BYGG

Ny E6 ferdig om tre år

MINNESUND  20111107.Statsminister Jens Stoltenberg (Ap) åpnet mandag E6 Dal-Minnesund sammen med samferdselminister Magnhild Meltveit Kleppa, fylkesordfører Nils Aage Jegstad og ordfører Einar Madsen. Her Stoltenberg på talerstolenFoto: Gorm Kallestad / Scanpix
MINNESUND 20111107.Statsminister Jens Stoltenberg (Ap) åpnet mandag E6 Dal-Minnesund sammen med samferdselminister Magnhild Meltveit Kleppa, fylkesordfører Nils Aage Jegstad og ordfører Einar Madsen. Her Stoltenberg på talerstolenFoto: Gorm Kallestad / ScanpixBilde: Scanpix

Fakta om E6-utbyggingen:

  • E6 i Norge strekker seg fra Svinesund til Kirkenes og er hovedforbindelsen mellom sør og nord. E6 Gardermoen-Biri er en del av denne forbindelsen.
  • På bestilling fra Stortinget skal Statens vegvesen utvide E6 nordover fra Gardermoen til en firefelts vei med midtdeler.
  • I første omgang er Statens vegvesen gitt i oppgave å utvide E6 fra Gardermoen til Kolomoen, en utbygging som begynte i desember 2007.
  • Første etappen, de 11 kilometerne fra Hovinmoen til Dal i Akershus og den 12 kilometer lange strekningen fra Skaberud til Kolomoen i Hedmark var ferdig i 2009.
  • Mandag åpnet den 19 kilometer lange strekningen fra Dal til Minnesund i Akershus. Anleggsarbeidet på strekningen startet i oktober 2009.
  • Utbyggingen av den 65 kilometer lange strekningen fra Gardermoen i Akershus til Kolomoen i Hedmark blir ferdig høsten 2014.
  • Arbeidet med den tredje og siste etappen, 21 kilometer firefelts vei fra Minnesund til Skaberud, tar til våren 2012.
  • Men Statens vegvesen planlegger også å utvide strekningen Kolomoen-Biri til en firefelts vei. Stortinget har gjennom sin behandling av Nasjonal Transportplan for perioden 2010 til 2019 lagt til grunn en oppstart på strekningen Kolomoen-Biri etter 2014. En forutsetning for dette er en tilslutning til delvis bompengefinansiering.

(Kilde: Samferdselsdepartementet)

Statsminister Jens Stoltenberg (Ap) slapp nyheten om byggingen av den siste veibiten sammen med statsråd Magnhild Meltveit Kleppa (Sp). Til tross for at arbeidet allerede er i gang på flere steder, er utbyggingen ennå ikke formelt vedtatt. Saken legges fram i statsråd denne uka og skal opp i Stortinget før jul.

– Arbeidet med den tredje og siste etappen, 21 kilometer firefelts vei fra Minnesund til Skaberud, begynner våren 2012. Hele den 65 kilometer lange E6-strekningen fra Gardermoen til Kolomoen blir ferdig høsten 2014, sier Kleppa til NTB.

En begeistret Stange-ordfører troppet opp for å feire bevilgningen og overrakte to poser av de berømte Espa-bollene til statsministeren.

Les også: Veiutbyggingen øker

Tunnel og bru

Åpningen av etappe to foregikk med marsipankake, grillmat og E6-fans DDE. Den 19 kilometer lange strekningen mellom Dal og Minnesund har en prislapp på rundt 2,3 milliarder kroner. I prosjektet inngår blant annet to store bruer og en tunnel.

Stoltenberg og Kleppa er svært tilfredse med at byggingen var ferdig på to år.

– Byggetiden ble på 25 måneder, mens et så komplisert prosjekt normalt er beregnet til å ta tre-fire år, sier Kleppa til NTB.

Hun mener utbyggingen er et eksempel på at statlig styring og finansiering fungerer utmerket. Statsminister Jens Stoltenberg peker på at regjeringen bruker 10 milliarder kroner mer i den nåværende transportplanen enn i den forrige.

– Sammenlignet med 2005 er de samlede veiinvesteringene nesten fordoblet, fra 12 milliarder til 22 milliarder kroner per år. Da er både bevilgede midler og bompenger tatt med, sier Stoltenberg til NTB.

Minnesund-broen: Dobbelt så bred på samme pilarer

Statlig vei-AS?

Leder i samferdselskomiteen på Stortinget, KrF-leder Knut Arild Hareide, mener et samarbeid mellom private og offentlige aktører (såkalt OPS) ville ført til raskere veibygging mange steder.

– Veisektoren er organisert på samme måte som på 1960- og 70-tallet, mens trafikken er femdoblet. Det er på tide å ta noen nye grep, sier Hareide til NTB.

Les også: Peprer ny E6 med bomstasjoner

Han tar blant annet også til orde for å gjøre om Statens vegvesen, og herunder Vegdirektoratet, til et statlig AS.

– Hovedgrunnen er at de da kan ta opp lån og dermed unngå å bli avhengig av årlige bevilgninger for at et prosjekt skal kunne videreføres, sier han.

Les også: Millionsparing skal gi mindre bompenger

Hareide viser til at mange prosjekter i dag stopper opp, også på jernbanen.

– Det beste eksempelet er Snart kjører toget her , som ble ferdig på 10-11 år. Jernbaneverket sier at de kunne spart 1,5 milliarder kroner hvis de kunne ha gjort seg ferdig på fem år, sier han.

Les også: – Staten interesserer seg ikke nok for veibygging

– Bygger mer enn på lenge

Kleppa vil ikke kommentere noen konkrete forslag eller innspill nå, men venter til debatten om en ny nasjonal transportplan. Det som ser ut til å være klart allerede nå, er at Sp er enig med Hareide i at vei- og jernbaneprosjekter må løsrives fra budsjettene som legges fra år til år, ved at drift og investeringer skiller lag.

Les også: Ønsker døgnjobbing også i Norge

Statsminister Jens Stoltenberg har ikke vært begeistret for denne tanken. Han mener klattvis utbygging var et mye større problem tidligere.

– Det viktigste er at vi bevilger mer til veier, og at utbyggingen skjer kontinuerlig. Vi bygger mer enn på mange år, kanskje mer enn noensinne, sier Stoltenberg til NTB.

Han er helt klar på at Norge ikke skal låne penger av private til veibygging.

– Da må vi jo betale renter, og det er ikke nødvendig. Vi har råd til å bygge uten å låne, sier han.

Les også: – Vi må få fullfinansierte veiprosjekter

Les mer om: