MARITIM

Norge kjemper for strengere utslippskrav gjennom IMO

Internasjonal skipsfart må kutte utslippene sine raskere, mener klima- og miljøminister Espen Barth Eide. Han tror Norge kan bidra til å sette fart i nye og tøffere krav.

– En halvering av utslippene er ikke nok, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.
– En halvering av utslippene er ikke nok, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide. Foto: Tore Stensvold

FNs sjøfartsorganisasjon IMO vedtok i 2018 ambisjoner om å fjerne klimagassutslipp fra shipping så fort som mulig i løpet av dette århundret. Som delmål på veien ble det sagt utslippskutt på minst 40 prosent innen 2030 og minst 50 prosent innen 2050, eller 70 prosent per skip ettersom flåten øker.