IT

– Næringspolitikk på feil kurs

STØRST: Abelia mener det ikke fungerer med en industripreget næringspolitikk når det er kunnskapsnæringen som veier tungt i den økonomiske utviklingen.
STØRST: Abelia mener det ikke fungerer med en industripreget næringspolitikk når det er kunnskapsnæringen som veier tungt i den økonomiske utviklingen. Bilde: Colourbox
Espen Zachariassen
17. des. 2010 - 10:33

Kunnskapsvirksomheter sysselsetter drøyt én av fire ansatte i privat sektor, viser en ny rapport fra Abelia.

NHO-foreningen har for første gang laget et eget konjunkturbarometer for kunnskapsnæringen .Mindre avhengig

Det viser at denne næringen om få år kommer til å passere olje- og gassnæringens bidrag til verdiskapingen.

– Den vil bidra til å redusere norsk økonomis avhengighet av energi- og råvarepriser, sier sjefanalytiker Rune Foshaug i NHO-foreningen.

– Vi trenger lærere som kan teknologiKunnskapsnæringen består av:

  • konsulent- og rådgivningsvirksomheter
  • it og telekom
  • medievirksomheter
  • finansiering og forsikringsvirksomheter
  • privat helse og omsorg
  • privat undervisning


Hodefaktor

Abelia definerer dem som næringer med kunnskap og folks hoder som hovedinnsatsfaktor, i motsetning til næringer som baserer seg på naturressurser, elektrisitet og råstoffer.

Abelia definerer dem som næringer med kunnskap og folks hoder som hovedinnsatsfaktor, i motsetning til næringer som baserer seg på naturressurser, elektrisitet og råstoffer. Abelias sjefsanalytiker Rune Foshaug. Abelia

Barometeret viser at kunnskapsnæringen står for ca 15 prosent av den totale verdiskapingen i Norge.

Rundt 20 prosent av den totale sysselsettingen og 27 prosent av sysselsettingen i privat sektor skjer i kunnskapsnæringen.

Totalt er det snakk om 500 000 personer.

Bare offentlig sektor sysselsetter fler.

Norsk innovasjon på stedet hvilGode utsikter

Barometeret viser også at kunnskapsnæringen er mer positive til markedsutsiktene enn øvrig næringsliv, og at veksten i sysselsettingen fremover vil komme i kunnskapsnæringen.

– At kunnskapsvirksomhetene utgjør så stor del av verdiskapingen, sysselsettingen og nyetableringene i norsk økonomi er hittil ukjent, mener Foshaug.

Abelia "låser inn" 48 ledereStørst

– Kunnskapsnæringen er nå den største sysselsetteren i privat sektor i nesten samtlige norske fylker. Når kunnskap er den viktigste innsatsfaktoren, blir utfordringene til politikerne å satse enda mer på forskning og utdanning. I en verden med økende global konkurranse vil tilgang på kompetent arbeidskraft bety mer enn prisen på råvarer, energi og maskiner, påpeker sjefsanalytikeren i en pressemelding.

– Kraftverkene kan falle i verdiFeil politikk

– Næringspolitikken må foreta en kursendring bort fra en tradisjonell industrilogikk. Vi må tåle at noen bedrifter og næringer legges ned så lenge de nye som vokser frem baseres på kunnskap som den sentrale innsatsfaktoren, sier Foshaug.

Abelia mener at norsk økonomi halter som følge av mangelen på en samlet fremstilling av konjunkturtall for kunnskapsnæringen.

– Vi er et kompetent råvarelandSkjevt bilde

– Prognoser for norsk økonomi har i stor grad basert seg på konjunkturtall hentet fra tradisjonelle næringer. Dette gir et skjevt totalbilde av norsk økonomi og kan forklare hvorfor prognosene ofte ikke stemmer. Konsekvensen er at politikken som utformes ofte blir for kortsiktig og lite fremtidsrettet, mener Foshaug.

Han sikter til at det satses for lite på utdanning og forskning og andre tiltak som styrker norsk økonomi på lang sikt.Les også:

– Vi må følge med i timen

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.