KRAFT

NVE frikjenner kraftbransjen

INGEN MARKEDSMANIPULASJON: NVE finner ikke grunnlag for at den sterke nedtappingen av vannmagasinene de siste vintrene skyldes feilbeslutninger eller misbruk av markedsmakt.
INGEN MARKEDSMANIPULASJON: NVE finner ikke grunnlag for at den sterke nedtappingen av vannmagasinene de siste vintrene skyldes feilbeslutninger eller misbruk av markedsmakt. Bilde: Scanpix

Mange har vært ute og hevdet at kraftselskapene de siste to vintrene har tappet ned magasinene for hardt for så å kjøre prisene i taket, slik at forbrukerne må svi unødvendig mye.

Men i en rapport Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har laget på oppdrag av Olje- og energidepartementet (OED), frikjennes kraftselskapene for å ha disponert magasinene sine på en manipulerende og uforsvarlig måte.

Les også: – Oppmuntres til å bunnskrape kraftmagasinene

Tøffe vintre

Bakgrunnen for den anstrengte situasjonen var at vinteren 2009/2010 var preget av svært kaldt og tørt vær over lang tid, samtidig som svenske kjernekraftverk var ute av drift.

Norske vannkraftprodusenter måtte derfor tappe ned magasinene mer enn normalt gjennom vinteren. Ved tre anledninger ble prisene Temperatur: - 17<br/> Pris pr kWh: 11 kr .

Les også: – Inngrep i markedet gir høyere strømpris

Nedtappingen av magasinene vinteren 2009/2010 og lite snø i fjellet førte til at vi gikk inn i vinteren 2010/2011 med svært lav fyllingsgrad, og det til tross for høy import gjennom sommeren.

Den lave fyllingsgraden bidro til jevnt over høyere priser enn vinteren før, selv om det ikke ble så ekstreme pristopper som vinteren før. Mildt vær og tidlig snøsmelting reddet situasjonen.

Les også: – Straff kraftselskapene for tomme magasiner

NVE følger med

I anstrengte perioder følger NVE kraftsituasjonen svært nøye og vurderer hvor godt markedet bidrar til å takle en stram forsyningssituasjon.

NVE har i løpet av vinteren 2010/2011 etablert et dataverktøy som følger magasindisponeringen på et detaljert nivå. Verktøyet gjør det mulig å analysere disponeringen på bakgrunn av høyde over havet, magasinkapasitet i forhold til tilsig og ulike områdenivå eller vassdrag.

Det er mulig å sammenligne disponeringen for ulike magasiner med historisk disponering, og med magasiner med tilsvarende karakteristikker. Det er dessuten mulig å sammenligne magasinstatistikk for ulike eiere og på den bakgrunn vurdere om det er selskaper som har utnyttet sin posisjon i markedet.

Les også: – Energisertifikater kan hindre nedtapping

Kontrollerer

Dersom NVE finner en magasindisponering som skiller seg ut enten historisk eller fra sammenlignbare magasiner, vil disse kunne bli kontrollert nærmere.

Ved en slik analyse vil NVE kunne se på produksjonsdata, tilsig, utviklingen i spot- og terminmarkedet og om det var spesielle hendelser knyttet til magasinene eller kraftverkene i utvalget i løpet av perioden.

Les også: – Tomme magasiner en fallitterklæring

- Ikke misbruk av markedsmakt

Men NVE har ikke funnet noe som tyder på at kraftverkseierne har utnyttet situasjonen på en kritikkverdig måte.

“På bakgrunn av analyser av de detaljerte magasindataene finner ikke NVE grunnlag for at den sterke nedtappingen de siste vintrene skyldes feilbeslutninger eller misbruk av markedsmakt. Aktørene har handlet i henhold til et markedssystem og basert seg på de forventningene om fremtiden som til enhver tid har vært gjeldende”, konkluderer NVE i rapporten, som Teknisk Ukeblad har sett.

På grunnlag av beregninger NVE har gjort, var det dessuten heller ikke grunnlag for å hevde at det var en uforsvarlig stor nedtapping av magasinene sist vinter. Det var hele tiden nok vann til å takle også svært kalde og tørre værscenarioer, ifølge NVE.

Les også: – Markedssystemet fungerer godt

Kan bli bedre

Men selv om markedet ifølge NVE har bidratt til at produsentene har tilpasset seg den svake ressurssituasjonen og dermed redusert sannsynligheten for rasjonering, er det ifølge direktoratet viktig å vurdere mulige forbedringer i markedsorganiseringen som kan bidra til en enda bedre forsyningssikkerhet.

“Flere prisområder og offentliggjøring av mer detaljerte magasindata kan bidra til mer effektiv kraftproduksjon”, heter det i rapporten.

Også nodepristematikken, som tilhengerne av store, likvide prisområder skyr som pesten, blir berørt i rapporten. Det påpekes nemlig at det har vært store ulikheter innad i dagens prisområder med hensyn til muligheter for å regulere produksjonen.

“Ved at prisene i større grad reflekterer nettets topologi og krav til driftssikkerhet vil produsentene kunne tilpasse produksjonen bedre til de rådende begrensningene i nettet”, heter det i rapporten.

NVE påpeker at de allerede har satt i gang arbeid for å vurdere ulike alternativer for å bedre organiseringen av markedet og kapasitetfastsettelsen.

Fornøyd

Statssekretær Eli Blakstad (Sp) i OED er fornøyd.

- OED er tilfreds med disse konklusjonene, og mener de understreker at heller ikke produsentene kan forutsi utvikling i tilsig og temperaturer over året. Beslutningen om disponering av magasinene vil derfor til enhver tid måtte skje under usikkerhet. Dette har vært en sentral konklusjon også ved tidligere vurderinger av saken, sier hun.

Også administrerende direktør Oluf Ulseth i bransjeorganisasjonen Energi Norge er tilfreds.

- Vi er glade for konklusjonene i rapporten. De viser at magasintapping og kraftproduksjon har foregått i henhold til det løpende behovet, og at markedet har bidratt til å løse en vanskelig forsyningssituasjon de to siste vintrene, sier han.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.