Norske rederier: Klimatiltak for shipping virker mot sin hensikt

Er misfornøyde med nye kortsiktige tiltak og tror de kan virke mot sin hensikt.

Norske rederier: Klimatiltak for shipping virker mot sin hensikt
Et tungt lastet skip som Bow Clipper kommer dårligere ut enn et stort skip med lite last. Nye måleindekser slår galt ut for effektive skip med mye og tung last. Bilde: Odfjell

Alle verdens skip skal kutte klimagassutslipp og halvere dem innen 2050.