KRAFT

– NVE har tilnærmet monopolstilling

Mener oppdragsvirksomheten utkonkurrerer private aktører.

Øyvind LieØyvind LieJournalist
30. mai 2016 - 10:22

I et brev med tittelen «Rolleblandinger i Hydrologisk avdeling, NVE» kommer selskapet Hydrateam med krass kritikk av NVEs oppdragsvirksomhet.

«NVE utnytter sin dominerende stilling og markedsmakt ved at de både er forvaltningsorgan, premissgiver og den som kan utføre oppdragene. Dette medfører at NVE i praksis har en tilnærmet monopolstilling, og at det er sterkt begrenset restkonkurranse i markedet».

Dette skrev selskapet i et brev til NVE i januar.

Sweco-ansatt reagerte

Hydrateam mener NVE har markedsmakt som gjør det vanskelig for andre konkurrenter å etablere seg og overleve i bransjen.

Det er ikke første gang problemstillingen tas opp. I 2013 omtalte vi en epost fra en ansatt i konsulentselskapet Sweco hvor NVE ble anklaget for å utkonkurrere private hydrologi-konsulenter ved å drive kryssubsidiering.

Dette ble ifølge den Sweco-ansatte ekstra problematisk siden konkurrentene i NVE også skulle godkjenne beregningene de private konsulentene gjorde.

I 2013 forsvarte NVE sin praksis. Men i fjor høst endret de syn på saken. I et internt notat ble det fastsatt nye retningslinjer for oppdragsvirksomheten nettopp for å forhindre tvilsomme dobbeltroller.

Strammet inn regelverket

Hydrologisk avdeling skulle fra da av ikke lenger ta oppdrag hvor de også har eller kan få en kontroll- eller tilsynsrolle for NVEs forvaltningsvirksomhet.

Avdelingen skulle heller ikke kunne påta seg drift av målestasjoner knyttet til krav om minstevannføring eller kontrollmåling av pålagt minstevannføring. Dette hadde NVE nå kommet fram til at «kunne komme i konflikt med NVEs tilsynsvirksomhet».

Men deler av oppdragsvirksomheten fikk fortsette. Avdelingen kan for eksempel bygge og drifte hydrologiske målestasjoner som oppdragsgiver selv tar initiativ til.

Den kan også påta seg oppdrag knyttet til pålegg om målinger av naturtilstand og endring i denne, for eksempel vanntemperatur, breer og vannføring etc.

– Løser ikke hovedproblemet

Innstrammingen var ikke på langt nær god nok for Hydrateam.

«Etter vår oppfatning løser ikke disse retningslinjene hovedkjemen i problemet. Det er ikke foretatt noen utskilling av oppdragsvirksomheten i eget rettssubjekt eller i adskilt organisasjonsmessig enhet. Dette er etter vår oppfatning nødvendig for å forhindre sammenblanding av forvaltning og oppdragsvirksomhet», skrev Hydrateam.

Denne påståtte sammenblandingen medfører blant annet konkurrenter til hydrometriseksjonen i NVE ifølge Hydrateam ikke kan tilby og levere like tjenester fordi samme seksjon og samme medarbeidere i NVE både utfører oppdrags- og forvaltningsoppgaver.

Dessuten hevder Hydrateam at hydrometriseksjonen i NVE, som utfører oppdrags- og forvaltningsoppgaver via Konsesjon- og tilsynsavdelingen i NVE, fremdeles får sette sette premisser for hvordan retningslinjer for konsesjonspålegg skal utformes.

Videre reagerer selskapet på at hydrometriseksjonen i NVE «som konkurrent skal ha mer eller mindre fullt innsyn i de arbeidsoppdrag som vi utfører for vassdragsregulanter».

Vurderer Konkurransetilsynet 

Partner Kai Fjelstad i Hydrateam sier til Teknisk Ukeblad at om NVE ikke gjør ytterligere endringer, vil selskapet vurdere å gå videre med saken.

– Det de har gjort så langt har kun vært småjusteringer. Det kan godt hende vi går til Konkurransetilsynet om de ikke endrer praksis, sier han.

Fjelstad er kritisk til det han mener er uheldig dobbeltroller.

– De som sitter i oppdragsavdelingen i NVE kan pålegge oss å vise fram arbeid som vi har levert til våre kunder. Det er urettferdig. I andre sammenhenger, i saker der konsesjonsavdelingen mangler faglig tyngde, går de ned til oppdragsavdelingen og hører hva de bør gjøre. Dermed får oppdragsavdelingen legge premissene og formulere ting som kan være i deres favør når det gjelder datainnsamling og datakvalitet. Det kan umulig være slik forvaltningen skal jobbe, sier han.

Avviser kritikken

Menon evaluerte nylig NVE på oppdrag fra Olje- og energidepartementet. Også der får NVEs oppdragsvirksomhet kritikk.

De skriver at totalt 74 ansatte i på NVEs hydrologiavdeling har ført timer på prosjekter i 2015, varierende fra 4 til 762,5 timer. 46 ansatte førte mer enn 100 timer, av disse igjen hadde 25 personer mer enn 200 prosjekttimer, mens 4 brukte mer enn 500 timer. Samlet utgjør antall prosjekttimer i overkant av 7 normalårsverk, men ca. 2 av disse årsverkene var av FoU-karakter.

Menon er svært kritisk til Hydrologisk avdelings tidligere oppdragsvirksomheten. Selv om mye blir bedre med vedtaket fra oktober, viser de til at vedtaket åpner for oppdrag knyttet til målinger vanntemperatur, breer og vannføring etc.

«Det er ikke opplagt at dette er hensiktsmessig å videreføre ut fra et ressursperspektiv eller hensynet til en velfungerende konkurranse. Det er også en risiko for at slike oppdrag skaper utfordringer med hensyn til avgrensning av oppgaver mot NVEs forvaltningsoppgaver», skriver Menon.

«Vi anbefaler at NVE begrenser omfang av oppdrag som finansieres av interessenter som de forvalter til et minimum, og at de går lengre i avgrensningen enn hva de til nå har lagt opp til», konkluderer evalueringsselskapet.

Avviser kritikken 

Vassdrags- og energidirektør Per Sanderud vil ikke forskuttere resultatet av gjennomgangen av Menon-rapporten.

– Den reiser mange spørsmål som vi vil gå gjennom og se på. Om vi skal gå enda lenger i å kutte ut oppdragsvirksomhet er ett av spørsmålene vi vil se på i den prosessen. Men noen massiv oppsigelse av folk hos oss som følge av dette, tror jeg ikke er aktuelt, det blir ikke utgangspunktet for vurderingen, sier Sanderud til Teknisk Ukeblad.

NVE-sjefen avviser imidlertid kritikken fra Hydrateam.

– Den oppryddingen som vi gjorde i høst, gjør at vi mener vi fjerner alt som handler om dobbeltroller og habilitetskonflikter internt i virksomheten vår. Vi gjør noen veldig skarpe prinsipielle skiller mellom alt som har med forvaltning å gjøre og alt som har med oppdrag å gjøre. Vi mener vi er på veldig trygg grunn, og er ikke enig i kritikken, sier Sanderud.

– Ønsker flere aktører

Han sier timeprisen NVE tar for sine oppdrag, er så høy at det ikke blir snakk om kryssubsidiering.

– Det er fint for oss at det finnes andre aktører. Bekymringen hos oss har handlet om kvaliteten på dataene på de lange seriene. Vi er det nasjonale senteret for hydrologi i Norge og er opptatt av å ha et visst volum med hydrologer som gjør ulike ting og lager et godt, stort og robust miljø. Vi trapper ned, men jeg vil nøle med å gjøre dramatiske endringer over natta, sier Sanderud.

Han anslår at antall årsverk til oppdragsvirksomhet er blitt redusert med om lag ti årsverk de siste årene, fra 38 til 28.

– Vedtaket fra i høst tror jeg vil gi en ytterligere reduksjon, dels som følge av at det blir noen oppdrag vi ikke kan ta, og dels som følge av at det vil resultere i at færre vil velge å bruke NVE, sier Sanderud.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.