ENERGI

Norges største vindpark åpnes i dag

71 vindturbiner i gang i Roan. Gir 20 prosent økning i kommunens inntekter.

Fosen vindpark blir Norges desidert største. Seks av disse turbinene er nok til å dekke kraftbehovet til de 4.300 innbyggerne i sammenslåtte Åfjord kommune.
Fosen vindpark blir Norges desidert største. Seks av disse turbinene er nok til å dekke kraftbehovet til de 4.300 innbyggerne i sammenslåtte Åfjord kommune. Foto: Frank Boutrup Schmidt
Les også

I dag åpner Roan vindpark på Fosen i Trøndelag. Den er en sentral del av Fosen-prosjektet, som blir Europas største landbaserte vindkraftanlegg.

Roan vindpark teller 71 turbiner og har 70 kilometer vei. Vindturbinene har en tårnhøyde på 87 meter og vingelengde på 57 meter. Vindparken, som er Norges desidert største, har en installert effekt på 255,6 MW og vil årlig produsere 900 GWh som primært vil forsyne Trøndelag. 

Vindturbinene kom med skip fra Vestas-fabrikken i Esbjerg i Danmark, og det tok 568 trailerlass å få alle turbindelene fra kaia og opp på fjellet. I tillegg kom 90 trailere med krandeler og 40 lastebiler med annet utstyr.

TU var med da den første turbinen ble fraktet opp på fjellet i snøværet i april i fjor. Både Monstad kai og 241 kilometer ny vei er laget spesielt for vindparken.

Les også

Gir lokale arbeidsplasser

Åpningen markeres i dag med konsert, fest og sykkelløp. Vindparken har gitt ni faste arbeidsplasser og 20 prosent økning i kommunale inntekter i Roan.

– Fosen Vind blir også den største eksportbedriften i kommunen, sier ordfører Einar Eian i en pressemelding.

Når Roan og Åfjord blir én kommune neste år, vil hele kraftbehovet dekkes av seks av de nye turbinene. 

Fosen-bedriften Johs J. Syltern AS har stått for byggingen av all infrastruktur og veier i vindparken. Vestas er ansvarlig for driften de to første årene, men leier inn lokalt driftspersonell fra Statkraft. Fra 2021 overtar TrønderEnergi driftsansvaret for vindparken.

Først av seks vindparker

Fra byggeperioden: Turbindeler klare for transport til Roan-feltet. I midten av bildet sees de tre første trailertransportene med turbinblader. Foto: Eirik Helland Urke

Roan vindpark er den første av de seks vindparkene i Fosen-utbyggingen. Den omfatter også vindparkene Harbaksfjellet, Storheia og Kvenndalsfjellet på nordsiden av Trondheimsfjorden (ca 780 MW), samt vindparkene Geitfjellet og Hitra 2 sør for Trondheimsfjorden (ca 275 MW).

Monteringen av turbinene og ferdigstillingen av vindparkene på Storheia og Hitra 2 gjøres i år. De tre siste vindparkene; Geitfjellet, Harbaksfjellet og Kvenndalsfjellet står for tur i 2020.

Les også

Når Fosen-utbyggingen er komplett vil det være Europas største vindkraftanlegg på land, med en samlet installert effekt på 1057 MW. Fosen Vind eies av Statkraft (52,1 %), Nordic Wind Power (40 %) og TrønderEnergi (7,9 %).