NGI slår tilbake mot kvikkleire-kritikken: – Fullstendig feil

En ny bok retter sterk kritikk mot de store kvikkleire-aktørene. NGI mener det er lite hold i påstandene.

NGI slår tilbake mot kvikkleire-kritikken: – Fullstendig feil
– Et kvikkleireskred kan aldri starte et sted uten helning. sier Jean-Sébastien L'Heureux, forsker ved NGI. Foto fra Rissaraset i 1978. Foto: Aftenposten

– Vi holder oss til vårt fag. Kanskje advokater bør holde seg til sitt fag også.

Det sier forsker Jean-Sébastien L'Heureux ved Norges geotekniske institutt (NGI) i sitt tilsvar til TUs artikkel om advokat Rune Østgårds bok Kvikkleire - farlige teorier.