KARRIERE

Nå er det 68 prosent flere arbeidsledige ingeniører enn for ett år siden

Ett fylke rammes spesielt hardt.

Sammenlignet med september i fjor er det nå 2600 flere ledige personer med bakgrunn fra ingeniør- og ikt-yrker, viser ferske tall fra Nav.

Det tilsvarer en økning på 68 prosent det siste året. 

Arbeidsledigheten for yrkesgruppen har dermed økt fra 1,5 til 2,4 prosent det siste året.

Ingeniører er fremdeles yrkesgruppen hvor arbeidsledigheten øker mest.

Arbeidsledig sivilingeniør studerte i fire dager: Arbeidsledig sivilingeniør studerte i fire dager: Mistet all Nav-støtte

70 prosents økning i Rogaland

I alt er det nå 6529 innen ingeniør- og ikt-fag som er registrert arbeidsledige. Det er en liten økning fra 6490 ledige ingeniører for én måned siden, og en fortsettelse av den jevne økningen i arbeidsledigheten siden november i fjor.

I januar 2014 var det 3351 ingeniører uten jobb, og vi nærmer oss nå en dobling av ledigheten siden da.

Nedgangen i oljenæringen er fremdeles hovedårsaken til den økte ledigheten. Dette rammer særlig Sør-Vestlandet og ingeniører og industriyrkene, melder Nav.

Rogaland hadde den største prosentvise økningen i antallet helt ledige fra august til september, etterfulgt av Telemark.

Det siste året har ledigheten økt med 4000 personer i Rogaland. Det tilsvarer en økning på 70 prosent.

Summen av alle helt ledige og arbeidssøkere på tiltak var på 91.900 personer i september, noe som tilsvarer 3,4 prosent av arbeidsstyrken.

Nedbemanning: Slik skal du ikke gjøre det

6529 ledige ingeniører

Her ser du utviklingen i arbeidsledige ingeniører i år:

Ingeniør-

og ikt-fag

  
MånedAntall helt ledige

Prosent av

arbeidsstyrken

Endring fra i fjor

- antall

Endring fra i fjor

- prosent

jan.154 8091,91 45844
feb.154 9481,91 64550
mar.155 11621 78854
apr.155 4212,12 14065
mai.155 42622 05261
jun.155 7522,12 17061
jul.156 3512,42 38160
aug.156 4902,42 50563
sep.156 5292,42 64168
Disse 7 tingene må du aldri gjøre på jobbintervjuet

Les også:

Jevn økning

Arbeidsledigheten har hatt en jevn økning siden november i fjor. Siden januar 2014 er antallet arbeidsledige nesten doblet.

Registrert arbeidsledige innen ingeniør og ikt-fag
MånedAntall helt ledige
jan.143 351
feb.143 303
mar.143 328
apr.143 281
mai.143 374
jun.143 582
jul.143 970
aug.143 985
sep.143 888
okt.143 958
nov.143 943
des.144 027
jan.154 809
feb.154 948
mar.155 116
apr.155 421
mai.155 426
jun.155 752
jul.156 351
aug.156 490
sep.156 529
Derfor vil ikke ledere ansette folk over 50

Er dette greit? 

70 bedrifter skal nedbemanne

Samtidig ser det ikke ut til at utviklingen vil stanse med det første.

I august mottok Nav varsler fra 70 ulike arbeidsgivere om mulige oppsigelser og permitteringer. 4900 personer står i fare for å bli arbeidsledige. Ikke overraskende er det fremdeles ansatte i oljerelatert industri som rammes hardest.

Hittil i år har Nav mottatt varsler om 30.000 mulige permitteringer eller oppsigelser. Det er mer enn dobbelt så mange som på samme tid i fjor. Da var tallet 13.400.

Av dem igjen er 12.000 personer fra oljeindustrien og 5600 personer fra bergverksdrift og utvinning. Dette er dermed de to næringene som i størst grad må nedbemanne.

– Det er ingen tvil om at antall varsler har økt kraftig de siste månedene. Med unntak av i feriemåneden juli har vi i snitt mottatt varsler om 4700 mulige oppsigelser eller permitteringer hver måned, sier kunnskapsdirektør i Nav, Yngvar Åsholt, i en pressemelding.

Les også: – Her er det jobb for ingeniører i mange tiår fremover

Sør- og Vestlandet hardest rammet

Men nedgangen treffer også andre næringer. Både transportbedrifter, konsulentselskaper og hoteller sliter mer enn før, spesielt de som holder til på Sør-Vestlandet, ifølge Nav.

Over halvpartene av varslene Nav har mottatt i år er meldt inn fra virksomheter som holder til i Rogaland, Hordaland og Vest-Agder.

– Med så mange varsler som vi har sett de siste månedene, venter vi at ledigheten vil øke raskere i høst enn den har gjort så langt i år, sier Åsholt.

Fagforeningen Tekna presenterte onsdag deres forslag til tiltakspakke for å skape nye arbeidsplasser, spesielt for ingeniører. Blant tiltakene organisasjonen foreslår er en enorm opprustning av infrastruktur på Vestlandet, nettopp fordi det nå er mye ledig ingeniørkompetanse i denne landsdelen.

Behovsundersøkelse: Dette legger de som ansetter ingeniører mest vekt på

Høyere enn under finanskrisen

Antallet oppsigelser og permitteringer som er varslet inn til Nav er høyere nå enn de var under finanskrisen i 2009. Nav tror likevel ikke at ledigheten vil øke like mye nå som den gjorde den gang.

– Under finanskrisen var det mange små bedrifter i bygg og anlegg som ble rammet, og mange av dem hadde ikke plikt til å varsle Nav. Nå er det i større grad store bedrifter i oljerelaterte næringer som må nedbemanne og dermed fanger vi opp flere av de faktiske oppsigelsene enn vi gjorde i 2009, sier Åsholt.

Nav understreker også at dette er varsler om mulige oppsigelser. En del av dem vil derfor ikke bli iverksatt.

«For pen» for yrket sitt: – Det er ikke slik en kvinnelig ingeniør ser ut