Norske verft kan vinne milliardkontrakter: Plattformer blir knutepunkt for framtidig havvind

Danmark og Nederland vil bygge store plattformer for å knytte sammen framtidens havvindparker.

Norske verft kan vinne milliardkontrakter: Plattformer blir knutepunkt for framtidig havvind
Slik kan et offshore kraftnett i Nordsjøen se ut. Flere og flere tar til orde for at havvindparker bør knyttes sammen i store energiknutepunkt offshore. Foto: Ill. TenneT

Fram mot 2030 planlegger Danmark og Nederland å bygge flere store energiøyer. Målet er å knytte sammen framtidens havvindparker i store knutepunkt, for å kunne levere kraft til flere land.