Norske rederier bak klimaopprop før FN-møte

Skipsfarten ber om å få klimatiltak tredd ned over seg. Det er fullt mulig å få skipsfarten klimanøytral innen 2050, men da må det også pisk til.

Norske rederier bak klimaopprop før FN-møte
Klaveness "Greenbu" konseptskip for nullutslippsdrift. Ytre sett er det ikke mulig å se at motorene skal drives med ammoniakk. Illustrasjon: Klaveness

Norges Rederiforbund er blant de 150 selskaper og organisasjoner som har undertegnet et opprop i forkant av FNs klimatoppmøte COP26 i Glasgow 31. oktober til 12. november.