BYGG

Nå må byggene være enda bedre enn passivhus for å få Enova-støtte

Avdelingsdirektør Audhild Kvam i Enova ser en økt betalingsvilje for yrkesbygg med miljøkvaliteter. Her miljøhuset GK på Ryen.
Avdelingsdirektør Audhild Kvam i Enova ser en økt betalingsvilje for yrkesbygg med miljøkvaliteter. Her miljøhuset GK på Ryen. Bilde: Fredrik Drevon
28. jan. 2014 - 07:00

Enovas nye byggprogram

Programmet skal bidra til forbildeprosjekter for energieffektive nybygg, og til kostnadsreduksjon og markedsspredning av ambisiøse energiløsninger.

Det retter seg mot aktører som ønsker å gå foran og investere i innovasjon, og som samtidig kan synliggjøre et markedsmessig spredningspotensial. Målgruppen er utbyggere, entreprenører og byggherrer som bygger for seg selv eller andre.

Programmet er teknologinøytralt og omfatter nye bygg innenfor alle bygningskategorier og størrelser.

Prosjekter som kan få støtte må ha høy energiambisjon utover gjeldende forskriftskrav (TEK) og samtidig kunne vise til spredningseffekt.

Støtten fra Enova skal være utløsende, det vil si være avgjørende for en beslutning om å gjennomføre prosjekt med valgt energiambisjon.

Kilde: Enova

Enovas støtteprogram til passivhus viste seg å bli en stor suksess.

I 2013 støttet de over 1 million kvadratmeter med passivhus. Siden regjeringen har varslet et krav om passivhusnivå i alle nybygg fra 2015, og suksessen så langt har vært stor, har Enova besluttet å gå enda lenger i nytt byggprogram.

– Da vi innførte programmet i 2010 ble det nesten ikke bygget passivhus. Vi har sett en voldsom utvikling de siste årene, i fjor var omlag ti prosent av alle nye yrkesbygg passivhus. Derfor ønsker vi nå å motivere til enda mere energieffektive foregangsbygg i vårt nye byggprogram, sier avdelingsdirektør Audhild Kvam i Enova.

Stimulerer til nyutvikling

Det nye byggprogrammet, som lanseres på Enovakonferansen onsdag, skal bidra til at det i framtiden bygges enda mer miljøvennlig enn i dag.

– Vi vil gi støtte til de som er villige til å teste ut innovative løsninger i både bygningskropp, tekniske systemer og energiforsyning. Og kommer til å prioritere prosjektene med høyest energiutbytte og spredningseffekt, sier Kvam.

Hun sier næringen er helt avhengig av foregangsbyggherrer som tester ut nye innovative løsninger.

– Frontaktørene tar gjerne en stor risiko når de går foran og tester ut nye løsninger. Vi ønsker derfor å hjelpe de i en tidlig fase, og stimulere til at flere skal ønske å prøve ut nye løsninger, sier Kvam.

Les også: Flere klager over tretthet og hodepine i nye miljøbygg

Eksisterende byggmasse

Samtidig varsler Enova en rekordsatsing på oppgradering av eksisterende bygg.

– Potensialet for energireduksjon i eksisterende bygg er enormt. Det er mye erfaringer å hente fra nybyggsiden, som vi ønsker å bidra til at også benyttes i eksisterende bygg, sier Kvam.

I 2012 bevilget Enova 680 millioner kroner til bygg.

– Ambisjonsnivået i 2014 ligger enda høyere, sier Kvam.

Økt betalingsvilje

Kvam sier tilbakemeldingene fra de som bygd yrkesbygg med høy energiambisjon er veldig positive.

– Nye energieffektive bygg har gode kvaliteter, og er gode å være i. Vi ser at man i yrkesbyggmarkedet nå ser en økende etterspørsel etter bygg med miljøkvaliteter, sier hun.

Kvam viser til en undersøkelse gjennomført av TNS som viser at åtte av ti ledere i privat og offentlig sektor er opptatt av at bygget de leier er energieffektivt.

– Vi ser en begynnende trend på betalingssiden, der flere er villige til å betale mere for bygg med miljøkvaliteter enn for andre bygg, sier hun.

Les også: – Profesjonelle kunder bestiller produkter som var vanlige rundt første verdenskrig

Miljøbygg gir omdømme

Klaus-Anders Nysteen, administrerende direktør i eiendomsselskapet Entra, bekrefter at flere er villige til å betale for miljøkvaliteter i yrkesbygg enn tidligere.

– Det er ikke lenger en motsetning mellom miljø og lønnsomhet. Kundene våre ser i økende grad ut til å forstå at det ikke bare handler om husleie, men om totale bokostnader i bygget. Flere synes dermed det er greit å betale mer i leie, mot å slippe høye energiutgifter, sier han.

Entra eier i dag flere miljøbygg. Nysteen sier tilbakemeldingene fra byggene er gode.

– Vi opplever at det er betalingsvilje i markedet for miljøvennlige alternativer, og med Powerhouse viser vi at det er mulig å bygge både lønnsomt og miljøriktig. Det er ikke likegyldig hvilket bygg kundene ønsker å identifisere seg med, mange ser at miljøbygg er med på å bygge bedrifters omdømme på en god måte, sier han.

Les også:

– De som ikke skjønner at det er et skifte på gang vil bli frakjørt

– Dette er fremtidens byggemateriale

Behovstyrt ventilasjon og lysstyring sparer inn flere hundre tusen i året  

Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.