Nettleien reduseres med 340 kroner

Nettleien reduseres med 340 kroner
DYRE SMÅ NETTSELSKAPER: Nettleien for husholdningskunder varierer fra om lag 10 øre/kwh til om lag 60 øre/kwh. Mange av de rundt 130 nettselskapene er små, og det er blant de minste nettselskapene man ser den høyeste nettleien, ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat. Bilde: Mona Sprenger

Nettleie

  • Nettleien vil normalt variere fra nettselskap til nettselskap, og bestemmes av den individuelle inntektsrammen NVE årlig fastsetter for hvert nettselskap. Inntektsrammen innebærer at det settes et tak for hvor store inntekter et nettselskap kan hente inn fra kundene. Nettselskapet skal beregne nettleien slik at inntekten for det enkelte år så langt som mulig ikke overstiger tillatt inntekt.
  • Lav rente reduserer nettselskapenes finanskostnader. Redusert kraftpris bidrar til å redusere kostnadene knyttet til overføringstap i nett
  • NVE kontrollerer hvert år hvorvidt de faktiske inntektene har vært høyere enn tillatt inntekt. Dersom dette er tilfellet, blir det aktuelle nettselskapet pålagt å betale differansen mellom faktisk og tillatt inntekt tilbake til kundene gjennom lavere nettleie de påfølgende årene.
  • Selskap som har tatt inn mindre enn det tillatt inntekt tilsier, har mulighet til å ta inn tilsvarende mer de påfølgende årene. Endringer i nettleie påvirker ikke avkastningen til nettselskapene.

Kilde: NVE

– Nettleien går ned fordi nettselskapene har lavere kostnader på grunn av redusert rentenivå og lavere forventet kraftpris i 2012. NVEs regelverk sørger for at nettleien blir lavere når nettselskapenes kostnader reduseres, sier vassdrags- og energidirektør Per Sanderud i en pressemelding.

3,6 prosent

Omregnet nettleie for en gjennomsnittlig husholdning reduseres fra 47,3 øre/kWh i fjor til 45,6 øre/kWh i år, inkludert alle avgifter, viser tallene Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har hentet inn fra nettselskapene. Det betyr at nettleien inkludert avgifter reduseres med 3,6 prosent fra 2011 til 2012.

– Reduksjonen i nettleie skjer på tross av at nettselskapenes investeringer og vedlikeholdskostnader øker. Regnskapstallene viser at det investeres mer i distribusjonsnettet enn noen gang tidligere. Vi forventer at nettselskapene også i årene fremover vil ha et høyt aktivitetsnivå for å gjøre nettet mer robust, og for å få ny fornybar kraftproduksjon på nett, sier Sanderud

Dyre småselskaper

NVEs oversikt viser at nettleien for husholdningskunder varierer fra om lag 10 øre/kwh til om lag 60 øre/kwh. Mange av de rundt 130 nettselskapene er små, og det er blant de minste nettselskapene man ser den høyeste nettleien.

– Vi har den siste tiden sett at sammenslåing av nettselskaper har en utjevnende effekt på nettleien. NVE arbeider for at reguleringen av nettselskapene ikke skal skape hindringer for samfunnsøkonomisk lønnsomme fusjoner, understreker Per Sanderud.

Les også:

Mer til utjevning av nettleien

Statnett i tariffstrid med NVE

Nettleie-millioner til reklamebyrå

Statnett bruker nettleie til sponsing

Må betale nettkunder

Les mer om: