TUNNELER

Nå skal Flekkerøytunnelen oppgraderes

Den undersjøiske tunnelen ved Kristiansand skal bli ny og bedre.

Flekkerøytunnelen ved Kristiansand.
Flekkerøytunnelen ved Kristiansand. Foto: Statens vegvesen
11. nov. 2021 - 12:52

Det er Vegvesenet som nå lyser ut kontrakten for oppgradering av den undersjøiske Flekkerøytunnelen (2321 meter) på fylkesvei 457 i Kristiansand kommune. Tunnelen skal bringes i samsvar med krav i tunnelsikkerhetsforskriften for fylkesvei. I tillegg skal mindre utbedringer foretas.

Arbeidene i dagsonen omfatter utvidelse av to tekniske bygg hvor utvidelsen skal ha en
tilsvarende standard og utseende som de eksisterende byggene. På Flekkerøy er det litt utfordring med plassen og tilbygget kommer i konflikt med eksisterende lomme og rekkverk slik at lomme fjernes og rekkverk flyttes. I lavbrekket på tunnelen er det ett teknisk bygg som utvides inntil eksisterende nettstasjon.

I selve tunnelen skal det gjøres utbedringer på eksisterende drens-/overvannsanlegg
(kombiledning).

Eksisterende belysningsanlegg skal skiftes, inkludert sikkerhetsbelysningen, til LED.

Eksisterende rømningslys skiftes til sammenhengende rømningslys, LEDlys, gjennom
tunnelen.

Dagens tunnel har nødkiosker for cirka hver 250 meter. De skal utbedres, og det skal settes opp nye nødskap montert på berg.

Flekkerøytunnelen har i dag 30 ventilatorer som skal demonteres og skiftes ut med nye. Det skal også monteres en ny vindmåler og foretas kortslutningsberegninger som sikrer at eksisterende kursopplegg til viftene kan beholdes.

Det skal monteres IR-kamera som dekker 500 meter inn i tunnelen fra Kroodden.

I tunnelen skal det sprenges ut tre bergrom for etablering av overtrykkscontainere, og
levering av containerne, for sikkert opphold i forbindelse med en eventuell brann i
tunnelen. Det skal lages brannsikker vegg mellom containere og tunnelrom.

Det meste av anleggsarbeidet i tunnelen må gjennomføres som nattarbeid utenom det
arbeidet som kan gjennomføres sikkert bak tung sikring eller foregå i tekniske rom og
nødkiosker. Arbeider med og i tekniske bygg i dagen kan utføres på dag tid.

Leverandøren skal forestå detaljprosjektering av anlegget.

Flekkerøytunnelen er eneste tilkomstvei til øya. Det er derfor forutsatt at mye av arbeidene i tunnelen må utføres på natt. Det betyr også at eksisterende sikkerhetsutrustning må være intakt inntil ny har overtatt dens funksjon.

Arbeidet er tenkt å ta 12 måneder.

Frist for å gi tilbud er 22. desember.

Anleggsmaskin som sikrer tunnltak
Les også

Komplisert svensk veiprosjekt sprekker med ytterligere 10 milliarder

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.