DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Ny femårig kontrakt: Tung og krevende drift av riksveiene i Østfold og Follo

Her handler det om riksveiene inntil de to punktene på svenskegrensen hvor det er mest trafikk til og fra utlandet.

27. des. 2021 - 09:52

Vegvesenet har kommet med driftskontrakten med navnet 9103 Østfold-Follo 2022-2027. Med andre ord: En i utgangspunktet fem år lang kontrakt, men her kan det bli utvidelser.

Den foregår i så god som alle kommunene i Follo og gamle Østfold: Fredrikstad, Frogn, Halden, Indre Østfold, Marker, Moss, Nordre Follo, Lillestrøm, Rakkestad, Råde, Sarpsborg, Vestby og Ås.

Veinettet er på 470 kilometer vei totalt, derav vel 56 kilometer gang- og sykkelvei og snaue 500 meter med fylkesvei på vegne av Viken.

Trafikken varierer fra så lite som 500 til så mye som 50.000 i ÅDT.

I denne kontrakten er det et eget grensesnitt mot driftskontrakten for tunnelene i Follo. Det gjelder disse tunnelene:

 • E6 Follotunnelen
 • E6 Smiehagentunnelen
 • E6 Nordbytunnelen
 • E6 Nøstvettunnelen
 • E6 Pinåstunnelen
 • E134 Vassumtunnelen
 • E134 Oslofjordtunnelen
 • E134 Frogntunnelen

For tunnelene er det flere elementer som ikke inngår i denne driftskontrakten, for eksempel drift av alle bommer og varselblinklys ved tunnelene, samt skiltvask ved tunnelene. Kontrakten gjelder likevel for fjerning av snø på alle skilt uansett plassering.

Tre entreprenører har levert pristilbud for driftskontrakt i Møre og Romsdal.
Les også

Møre og Romsdal: Hårfin margin mellom to entreprenører

Mye trafikk og mye å tenke på

I kontraktsgrunnlaget heter det at entreprenøren må legge vekt på en del ting.

Kontraktsområdet inneholder flere kontrollstasjoner, døgnhvileplasser og rasteplasser. Alle sideanleggene har en ganske krevende drift, siden de er mye brukt året rundt. Kontrollstasjonen brukes gjerne til kontroller av vinterutrustningen på kjøretøy. Det er svært viktig at det er tilstrekkelige ressurser til å brøyte og rydde disse plassene når det snør.

Riksveiene i denne kontrakten, som omfatter landets to mest trafikkerte grenseoverganger. <i>Illustrasjon:  Statens vegvesen</i>
Riksveiene i denne kontrakten, som omfatter landets to mest trafikkerte grenseoverganger. Illustrasjon:  Statens vegvesen

Hovedåren E6 har generelt god standard, men inn mot Oslo er strekningen svært svært overbelastet i rushtiden.

Kurvaturen for noen av de mindre veiene tilfredsstiller ikke dagens standardkrav.

Klimaet kan variere en del. Stedvis går veiene langs fjorden og har et tilnærmet kystklima, mens det for andre veier er tilnærmet innlandsklima. Konsekvens: Et krevende kontraktsområde, særlig med tanke på vinterdriften.

Det skjer ofte ulykker i området, særlig på det høytrafikkerte veinettet hvor
også de fleste tunnelene ligger. Det er avgjørende for trafikkavviklingen at
trafikkberedskapen i kontrakten fungerer godt. Beredskapsfunksjonen i kontrakten skal organiseres i en skiftordning.

Kontraktsområdet har flere lange og krevende tunneler. De fleste ligger på E6 og har høy ÅDT. Byggherren trekker spesielt fram den velkjente Oslofjordtunnelen, som karakteriseres som en lang ettløps undersjøisk tunnel med bratt stigningskurve. Denne tunnelen er særlig utsatt for hendelser som entreprenøren må rykke ut til.

Rasteplassene nærmest Oslo blir brukt av tilreisende fra EØS-området. Det gjør driften av disse stedene ekstra krevende. Vegvesenet beskriver lakonisk: «Noe av bruken er utenfor det man vil anse som normal bruk av en rasteplass. Hovedutfordringene er hygiene (ekskrementer), mye avfall (av diverse art) samt adferd som kan oppleves som truende. For å minimalisere dette er man avhengig av å få til et godt samarbeid med politiet for om nødvendig å bortvise kjøretøy/personer.»

Byggherren understreker også at det er store grøntanlegg som skal skjøttes i denne kontrakten.

Kontraktsområdet inneholder også mange åpne sedimentasjonsbassenger som skal
etterses og holdes i drift.

Og i tillegg til alt dette:

Det kan bli en del bygging av nye veianlegg i området i kontraktsperioden, og driftsentreprenøren kan av den grunn få mye ekstra å tenke på.

Statens vegvesen trekker fram disse store prosjektene:

 • Follobanen (Bane Nor)
 • Ny E18 Retvedt-Vinterbro
 • E134 nytt tunnelløp Oslofjordtunnelen

Kontrakten gjelder altså i fem år fra høsten 2022, men partene kan bli enige om å utvide kontrakten med ytterligere 12, 24 eller 36 måneder. Og byggherren har uansett opsjon på å forlenge kontrakten med 12 måneder når som helst.

Tilbudskonferanse holdes 28. januar hos Vegvesenet i Brynsengfaret 6A i Oslo.

Frist for å gi tilbud er 21. februar.

Tett trafikk på E18 gjennom Oslo ved innkjøringen til Festningstunnelen før videreføringen under Bjørvika/Operatunnelen ble åpnet.
Les også

Vegvesenet: Venter påskekø på disse stedene

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.