LNG-skip

Norsk-koreansk tank skal gjøre det langt enklere å gå over til flytende gass

Prismatiske tanker har vært sett på som en umulighet. Nå blir de realisert.

LNG-drivstofftanken til Lattice Technology utnytter mye mer av volumet sammenliknet med en sylindrisk tank.
LNG-drivstofftanken til Lattice Technology utnytter mye mer av volumet sammenliknet med en sylindrisk tank. (Lattice Technology)

Prismatiske tanker har vært sett på som en umulighet. Nå blir de realisert.

Overgang fra tungolje til flytende naturgass, LNG, blir sett på som ett av de viktigste tiltakene for å redusere klimagassutslipp fra skipsfart.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå