Nofima skal lede nytt forskningssenter for fiskeoppdrett

Får med seg Universitetet i Bergen og Uni Research.

Nofima skal lede nytt forskningssenter for fiskeoppdrett
Forskning på oppdrett i lukket anlegg på Molnes i Skånevik. Bilde: Jan Eirik Jensen/Marine Harvest

Mål og ambisjoner for SFI-ordningen

Et overordnet mål for Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) er å styrke innovasjonsevnen i næringslivet gjennom satsing på langsiktig forskning i et nært samarbeid mellom FoU-aktive bedrifter og framstående forskningsmiljøer.

SFI skal:

• Stimulere bedrifter til innovasjon gjennom økt satsing på langsiktig forskning, og gjøre det attraktivt for bedrifter som arbeider internasjonalt å etablere FoU-virksomhet i Norge.

• Skape aktivt samarbeid mellom innovativt næringsliv og framstående forskningsmiljøer.

• Fremme utvikling av næringsrettete forskningsmiljøer som ligger i den internasjonale forskningsfronten og som inngår i sterke internasjonale nettverk.

• Stimulere til forskerutdanning på områder som er viktige for næringslivet og til forskningsbasert kunnskaps- og teknologioverføring.

 

Kilde: Forskningsrådet

Nofima skal lede arbeidet i SFi-en som skal se studere og forske på lukkede oppdrettsanlegg, fiskehelse og teknologiske løsninger.

Nofima får med seg Universitetet i Bergen, Uni Research og 14 bedrifter fra oppdrettsnæringen og leverandørindustrien. Senteret får navnet CtrlAQUA.

Høyere nivå

Et av målene med en SFI er å utvikle kompetanse på et høyt internasjonalt nivå – på områder som er viktig både for innovasjon og verdiskaping.

Forskningsrådet offentliggjorde fredag en liste over 17 nye SFI-er.

Les også: NTNU den store vinneren i ny forskningstildeling

Utløser milliarder

 – Disse sentrene kommer til å styrke innovasjonsevnen i det norske næringslivet og gi forskningsmiljøene forutsigbarhet i sin næringsrettete forskning, sa Arvid Hallén under offentliggjøringen.

Forskningsrådet bevilger ca. 1,6 milliarder kroner over de neste 8 årene til de nye sentrene som skal drive forskning i tett samarbeid mellom bedrifter og forskningsmiljøer.

– Med denne satsingen utløser vi forskning for over tre milliarder kroner over de neste åtte årene. Ambisjonen vår er at Norge skal bli blant de beste på innovasjon i Europa. Derfor satser regjeringen på næringsrettet forskning og innovasjon, sier næringsminister Monica Mæland.

Les også: Sintef: Fullt mulig å høste plankton fra havet

Øker kunnskap

Seniorforsker Sigurd Handeland i Uni Research Miljø gleder seg til å få mer detaljert kunnskap om hva oppdrettsnæringen kan tjene på at fisken oppholder seg i delvis lukkete eller lukkete systemer deler av levetiden.

Handeland opplyser at forskningen i SFI-en framover er planlagt inndelt i tre områder.

Det området som Uni Research skal lede, handler om produksjonsbiologi. Her vil fokus være på optimalisering av vekst, samt sikre god helsetilstand og velferd for fisken.

Samtlige deltakere i Ctrl AQUA

Nofima, Uni Research, Universitetet i Bergen, NTNU, Göteborgs universitet, Freshwater institute.

Marine Harvest, Grieg Seafood, Lerøy Vest, Cermaq Norway, Bremnes Seashore, Firda Sjøfarmer, Smøla Klekkeri og Settefisk, Kruger Kaldnes, Oslofjord Ressurspark, Storvik Aqua, Aquafarm Equipment, Marine Producers Norge, Pharmaq Analytiq, Pharmaq.

Les også:

Marine Harvest tok i bruk passeren for å bestemme plassering av ny fabrikk

– Det vil bli kamp om de gode oppdrettsarealene

Denne tanken har æren for noen av verdens beste skip  

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.