forsinkelse for Havila Kystruten

Det tyrkiske verftet sliter med å levere det første av fire nye kystruteskip. Forsinkelsen forplanter seg.

Ny forsinkelse for Havila Kystruten
Havila Capella på sjøprøver. Skipet er ventet til Bergen rundt 20. november med første rundreise 1. desember 2021, 11 måneder etter opprinnelig plan. Foto: Havila Kystruten

Det første skipet, Havila Capella, skal overleveres Kystruten i neste uke. Første seilas med passasjerer vil gå fra Bergen 1. desember.