MENINGER

«Norge trenger teknologinøytrale energikrav i bygg»

boligbygging nybygg boliger hus leiligheter Tøyen Hasle boligutbygger boligmarked utbygging
boligbygging nybygg boliger hus leiligheter Tøyen Hasle boligutbygger boligmarked utbygging Bilde: NTB scanpix
30. okt. 2015 - 11:16

Av: Tore Strandskog, Norsk Teknologi, Per Øyvind Voie, Elektroforeningen, Thor Eek, NBBL, Stein-Iver Koi, Norsk Industri, Per Jæger, Boligprodusentene

Byggeforskriftene begrenser mulighetene for bruk av elektrisk oppvarming i nybygg og søknadspliktige rehabiliteringer, uten at det finnes rasjonelle grunner til det.

Det er derfor svært gledelig – og på høy tid – at regjeringen og DiBK har foreslått å fjerne denne begrensningen.

Nye bygg har stadig mindre behov for tilført energi, og i en tid hvor boligprisene stadig vokser til nye høyder fremstår det helt urimelig at forbrukerne kal tvinges til å betale store ekstraregninger for et vannbårent system.

Nå som alle nye bygg skal være på «passivhusnivå» er det ikke rasjonelt å kreve tunge investeringer i alternative energikilder for å dekke et helt marginalt behov. Det er ikke fornuftig, verken ut fra et klimamessig, samfunnsøkonomisk eller forbrukerøkonomisk perspektiv.

60.000 kroner billligere

I Oslo har Obos beregnet at prisen på en gjennomsnittsleilighet vil kunne reduseres med inntil 60.000 kroner om de får mulighet til å benytte elektriske oppvarmingsløsninger. For de samme pengene kan faktisk vi bygge ut tilstrekkelig med ny fornybar elektrisitetsproduksjon til å dekke hele boligens varmebehov med strøm i hele byggets levetid.

Siden 2007 har aktører som leverer oppvarmingsløsninger basert på vannbåren varme hatt kommersiell glede av byggeforskrifter som har lagt store begrensninger på muligheten til å velge elektrisk oppvarming.

Det er derfor ikke rart at de reagerer negativt når regjeringen og DiBK ut ifra forbrukerhensyn vil fjerne denne begrensningen fra 1. januar 2016. Enklere regler, økt konkurranse og reduserte byggekostnader blir resultatet.

Forklaringsproblem

Dette er tema i et debattinnlegg i TU den 27.oktober, der en gruppering i varmebransjen, bestående av bl.a. Nobio, Novap, Norsk Fjernvarme og Rørbransjen, argumenter mot å åpne for mer konkurranse i varmemarkedet.

Flere av aktørene har i sine høringsuttalelser til DiBK ofte brukt NVE som sannhetsvitne for at begrensningen mot elektrisk oppvarming bør opprettholdes. For eksempel viser Norsk Fjernvarme til en uttalelse fra NVE om at «de lokale kraftnettene ikke er robuste nok». 

De samme aktørene fikk derfor et forklaringsproblem når NVE i sin høringsuttalelse skrev at det av hensyn til forsyningssikkerheten «er altså ikke et problem om elektrisk oppvarming er den løsningen som velges».

Anklages for selvmål

I stedet for å innrømme at de tok feil, velger de nå å gå til frontalangrep på NVE, som de tidligere omfavnet.  Direktoratet anklages for «selvmål» fordi de «ikke tar innover seg de store utfordringene Norge har med å kutte utslippene av klimagasser».

Klimaargumentet som fremmes i innlegget i TU er som følger: «Frigjort elektrisitet kan brukes til konvertering av fossil energibruk innenfor transportsektoren, industrien og innen olje- og gassutvinning.»

Denne uttalelsen er villedende fordi den indikerer at det er knapphet på strøm som er årsaken at det fortsatt brukes fossile brensler i Norge. Det vitner om liten forståelse for hvordan ting faktisk henger sammen.

Det er ikke mangel på elektrisitet som gjør at de fleste husholdninger fortsatt kjører bil med bensin eller diesel. Årsaken er at de ikke har en elbil, og/eller at det er for dårlig tilgang til lademuligheter.

Fullstendig avsporing

Videre er det ikke nasjonal kraftmangel som gjør at man brenner gass på oljeplattformene, men snarere mangel på kabler fra land. Og til slutt, prosessindustrien i Norge er allerede «elektrifisert». Vår industri er den mest klimavennlige i verden, og karbon inngår først og fremst kjemisk i prosessene.

Teknologi for å fjerne prosessutslipp er fortsatt et stykke unna. Skal vi kutte i Norges klimagassutslipp må vi gjennomføre store investeringer i infrastruktur for nullutslippsløsninger til transport og offshore-næringen, samt allokere store midler til forskning på nye løsninger med lavere utslipp i industrien.

Det er en fullstendig avsporing av klimadebatten å insinuere at Norges utslippsutfordringer løses ved å forby elektrisk oppvarming.

Norge flyter over av elektrisitet – bokstavelig talt. De siste ti årene har vi i gjennomsnitt eksportert ca. 8 TWh strøm. Det utgjør strømforbruket til om lag en halv million norske husholdninger. Og i fremtiden vil vi kunne produsere mer.

Ber ikke om særstilling

Mye mer. Faktisk er det allerede søkt om utbygging av 40 TWh ny årlig produksjon i Norge (30 % økning av dagens produksjon), hvorav 18 TWh allerede har fått tillatelse til å bygge. 

Dagens kraftoverskudd fører imidlertid til at investeringer i ny produksjon utsettes på ubestemt tid. Det er ikke mange ukene siden Statkraft utsatte beslutningen om å investere i vindkraft på Fosen fordi strømprisene er for lave.

I vår tilbakemelding til myndighetene ber vi ikke om særstilling eller egne regler som fremmer elektrisk oppvarming. Vi ber bare om teknologinøytrale energikrav slik at konkurransen kan bli bedre og byggekostnadene lavere, til forbrukernes beste.

Vil fjerne arealgrensen

Regjeringens og DiBKs forslag om å åpne opp for direkte elektrisk oppvarming i bygg under 1000m2 er en start.

Men vi håper de lytter til oss når vi ber de øke eller fjerne denne arealgrensen. I forslaget er fortsatt forbrukerne i bygg over 1000 m2 påtvunget et dyrt vannbårent varmesystem de ikke har bruk for.

Vår løsning sikrer at konkurransen kan skje på like vilkår og effekten av lavere byggekostnader tas ut i alle bygg, uavhengig av byggets størrelse.  

Vårt forslag vil også fremme innovasjon, og tvinge de som tilbyr både elektriske og vannbårne løsninger til å kontinuerlig jobbe for å finne nye og mer kostnadseffektive løsninger. Vi ser frem til nye energikrav som åpner opp for konkurranse på like vilkår.

Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.