EKOFISK 50 ÅR

Norge har hatt historisk flaks: Vi fant olje, og oljeprisene ble høye

Statlig styring med oljen og pengene har vært vellykket. Rene markedsløsninger hadde neppe gitt like gode resultater. Hva gjør vi nå?

Luftfoto Ekofisk
Luftfoto Ekofisk Bilde: Kjetil Alsvik/Conoco Phillips

Norge har hatt historisk flaks, først ved funn av olje, dernest ved høye oljepriser. Historisk er Norge et eksempel på en stat som kan opptre som entreprenør, tenke langsiktig og stort, ved å skaffe seg retten til ressursene, ved å bygge opp en nasjonal oljeindustri, og ved å holde orden på pengene.

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.