SAMFERDSEL

Norges nye veiforbilde har 2178 km motorvei, 93 mrd. i gjeld

Østerrike er trolig den viktigste inspirasjonskilden når regjeringen skal lage et utbyggingsselskap for norske veier.

Østerrike har bygget flere tusen kilometer motorvei uten å belaste statsbudsjettene. Her er Europabroen på motorveien A13.
Østerrike har bygget flere tusen kilometer motorvei uten å belaste statsbudsjettene. Her er Europabroen på motorveien A13. Bilde: Asfinag
Roald RamsdalRoald RamsdalJournalist
30. okt. 2013 - 10:54
Vis mer

Flere eksperter peker på Østerrike som et forbilde for samferdselspolitikken til den blåblå regjeringen.

Inspirasjon

Gunnar Lindberg, direktør ved Transportøkonomisk institutt, mener det er nærliggende å tro at det østerrikske vegselskapet ASFINAG blir studert nøye når Solberg-regjeringen skal hente inspirasjon til et norsk utbyggingsselskap.

– Jeg tror ASFINAG er den nærmeste og mest interessante modellen, forteller han til Teknisk Ukeblad.

Selv om den østerriske topografien kan minne om den norske, er det først og fremst det faktum at landet har et av de få store europeiske utbyggingsselskapene for vei, som får TØI-direktøren til å trekke sammenlikningen.

Ved jevne mellomrom har også statssekretær Bård Hoksrud (Frp) snakket varmt om alpelandets organisering av veibyggingen.

Les også: Vil bytte ut alle bomstasjoner med GPS-måling

Svimlende gjeld

Østerrikes motorveier blir drevet av det statlige aksjeselskapet ASFINAG. Selskapet planlegger, finansierer, bygger og vedlikeholder alpelandets motorveier. I tillegg krever selskapet inn bompenger. Til sammen har selskapet ansvar for 2178 kilometer motorvei.

Autobahnen- Und Schnellstrasen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft (ASFINAG) ble stiftet i 1982.

Veiselskapet som driver Østerrikes motorveier får ingen direkte bevilgninger over statsbudsjettet.

Driften av veiselskapet er fullstendig finansiert av trafikantavgifter. Utbygginger er imidlertid lånefinansiert.

ASFINAG har hele 93 milliarder kroner i gjeld.

– Vi finansierer vårt utbyggingsprogram på egenhånd. Dersom vi ville, så kunne vi stoppet nybyggingen og betalt ned gjelden i løpet av 22 år. Det er godt under gjennomsnittlig levetid for veiene, som er 30 år, sa ASFINAGs konsernsjef til Die Presse.com da selskapet la frem årsrapporten for 2012.

Statsgaranterte lån

Ratingbyrået Moodys ga i sommer toppkarakteren Aaa til ASFINAG. De gode skussmålene fra kredittratingbyråene er nøkkelen til at veiselskapet får tilgang til kapital til gunstige betingelser.

Hovedårsaken er at gjelden er garantert av den østerrikske staten. Solberg-regjeringen har varslet at det nye utbyggingsselskapet skal finansieres med egenkapital, men at det også kan ta opp statsgaranterte lån.

Oljefondet er blant eierne av den statsgaranterte gjelden til ASFINAG. Fondet eier 237 millioner kroner av gjelden til veiselskapet.

Selskapets budsjetter må godkjennes av samferdselsdepartementet og finansdepartementet. Det østerrikske parlamentet fastsetter også hvor mye gjeld selskapet årlig kan oppta.

OPS: De rødgrønne kaller det «vei på avbetaling»...

Oblater
Oblater

Oblater

En av inntektskildene er oblater alle som kjører på østerrikske motorveier må klistre på innsiden av frontruta.

Oblatet koster 80,60 euro for ett år, 24,20 euro for to måneder eller 8,30 euro for 10 dager.

I tillegg krever selskapet inn bompenger for å bruke enkelte tunneler, fjellpass og broer.

En stor del av inntektene kommer fra tungtransporten som må betale pr kjørte kilometer. Selskapets inntekter var i fjor nær 16 milliarder kroner

Spenning

Det er knyttet stor spenning til hvordan regjeringens utbyggingsselskap for vei vil bli rigget. Flere eksperter mener det kan være relevant å ta en titt på Østerrike.

– Både Østerrike og Sveits har elementer av det regjeringen søker i sine modeller, forteller Vilrid Femoen, næringspolitisk direktør i Opplysningsrådet for veitrafikken.

Også Kroatia, der fire selskaper i dag står for utbygging, administrasjon, drift og vedlikehold av motorveinettet, mener hun er et mulig forbilde for regjeringen. I en fersk rapport fra OFV blir både Kroatia og Østerrike omtalt som sterke kontraster til norsk veibygging.

Les også: Nå skal veiene bygges for frost helt fra starten

Ikke ukjent

Det østerrikske veiselskapet er på ingen måte ukjent for samferdselsdepartementet.

Da tidligere samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa bestilte en rapport om alternative måter å finanisiere og organisere veibygging på, ble den østerrikske modellen omtalt

«Representanter fra selskapet hevder også at organiseringen som et aksjeselskap, med samme type ledelse som i et privat selskap, har ført til bedre effektivitet, fleksibilitet, budsjettdisiplin og oppmuntring til innovasjon», heter det i rapporten.

ASFINAG var også vertskap da transportkomiteen på Stortinget var på komitéreise til Østerrike og Sveits i 2011.

Fan av Østerrike

Sentrale Frp-politikere har selv ved flere anledninger pekt på alpelandet Østerrike som et forbilde for norsk veibygging.

Bård Hoksrud, nåværende statssekretær i samferdelsdepartementet, har ved flere anledninger pekt mot Østerrike. 

– Selv er jeg tilhenger av den østerrikske modellen. I 1982 ble det dannet et statlig utbyggingsselskap i Østerrike. Dette selskapet har ansvar for å bygge ut hele motorveinettet i landet. Selskapet har bygd 1800 kilometer og er snart ferdig med jobben, uttalte Hoksrud i Dagens Næringsliv 2. oktober.

Også etter at Frp la frem sitt alternative statsbudsjett for 2013 i fjor, uttalte han seg positivt til samferdselsmodellen i alpelandet.

– Opprettelse av slike selskaper kan skje etter modell fra Østerrike, der man vil være ferdig med et omfattende samferdselsløft i 2015, sa Hoksrud til Avisenes Nyhetsbyrå .

Også den nylig avgåtte nestlederen Per Sandberg har hatt sansen for alpelandene.

– Østerrike, Spania og Sveits kan være gode land å se til for å finne inspirasjon, sa Frps Per Sandberg til NTB da han kommenterte det nye veibyggingsselskapet som alle de fire samarbeidspartiene er enige om.

I partiets alternative statsbudsjett heter at de foreslår å «endre strukturene for norsk samferdselsutbygging ved at to statlige selskaper får ansvaret for å gjennomføreinvesteringer i samfunnsøkonomisk lønnsomme vei og jernbaneprosjekter, etter modell av Avinor. Vi tilfører selskapene totalt 15 mrd.kr i egenkapital totalt», skriver partiet.

Les også:

Norge mangler rådgivende ingeniører til vei og jernbane

– Nytten av veiprosjekter undervurdert

Stoltenberg innrømmer treg veibygging  

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.