– Nord-Norge kan få kraftunderskudd

I dag flommer vannmagasinene i nord over, og strømmen «gis bort» til et par øre per kilowattime (kWh). Om bare få år kan det bli kraftmangel.

– Nord-Norge kan få kraftunderskudd
Øvre Forsland er et av Helgland Kraft Vannkrafts 18 kraftverk. Det ligger i Forslandsdalen i Leirfjord kommune. Det sto ferdig i 2015 og har en årsproduksjon på 33 GWh, nok til 1700 husstander. Foto: Helgeland Kraft Vannkraft AS

Elektrifisering av kraftkrevende industri, nye industriutbygginger lokket til nord på grunn av kraftpriser og hydrogen som erstatning for kull og koks i smelteverk kan snu opp ned på situasjonen. 

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.