Ni millioner til nordområdene

Ni millioner til nordområdene
Regjeringen ville ikke åpne Lofoten og Vesterålen for oljeboring, men samler inn kunnskap som kan brukes i en konsekvensutredning. Bilde: Berit Roald

I mars besluttet regjeringen at Lofoten og Vesterålen ikke skulle åpnes for konsekvensutredning etter petroleumsloven. Likevel ble det besluttet å hente inn mer kunnskap om området som kalles Nordland IV, V, VI, VII og Troms II. Kunnskapen som samles inn skal kunne brukes i en eventuell fremtidig konsekvensutredning av området.

Pengene bevilget skal ifølge Olje- og energidepartementet sørge for at arbeidet med kunnskapsinnhentingen kan starte.

Les også: Er dette en miljøseier?

Aktuelle tema:

Aktuelle temaer for kunnskapsinnhentingen vil være virkninger og ringvirkninger for samfunnet og andre næringer, problemstillinger knyttet til fiskerinæringen, turisme og samspill mellom ulike næringer.

Samtidig har regjeringen varslet at når den endelige avtalen mellom Norge og Russland om det tidligere omstridte området i Barentshavet er klar, vil det settes i gang en konsekvensutredning av området.

Lofoten er ferdig konsekvensutredet

Venter på ratifisering

Som en del av åpningsprosessen og konsekvensutredningen vil en se på vind, vær, havbunn, sjøfugl og fiskeri i området. Det vil også bli sett på konsekvenser for fiskerivirksomhet og andre forhold som samfunn og miljø.

– Gjennom tildelingen til å styrke kunnskap om ringvirkninger av petroleumsvirksomhet i nord, kan dette arbeidet starte så snart avtalen med Russland er endelig, skriver OED i en melding.

Sparer Lofoten – åpner mer i Barentshavet

Har SV gått på limpinnen?

Stortildeling i Barentshavet

Statoil har boreplaner klare for Lofoten

Les mer om: