Norske kommuner forfaller: Tekniske sjefer slår vedlikeholdsalarm

– Vi forbruker bygningsmassen, vi tar ikke vare på den, sier driftssjef Andreas Sletten i Steigen.

Norske kommuner forfaller: Tekniske sjefer slår vedlikeholdsalarm
Steigen kommune har vakker natur, men slitne kommunale bygg. Til venstre ser vi vinduet til en av kommunens eldreboliger, hvor karmen har råtnet helt gjennom. I midten er utsikten fra Nordfold barneskole. Til høyre er et rør på rådhuset, som har rustet på grunn av lekkasje på rådhustaket. Foto: Mathias Klingenberg

Steigen, Nordland: – Vi blir jo litt tause. Det skjer ingenting selv om vi sier ifra.