Norge har 10 år på å halvere utslipp fra skipsfart: Må bygge om to skip hver dag

700 skip i året må bygges om til lavutslipp eller nullutslipp.

Norge har 10 år på å halvere utslipp fra skipsfart: Må bygge om to skip hver dag
Color Hybrid, Ulstein Verft. Ett av eksemplene på at moderne teknologi tas i bruk for å redusere utslipp. Verftene kan få mye å gjøre om 7000 skip skal bygges om eller erstattes av nybygg innen 2030. Eirik Helland Urke

Norge har om lag 7.000 skip som seiler i norske farvann og omfattes av regjeringens mål om å halvere utslipp fra innenriksflåten og fiskeri innen 2030.