KARRIERE

Nå er det ikke lenger mulig forsikre seg mot tap av inntekt om du mister jobben

Ordningen har i flere år gått med underskudd.

Gjensidige legger ned inntektssikringen ved arbeidsledighet, som de har tilbudt blant annet gjennom Tekna og Nito. Årsaken er at altfor mange av forsikringstakerne mister jobben, slik at utbetalingene blir høyere enn innbetalingene fra forsikringen.
Gjensidige legger ned inntektssikringen ved arbeidsledighet, som de har tilbudt blant annet gjennom Tekna og Nito. Årsaken er at altfor mange av forsikringstakerne mister jobben, slik at utbetalingene blir høyere enn innbetalingene fra forsikringen. Bilde: Harald Pettersen / Statoil

For 282 kroner i måneden kunne du få nesten 13.000 kroner på toppen av dagpengene fra Nav, dersom du ble arbeidsledig eller permittert. Det er det slutt på nå. 

Gjensidige har tilbudt inntektssikring mot arbeidsledighet til blant andre Tekna og Nitos medlemmer, men fra 1. september stengte selskapet forsikringen for nysalg. 

Årsaken er at ordningen har gått med dundrende underskudd i flere år. 

Etterspørselen eksploderte

Tekna har tilbudt forsikringen siden 2008, men de første årene var etterspørselen svært lav. Da oljeprisfallet førte til masseoppsigelser og permitteringer i 2014 føyk interessen i været. 

Da Teknisk Ukeblad skrev om ordningen tidligere i år, hadde det vært en tidobling på to år.

Ved å tegne forsikringen får man utbetalt en månedlig erstatningssum ved 100 prosents arbeidsløshet som et supplement til dagpengene fra Nav. Forsikringssummen er valgfri, men maksimal månedlig forsikringssum er 12.960 kroner, med maksimal utbetaling i 12 måneder. Det blir kun utbetalt erstatning ved ufrivillig arbeidsledighet.

Ordningen har vist seg å være dårlig butikk for Gjensidige, som har tilbudt forsikringen gjennom Tekna, Nito og YS. 

 – Det er ingen hemmelighet at utbetalingene har vært langt høyere enn innbetalingene for denne forsikringen. Det kan vi tåle for en kortere periode, men ikke over lang tid, sier Carl Fredrik Hirsch i Gjensidige til Teknisk Ukeblad. 

Gjensidige har dermed valgt å avslutte salg av inntektssikringen. De som alt har forsikringen får enn så lenge beholde den, og det er heller ikke planlagt noen endringer i produktet på nåværende tidspunkt.

For mange kunder mister jobben

Hirsch forklarer at forsikringen ikke har vært lønnsom for selskapet. 

– Det er et problem at det ikke er mange nok av dem som kjøper forsikringen som har normalrisiko. Det er en skjevfordeling, med mange kunder med forhøyet risiko for å miste jobben. I tillegg ser vi at flere av dem som har tegnet forsikringen nå begynner å si den opp. Det kan kan være at de føler de er på trygg grunn igjen, sier han.

Dermed er ikke produktet bærekraftig lenger. Det er ikke akkurat vanlig for forsikringsprodukter. 

– Normalt vil produktet være så stort at utbetalinger gir små utslag. Men med et mindre produkt, og så store svingninger som vi har sett , så vil det slå ut. Men det er en uvanlig situasjon, sier Hirsch.

Foreløpig har forsikringsselskapet valgt å opprettholde forsikringen for dem som alt har tegnet dem, og kun stengt for nye kunder. Det kan endre seg.

– Vi avventer for å se hvordan det går, hvor mange som nå velger å si opp forsikringen. Å legge ned produktet er absolutt en mulighet, men vi har ikke valgt å gjøre dette nå. Vi har en dialog med blant andre Tekna om dette. Produktet er i utgangspunktet godt, men det er vanskelig å selge det på riktig måte. 

Ønsket å beholde

Generalsekretær i Tekna, Ivar Horneland Kristensen, forklarer at dette er en ordning Tekna har vært opptatt av å beholde.

– For Gjensidige så har dette gått dårlig rent økonomisk, det er jo i tråd med hvordan verden har sett ut de siste årene. Skadeprosenten har blitt veldig høy. De har nå valgt å lukke forsikringen for nytegning. Dette har vi diskutert med dem og vi har blitt enige om å avslutte ordningen, sier han til Teknisk Ukeblad.

Han understreker at forsikringen kun er stengt for nytegning og at de som allerede har forsikringen vil fortsette å ha den.

– Vi har vært fornøyde med dette tilbudet, og det er jo beklagelig at vi ikke lenger kan tilby det, men samtidig er det fornuftig å legge ordningen ned, når det ikke er bærekraftig, det må vi akseptere.

Sa opp forsikringen

Gjensidige er ikke de første som har vært nødt til å avslutte salg av denne typen forsikring. Også Sparebank 1 opplevde at deres produkt ikke lenger var bærekraftig. I tillegg til å stenge for nysalg har de også sagt opp forsikringene for dem som alt hadde tegnet dem.

– Vi tilbyr ikke lenger dette produktet. Dette har bakgrunn i svært negativ økonomisk utvikling for produktet, som gjør at det ikke lenger er bærekraftig å tilby det i markedet, sa Kristin Vetleseter, kommunikasjonsdirektør i Sparebank 1, tidligere i år.

Oljenedturen var en av årsakene.

– Vi opplevde stor interesse fra den delen av markedet som har blitt berørt av nedturen i oljesektoren. Samtidig var interessen lav i markedet for øvrig. Denne skjevheten gjorde det umulig å fortsatt tilby arbeidsledighetsforsikringen. Vi så med andre ord en kraftig vekst i etterspørselen til og med oktober 2015, og deretter har interessen for produktet vært fallende.