OLJE OG GASS

Nå starter Yme-oppvasken

Opposisjonen hudfletter olje- og energiminister Ola Borten Moes håndtering av skandaleprosjektet.

Krever opprydding: Opposisjonen mener Borten Moe har vært for fraværende i håndteringen av Yme-skandalen. Nå forberedes inntauing av plattformen fra feltet.   Foto: Håkon Jacobsen
Krever opprydding: Opposisjonen mener Borten Moe har vært for fraværende i håndteringen av Yme-skandalen. Nå forberedes inntauing av plattformen fra feltet. Foto: Håkon Jacobsen
14. jan. 2013 - 08:45

Regjeringen og statsråden får hard kritikk av politikere i opposisjonen for håndteringen av det skandalerammede Yme-prosjektet. I flere år har det vært varslet om at prosjektet utvikler seg i feil retning, men ingen har tatt grep for å stanse prosjektet.

Passiv

Høyres energipolitiske talskvinne, Siri Meling, mener olje- og energiministeren har hatt en passiv tilnærming.

– Jeg mener olje- og energiminister Ola Borten Moe og myndighetene har hatt en for passiv tilnærming til dette, og latt prosjektet få utvikle seg i en meget negativ retning over for lang tid. Riktignok ble det bedt om en ny PUD (plan for utbygging og drift journ.anm.) som skulle leveres innen utgangen av 2012, men utover dette synes det ikke som om statsråden og OED/OD har hatt en aktiv tilnærming til denne negative utviklingen, sier Meling i en e-post.

Les også:

Yme blir skrinlagt

40 milliarder kroner på spill  

Må evalueres

Hun mener politisk ledelse må ta en grundig evaluering av forholdene knyttet til prosjektet og se på årsakssammenhenger.

– Krav til kompetanse, kontraktsformer, oppfølging, kontroll og rapportering er elementer som bør vurderes. Er det forbedringspunkter når det gjelder kvalitetssikring av PUD, oppfølging av arbeiderne og fokus på HMS som myndighetene kan gripe fatt i? spør Meling.

KrFs energipolitiske talsmann Kjell Ingolf Ropstad mener også at statsråden har vært utrolig­ avslappet med hensyn til utviklingen i prosjektet.

14 milliarder i skrapmetall

– Jeg stiller meg undrende til statsrådens tilsynelatende avslappede holdning til hva man kan ha å lære av Yme-saken. Vi snakker altså om en investering på 14 milliarder kroner som nå kan vise seg å ende opp som skrapmetall. Da bør det vel være noe å lære for alle og enhver, ikke minst for statsråden som sitter med det øverste ansvaret for oljevirksomheten, sier Ropstad.

Olje- og energidepartementet avviser kritikken, og henviser til operatørens ansvar for gjennomføringen av utbygginger.

– Det er ikke myndighetenes rolle å ta del i utviklingen av kommersielle prosjekter. Under vårt system for ressursforvaltning har rettighetshaverne en sterk egeninteresse av å realisere størst mulig verdier fra et utbyggingsprosjekt gjennom å utnytte det fulle ressurspotensialet på en kostnadseffektiv måte. Dette gjelder også for Yme, sier statssekretær Per Rune Henriksen.

Ber om gjennomgangBER OM EVALUERING: Siri Meling, Høyre, mener politisk ledelse må ta en gjennomgang av kompetanse, oppfølging og kontroll i Yme-prosjektet.
Ber om gjennomgangBER OM EVALUERING: Siri Meling, Høyre, mener politisk ledelse må ta en gjennomgang av kompetanse, oppfølging og kontroll i Yme-prosjektet.

Ber om gjennomgang

Ropstad mener Yme-utbyggingen bør danne grunnlag for en grundig gjennomgang av gjeldende regelverk knyttet til bruk av nye innretninger på sokkelen.

– Kanskje bør en også vurdere endringer i kravene som stilles for å få operatørskap på sokkelen. I ettertid synes det klart at plattformen ikke burde vært tatt ut på feltet før den var klarert, og så vidt jeg kan forstå er det Petroleumstilsynet som burde ha grepet inn og stoppet prosjektet, sier Ropstad i en e-post til TU.

Les også: Se hvordan Yme-plattformen svaier

Ptil tar ingen selvkritikk

Han påpeker at departementet har delegert Ptil myndighet til å fastsette utdypende forskrifter for sikkerhet og arbeidsmiljø i virksomheten.

Ptil ønsker ikke å gå inn i en politisk diskusjon, og påpeker at de ikke har noen formell myndighet til å påvirke flytting av plattformen.

– Ordningen med samtykke er etablert for å sikre at det etableres hensiktsmessige statuspunkter i operatørens virksomhet og for å sikre at myndighetene har styring med sentrale beslutningspunkter i operatørens virksomhet. Først når innretningen skal tas i bruk til petroleumsproduksjon, må det søkes om samtykke. Da skal innretningen oppfylle alle krav i regelverket, sier pressetalsmann Øyvind Midttun i Ptil.

Operatøren ansvarlig

Han henviser til operatørens ansvar for å gjennomføre utbyggingen i henhold til plan og gjeldende sikkerhetskrav.

– De har det øverste ansvaret for å påse at virksomheten pågår forsvarlig, også overfor leverandører. Rettighetshaverne har også et ansvar her, sier Midttun.

Henriksen i OED mener samtlige aktører i næringen bør trekke lærdom av Yme-prosjektet.

– Generelt mener jeg vi har et velutviklet regelverk for petroleumsvirksomheten på norsk kontinentalsokkel. Prosessene med å bli kvalifisert som rettighetshaver og som operatør på norsk sokkel er også omfattende. Det er i dag ikke grunnlag for å gjøre endringer i dette regelverket, sier Henriksen.

Verken Yme-operatør Talisman eller plattformeier og totalleverandør SBM ønsker å kommentere norske myndigheters involvering i prosjektet.

Les også:

50 milliarder i kostnadssprekk

Denne bakterien skal gi økt oljeproduksjon

Vil sveise på 4000 meters dyp

Vurderer oljeaktivitet på Svalbard  

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.