VINDKRAFT

Slik blir Norges største vindpark

Se bilder fra de seks vindparkene i Trøndelag.

Storheia vindpark fra Monstad.
Storheia vindpark fra Monstad.

Om lag 11 milliarder kroner skal investeres i seks vindparker på til sammen 1000 MW i Trøndelag. Anleggsarbeidene startet i 2016. Arbeidene er nå i gang på både Roan og Storheia, og de første turbinene skal monteres i slutten av første kvartal 2018 på Roan.

Alle parkene vil være ferdig i 2020.

Fosen vind har nå forsøkt å gi et inntrykk av hvordan parkene blir seende ut. Målet er å forsøke å gi et korrekt bilde av hvordan parkene vil se ut når turbinene er ferdig montert, skriver de i en pressemelding.

Men de innrømmer at det er en vanskelig avveining hvor man skal ta bildene. 

– Fosen Vind har valgt fotosteder langs naturlige ferdselsårer, utsiktspunkter og rasteplasser som gir god oversikt over vindparkene, skriver de. 

– Ser voldsomt ut

– Det kan sikkert se voldsomt ut for noen, men her viser vi altså frem vindparkene på sitt mest synlige, sier kommunikasjonsansvarlig for utbyggingsprosjektet i Statkraft, Geir Fuglseth. 

Vindparkene bygges på Fosenhalvøya, Hitra og i Snillfjord, i et kystnært område med det som skal være noen av de beste forholdene for vindkraftproduksjon i hele Europa.

1000 MW

Totalt 278 Vestas-vindturbiner, hver med en effekt på 3,6 MW, skal installeres i vindparkene. Hver vindturbin i de seks parkene får en tårnhøyde på 87 meter og et vingespenn, altså rotordiameter, på 117 meter. 

Når vindparkene står ferdige i 2020 vil de produsere rundt 3,4 terawattimer elektrisitet i året. Det tilsvarer tre ganger Drammen bys årlige forbruk, ifølge Norwea.