INNTEKTSFORSIKRING

For 282 kroner i måneden får man nesten 13.000 kroner på toppen av dagpengene fra Nav

Ved arbeidsledighet eller permittering.

Ingeniører tilknyttet oljebransjen har sørget for en eksplosiv vekst i tegning av inntektsforsikringer. På to år tidoblet antallet tegninger seg.
Ingeniører tilknyttet oljebransjen har sørget for en eksplosiv vekst i tegning av inntektsforsikringer. På to år tidoblet antallet tegninger seg. (Bilde: Harald Pettersen/Statoil)
EKSTRA

Ved arbeidsledighet eller permittering.

Hei, dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg.
Lyst til å lese mer? Få fri tilgang for kun 199,- i måneden.
Bli Ekstra-abonnent »

Med det kraftige oljeprisfallet fra 2014 fulgte en stor mengde oppsigelser og permitteringer, både i oljeselskaper, leverandørindustri og tilknyttede bransjer.

Mellom 40.000 og 50.000 oljerelaterte jobber anslås å være borte bare i Norge. Det betyr at mange, ofte godt betalte, oljeingeniører har vært nødt til å få dagpenger av Nav, noe som kan innebære en stor overgang rent økonomisk.

Men noen har ordnet seg. Nedturen har ført til en eksplosiv vekst i forsikringer som sikrer deg en solid inntekt dersom du mister jobben.

Med den beste forsikringen kan du få opp mot 13.000 kroner ekstra utbetalt hver måned.

Minimal markedsføring

– Tekna har tilbudt dette siden 2008. Nito fikk tilsvarende tilbud i 2015, ifølge Jorun Følling, spesialrådgiver i Tekna.

Hun forteller at produktet de første årene var nærmest sovende og etterspørselen var lav. Men da oljenedturen satte i gang for fullt, eksploderte etterspørselen.

– Nå har det vært en tidobling på to år. Vi har ikke markedsført det særlig mye, og vi regner med at etterspørselen skyldes problemer og oppsigelser i olje- og leverandørindustri, sier Følling.

Ved inngangen til 2015 hadde 245 medlemmer av Tekna tegnet forsikringen. 1. januar 2016 var dette økt til 1400. I januar i år hadde hele 2700 tegnet en slik forsikring.

Ved å tegne forsikringen får man utbetalt en månedlig erstatningssum ved 100 prosents arbeidsløshet som et supplement til Navs dagpenger.

– Forsikringssummen er valgfri, men maksimal månedlig forsikringssum er 12.960 kroner, med maksimal utbetaling i 12 måneder, sier Følling.

– Man får kun erstatning ved ufrivillig arbeidsledighet. Det vil si at det ikke gjelder ved egen oppsigelse eller frivillige sluttpakker. Det gis ikke erstatninger dersom den forsikrede blir varslet om oppsigelser eller permitteringer innen 180 dager fra kjøpstidspunktet, sier hun.

Måtte slutte med inntektsforsikringen

Dette får du i dagpenger

  • Dagpengene beregnes på bakgrunn av hva du hadde i lønnsinntekt og eventuelle trygdeytelser i fjor (eller snittet av de 3 siste årene før du søkte dagpenger).
  • Dagpengene utgjør omtrent 62,4 prosent av inntekten før skatt. Inntekt over 6 G og engangsstønad ved fødsel regnes ikke med i grunnlaget for dagpengene.
  • Grunnbeløpet (G) er per 1. mai 2016 92.576 kroner.
  • 6G blir dermed 555.456 kroner. Tjener du tilsvarende eller mer kan du dermed maksimalt få 346.605 kroner i dagpenger i året (noe mer dersom du har barn under 18 år) – før skatt.
  • Per måned vil det tilsvare 28.884 kroner, før skatt er trukket fra. Det utbetalte beløpet vil dermed være en god del lavere.
  • I 2016 tjente et gjennomsnittlig Tekna-medlem i oljebransjen 888.562 kroner i året, som i snitt vil si 74.046 kroner i måneden før skatt.
    Kilde: Nav/Teknas lønnsstatistikk

Tekna har forsikringen sin gjennom Gjensidige.

Nito har siden 1. oktober hatt den samme forsikringen tilgjengelig for sine medlemmer. Også YS tilbyr forsikringen gjennom Gjensidige.

Det er – ifølge Gjensidige – fire forskjellige utbetalinger man kan få, alt ut fra hva slags forsikringspremie man betaler.

Den billigste koster 92 kroner i måneden, og sikrer deg 4000 kroner dersom du blir permittert eller oppsagt. Den dyreste koster 282 kroner i måneden og sikrer deg altså nesten 13.000 kroner. 

Men det er ikke bare fagforeninger som har tilbudt denne typen forsikringer. Mens Tekna opplevde eksplosiv etterspørsel etter oljeprisfallet, opplevde Sparebank 1 at deres produkt ikke lenger var bærekraftig.

– Vi tilbyr ikke lenger dette produktet. Dette har bakgrunn i svært negativ økonomisk utvikling for produktet, som gjør at det ikke lenger er bærekraftig å tilby det i markedet, sier Kristin Vetleseter, kommunikasjonsdirektør i Sparebank 1.

Hun sier at oljenedturen var en av årsakene til dette.

– Vi opplevde stor interesse fra den delen av markedet som har blitt berørt av nedturen i oljesektoren. Samtidig var interessen lav i markedet for øvrig.

– Denne skjevheten gjorde det umulig å fortsatt tilby arbeidsledighetsforsikringen. Vi så med andre ord en kraftig vekst i etterspørselen til og med oktober 2015, og deretter har interessen for produktet vært fallende, sier Vetleseter.

– Det har eksplodert

Carl-Fredrik Hirsch, produktsjef for organisasjonsmarked i Gjensidige sier til Teknisk Ukeblad at veksten i denne typen forsikringer har vært eksplosiv de siste to årene. Det er Gjensidige som tilrettelegger produktet for både Nito og Tekna.

– Interessen blant ingeniørene har eksplodert. Det tolker vi slik at det har sammenheng med den krisen som spesielt denne yrkesgruppen er rammet av, sier Hirsch.

Han forteller at det for øyeblikket ikke er noen tvil om at de taper penger på inntektsforsikringer. Gjensidige ønsker dog ikke å gå ut med konkrete tall på dette.  

– Det er høyere utbetalinger enn innbetalinger. Det kan vi slå fast. Den skadefrekvensen som er nå, den er veldig høy. En ting er frekvensen på hvor ofte man blir arbeidsledig, men en annen ting er hvor raskt man kommer seg ut i arbeid igjen. Det er også en viktig faktor, forklarer Hirsch.

– Tenker på forsikring når varsellampene blinker

Gjensidige sier at de – i likhet med Sparebank 1 – har merket at interessen for det meste har vært knyttet til oljebransjen.

– Vi merker at det stort sett er der det er interesse. Mange bransjer kan oppleve bølger ala dette, men at det er så store masseoppsigelser er det sjelden at vi ser, sier produktsjefen.

Hirsch sier videre at inntektsforsikringen er under kontinuerlig overvåkning og at de har gjort noen grep underveis for å hindre spekulasjon, samt å tilpasse prisen til risikoen.

– Produktet har blitt noe endret i løpet av de siste to årene. Vi har vært nødt til å gjøre endringer for å hindre at folk som har en voldsomt stor risiko for oppsigelse kjøper forsikringen for sent. Det betyr at vi stiller flere spørsmål ved tegning. Det dreier seg om bedriftens situasjon og den kunnskapen man har om det, sier han.

– Håpet er at folk kjøper forsikringen før bedriften kommer i problemer. Det vi ser veldig ofte er at man tenker på forsikringen først når varsellampene blinker. Man må gjerne kjøpe forsikringen hvis man har bekymringer for fremtiden. Men om man har konkret kunnskap om at det blir oppsigelser, så er det for sent.

Kommentarer (0)

Kommentarer (0)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå